Siedziba
MonteCassino
Berlin
Oswiecim
PlacDefilad
Vip
previous arrow
next arrow

WITAMY!

Jesteśmy organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony decyzją Sejmu RP jako Święto Obrońców Ojczyzny jest dla Nas, polskich Kombatantów, dniem szczególnym…

Jest dowodem na to, że Nasz wojenny trud, lata walki, krew przelana na wszystkich frontach II wojny światowej i w zbrojnej konspiracji nie została zapomniana.

W tym uroczystym dla Nas dniu życzymy wszystkim Kombatantom-Weteranom, wielu lat w zdrowiu, wytrwałości, optymizmie i radości życia. Oby przyszłe pokolenia Polaków zrozumiały Nasz kombatancki wysiłek i nasze przesłanie
– „NIGDY WIĘCEJ WOJNY”.

 Prezydium  Zarządu Głównego ZKRPiBWP

_______________________________________________________________________________________

ŻYCZENIA DLA ŻOŁNIERZY I KOMBATANTÓW WOJSKA POLSKIEGO

W imieniu Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pragniemy złożyć wszystkim Żołnierzom, Oficerom, Kombatantom
i Weteranom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz zawodowej satysfakcji w służbie na rzecz Naszej Ojczyzny i Polaków z okazji Święta Wojska Polskiego i 102 Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej Święto Wojska Polskiego jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku polskiego oręża. 15 sierpnia to dzień należący do wszystkich Polaków, data skłaniająca do refleksji nad historią i tradycją Rzeczypospolitej Polskiej.  Przypomina nam o takich wartościach, jak honor, odwaga i poświęcenie, wskazuje na znaczenie pokoju i odpowiedzialności za losy obywateli i państwa.
Dziękujemy za profesjonalną, rzetelną oraz pełną trudów służbę. Dziękujemy za codzienne zaangażowanie, determinację i poświęcenie. Składamy podziękowania za odwagę i bohaterstwo w służbie Ojczyzny i jej obywateli.

Prezydium Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Warszawa, 3 marca 2022 r.

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP i BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH W SPRAWIE AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

W imieniu wszystkich środowisk kombatantów i weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszonych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i odchodzącego już pokolenia, które bezpośrednio doświadczyło okrucieństw wojny, z wielkim smutkiem i troską obserwujemy zbrodniczą agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potępiamy wszelkie formy zbrojnej napaści na niepodległe i suwerenne państwo będące sąsiadem Rzeczypospolitej Polskiej.

Do końca wierzyliśmy, że w trzeciej dekadzie XXI wieku nie będzie miejsca w Europie na tak jawne pogwałcenie światowego pokoju i bezpieczeństwa. Jeszcze kilka dni temu, mimo pojawiających się wcześniej niepokojących sygnałów nie dopuszczaliśmy myśli, że tuż za Naszymi granicami dojdzie do frontalnego ataku kilkusettysięcznej armii rosyjskiej na Ukrainę z udziałem broni pancernej, artylerii, lotnictwa i okrętów wojennych. Dewiza, która przyświecała Naszemu Pokoleniu przez wiele dekad: „Nigdy więcej wojny”, która wydawała się oczywista dla wszystkich bez względu na poglądy, została zmiażdżona przez gąsienice rosyjskich czołgów nad Dnieprem. Obrazy bombardowanego Kijowa i Charkowa oraz innych ukraińskich miast i wsi jako żywo przypominają płonącą Warszawę zarówno w 1939 roku, jak i w 1944 roku. Takie klisze mieliśmy oglądać tylko na archiwalnych zdjęciach z I połowy XX wieku. Mieliśmy być ostatnim pokoleniem, które bezpośrednio doświadczyło wojny totalnej. Niestety, te traumatyczne przeżycia są dziś codziennością dla tysięcy Ukraińców walczących z rosyjskim agresorem z bronią w ręku i milionów niewinnych cywilów: dzieci, kobiet, chorych i starców drżących w obawie przed śmiercią w schronach i na peronach kijowskiego metra. Tragedia wojny rozgrywa się teraz na oczach całego współczesnego świata.

Poranek 24 lutego 2022 roku – dzień ataku Rosji na Ukrainę – zostanie zapamiętany w historii Europy i świata tak, jak 1 września 1939 roku. Mając w pamięci tamte wrześniowe dni ponad 80 lat temu, ślemy wszystkim mieszkańcom Ukrainy wyrazy uznania, wsparcia i otuchy. Z radością i nadzieją widzimy wysiłek zarówno Polski, jak i pozostałych krajów we wszelkich formach wsparcia materialnego dla Ukrainy. Postawa milionów Polek i Polaków udzielających bezinteresownej, płynącej z serca i współczucia pomocy oraz udzielanie schronienia setkom tysięcy uchodźców z Ukrainy, mimo okrucieństwa wojny, napawa Nas wielką dumą. Niech każdy robi tyle ile może, by pomóc potrzebującym ofiarom zbrodniczej putinowskiej napaści. Niech to realne jak i symboliczne wsparcie stanie się najtrwalszym fundamentem w pojednaniu polsko-ukraińskim. Trudna i tragiczna przeszłość w stosunkach między Naszymi Narodami nie powinna być powodem wątpliwości w udzielaniu pomocy potrzebującym.

Apelujemy też do wszystkich mądrych i wrażliwych Rosjan i Białorusinów, którzy wstydzą się za decyzje i zbrodnicze działania swoich władz oraz ich wykonawców – o refleksję i opamiętanie. Prosimy o podjęcie wszelkich dostępnych kroków, by nie uczestniczyli i nie  kontynuowali tego szaleństwa. W przeciwnym razie hańba i potępienie Rosji będą trwały dziesiątki lat, a koszty dla Rosjan będą katastrofalne.

My, polscy kombatanci II wojny światowej, ostatni żyjący Żołnierze Września 1939 roku, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, I i II Armii Wojska Polskiego, powstańcy warszawscy, partyzanci wszystkich formacji walczących z okupantem, więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów apelujemy do Naszych Rodaków i sojuszników o refleksję, odpowiedzialność i odwagę  oraz o solidarność z ofiarami tragedii,  której jesteśmy świadkami. Niech hasło „Nigdy więcej wojny” nie zostanie pustym frazesem zapisanym na kartach podręczników historii.