"Polsce Wierni" - nr 8/2020

NA PRZEDPOLACH WARSZAWYokladka.sierpien2020
Społeczeństwo polskie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., po 123 latach niewoli, cieszyło się istnieniem wolnego państwa i zajętw było organizowaniem życia w .......

W ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Jwdno z największych polskich powstań narodowych, Powstanie Warszawskie, rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o .......

WETERANOM WALK O KOŁOBRZEG
W ramach obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny ąwiatowej w Europie i Dnia Zwyciestwa, w sali konferencyjnej .......

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW - cz. 2

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 6/2020

W 75. ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIEokladka.czerwiec2020
W wielu miejscowościach na terenie całego kraju, z okazji Narodowego Święta Zwycięstwa, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji .......

WIRTUALNA 75. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
Berlin zamierzał z rozmachem uczcić przypadającą w tym roku 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Dzień 8 maja, rocznica bezwarunkowej kapitulacji Niemiec ........

75. ROCZNICA OSWOBODZENIA KL RAVENSBRÜCK
Muzeum Pamięci i Przestrogi Ravensbrück z powodu pandemii jest zamknięte dla zwiedzających od 14 marca br. Ze względu na epidemię zaplanowane w dniach .......

OD OPERACJI "BARBAROSSA" DO MAJOWEJ KAPITULACJI
Nocą 20 czerwca 1941 r. Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (OKW) przesłało do dowódców Grup Armii hasło "Dortmund" . Oznaczało to, że dwa dni później, 22 czerwca, o świcie, wchodzi w życie .......

MAJOWE ŚWIĘTO W CIENIU PANDEMII
Epidemia koronawirusa uniemożliwiła zachowanie dotychczasowego charakteru obchodów Dnia Flagi. Niezależnie od tego na budynkach instytucji państwowych, osiedlach i prywatnych posesjach ........ 

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 5/2020

APEL ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BWPokladka.maj.2020
Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele...
Nasze pokolenie nie miało łatwego życia. Trudy wojny, ciężki okres powojenny i późniejszy czas wyrzeczeń, kiedy próbowano nas zepchnąć na .......

"KOŚCIUSZKOWCY" W BERLINIE
Wiosną 1945 r. los II wojny światowej był już przesądzony. Na początku kwietnia wojska allianckie, po sforsowaniu Renu, okrążyły ponad ćwierć miliona żołnierzy ........

NORMANDIA - REN - ŁABA
W końcu listopada 1943 r., po zakończeniu przełomowej na froncie wschodnim bitwy stalingradzkiej, odbyła się w Teheranie pierwsza z trzech konferencji ....... 

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Sprawdź czy masz objawy COVID-19. 

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 4/2020

TRZYDZIEŚCI LAT MINĘŁOokladka.kwiecien.2020
Każdy jubileusz skłania do refleksji, przemyśleń, sięgania wspomnieniami do minionych lat wydarzeń i  do ludzi, którzy pozostali w .......

WETERAN Z KOŁOBRZEGU
Z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbyły się w tym roku uroczystości z okazji 75. rocznicy boju o Kołobrzeg i zaślubin Polski z ........

KRÓTKA HISTORIA TRZECH FOTOGRAFII
Niecałe pół roku temu dyrekcja jednej z warszawskich szkół nakazała autorowi poniższego artykułu uporządkowanie kartonu ze starymi rzeczami związanymi z historią .......

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
E-RECEPTA
Od 8 stycznia 2020 r. lekarze mają obowiązek wystawiać e-recepty. W uzasadnionych przypadkach lekarz może wystawić papierową receptę, która będzie traktowana tak samo jak recepta ......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 3/2020

75. ROCZNICA WYZWOLENIA NIEMIECKIEGO OBOZU AUSCHWTZ-BIRKENAUokladka.marzec
Ponad 200 ocalałych z Holokaustu oraz 61 delegacji z całego świata uczestniczyło w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady .......

PUTINA HISTORIA POLSKI
Od kilku tygodni w polskich mediach rozbrzmiewa pytanie: Co ten Władimir Putin znów wygaduje? Kolejne wypowiedzi prezydenta Federacji Rosyjskiej jedynie podgrzewają atmosferę i dawno nie było takiego poruszenia w naszym kraju wywołanego słowami obcego polityka .......

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
- Wsparcie dla inwalidów;
- Dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych w 2020 roku.

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 2/2020

100-LECIE ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEMokladka.luty
W szczytowym okresie rozwoju terytorialnego Rzyczypospolita Obojga Narodów obejmowała obszar prawie miliona km2, jednak popularny później slogan "od morza do morza" nie miał pokrycia .......

OPERACJA "URAN"
2 lutego 1943 r., wraz z podpisaniem przez dowódcę 9 Amii feldmarszałka Friedricha Paulusa aktu bezwarunkowej kapitulacji, zakończyła się bitwa stalingradzka, uważana za przełomowy moment II wojny .......

NARODOWY CMENTARZ USA W ARLINGTON OBOK WASZYNGTONU
99 lat temu marszałek Józef Piłsudski nadał Nienanemu Żołnierzowi amerykańskiemu poległemu na terenie Francji w czasie I wojny światowej Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virituti Militari. Polskie odznaczenie .......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 12/2019

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE...okladka.grudzien
Tymi słowami zaczyna się jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich kolęd. Wiąże się ona ściśle z Wigilią - w polskiej tradycji świętem rodzinnym, powszechnie uważanym za najważniejszy .......

Z PRAC PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
W listopadzie br. odbyło sie w Warszawie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZKRPiBWP nowej, VII Kadencji. W obradach uczestniczył .........

OSTATNI DOWÓDCA ARMII KRAJOWEJ
Ostatni dowódca Armii Krajowej, Leopold Okulicki miał za sobą, żołnierską drogę. Urodził się 12 listopada 1898 r. już jako młody chłopak włączył się do pracy .........

BATALIONY CHŁOPSKIE W OBRONIE ZAMOJSZCZYZNY
W specjalnych "Wytycznych...", podpisanych 12 listopada 1942 r. przez SS - Reichsführera Heinricha Himmlera sformułowane zostały założenia akcji .........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ 
Dofinansowanie aparatów słuchowych dla wszystkich kombatantów, żołnierzy-górników , osób deportowanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 1/2020

PRZED NAMI ROK NOWYCH WYZWAŃokladka.styczen.2020
W połowie grudnia 2019 r. odbyło sie w Warszawie III Plenarne Posiedzenie Zarządu Głwnego ZKRPiBWP, poświęcone problemom organizacyjnym oraz zadaniom Związku .......

AUSCHWITZ
27 stycznia 1945 r. rano, do bram niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dotarli żołnierze 454 pułku strzeleckiego .......

PRZEKAZANIE SZTANDARÓW ZBoWiD
Po zakończeniu obrad Zwiazku Weteranów i Rezerwistów WP, który odbył się w październiku 2019 r., nastąpiła uroczystość przekazania dwóch historycznych ........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Ruszyła edycja 2020 programu Senior+. Samorządy ubiegały się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla ........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 11/2019

LWOWSKIA NEKROPOLIAokladka.listopad2019
Nekropolia lwowska jest świętym miejscem dla wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Właśnie ona, jak wielowiekowe drzewo, spowita jest pierścieniem pokoleń oraz narastających stopniowo .......

POWSTANIE LISTOPADOWE
Spośród jedenastu polskich powstań, okreslanych jako "Narodowe", Powstanie Listopadowe - zdaniem części historyków - miało największe szanse powodzenia. Sprzyjało temu po części posiadanie własnej .........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ 
Przepisy regulujące zasady korzystania z domów pomocy społecznej w kraju zawarte są w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z ..........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 10/2019

PAMIĘĆ I PRZESTROGAokladka.pazdziernik
1 września 2019 r., w 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, będącej zaczątkiem II wojny światowej, o godz. 4.40 w Wieluniu, 4.45 na Westerplatte i 12.00
w Warszawie odbyły
się
.......

LENINO -  PAŹDZIERNIK 1943
Decyzją Państwowego Komitetu Obrony ZSRR z 6 maja 1943 r. na terenie Moskiewskiego Okręgu Wojskowego rozpoczęło się formowanie .........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ 
15 marca 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
..........

O PROBLEMACH ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO 
Bezpośrednio po zakończeniu VII Kongresu ZKRPiBWP, prezes śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Włodzimierz Czechowski przesłał na ręce nowo powołanej minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 9/2019

80. ROCZNICA WOJNY NIEMIECKO-POLSKIEJ 1939 R.okladka.wrzesien
W piątek, 1 września 1939 r. o godz. 4.50 dowódca polskiej załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, mjr Henryk Sucharski nadał
do Dowództwa Marynarki w Gdyni
.......

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP
W końcu lipca 2019 r. odbyło się w Warszawie II plenarne posiedzenie Zarządu Głównego nowej, VII Kadencji .........

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 
Tegoroczne święto WOJSKA POLSKIEGO związane z upamiętnieniem 99. rocznicy bitwy warszawskiej było połączone z setną rocznicą wybuchu I powstania ........

DRONY BOJOWE PRZYSZŁOŚCIĄ POLA WALKI  
Dla większości kombatantów - weteranów II wojny światowej obraz współczesnego pola walki jest trudny do wyobrażenia. W okresie kilkunastu ostatnich lat motorem zmian stała się .........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 8/2019

okladka.sierpien2019POECI WALCZĄCEJ WARSZAWY - POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Pomimo bohaterskiego oporu, jaki stawiała Polska we wrześniu 1939 r. przeciwko najeźdźcy niemieckiemu, kraj znalazł się .......

KLUCZEM BYŁA BITWA WARSZAWSKA
18 listopada 1918 r., w momencie podpisania zawieszenia broni, niemiecka armia Ober-Ost zajmowała olbrzymi obszar na wschodzie, rozciągajacy się .........

"SYMBOL ZWYCIĘSTWA I NADZIEI" 
Na poczatku czerwca we francuskiej miejscowości Plumetot odsłonięty został Pomnik Polskich Sił Powietrznych, upamiętniajoncy wkład Polaków w ........

 OPERACJA "OSTRA BRAMA"
W bieżącym roku minęła 75. rocznica operacji "Ostra Brama" jednej z kluczowych, w ramach planu "Burza", operacji wojskowej podjętej przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom .........

TADEUSZ JANCZAR - AKTOR, KOMBATANT 
Nad Łabą, 4 maja 1945 r., zakończył się szlak bojowy 2 Warszawskiej Dywizji im. J. H. Dąbrowskiego utworzonej w obozie sieleckim jako jednostka ........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 7/2019

okladka.lipiec2019VII KONGRES ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP i BWP
30 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie odbył się VII Kongres Związku .......

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP i BWP W KANENCJI 2015-2019
Pomimo upływającego czasu ZKRPiBWP nadal jest najliczniejszym związkiem kombatanckim w .........

PROGRAM DZIAŁANIA ZWIAZKU NA KADENCJĘ 2019-2023 
VII Komgres ZKRPiBWP odbywa sie w okresie obchodów setnej rocznicy odzyskaniaprzez Polskę niepodległości, z tej okazji ........

BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS
14 czerwca br. w sali konferencyjnej Zwiazku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży .........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 6/2019

okladka.czerwiecW ROCZNICĘ INWAZJI ALIANTÓW W NORMANDII
Była to największa operacja desantowa w historii wojen, otwierająca tzw. "drugi front" w .......

ŚWIĘTO FLAGI, KONSTYTUCJI I DEFILADA WOJSK
Przy sprzyjającej pogodzie, 2 maja, z okazji Dnia Flagi RP na uroczystość odbywającą się na Placu Zamkowym .......

DZIEŃ ZWICIĘSTWA W WARSZAWIE
W 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, 8 maja, na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się centralne .......

 RAVENSBRÜCK
Obóz w Ravensbrück był jedynym nazistowskim obozem koncentracyjnym dla kobiet, otwartym w maju 1939 r., wyzwolonym przez jednostki Armii .......

UWOLNIONY POD CELESTYNOWEM
Wiosną 1943 r. dowódca oddziałów dyspozycyjnych KEDYW-u Komendy Głównej Armii Krajowej ppłk Jan Kiwerski ps. "Oliwa" podjął inicjatywę uwolnienia więźniów .......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 5/2019

okladka.majSPOTKANIE Z ATTACHE FRANCJI I WIELKIEJ BRYTANII
16 listopada 19818 r. Naczelny Wódz Armii Polskiej Józef Piłsudski wysłał do szefów mocarst depeszę notyfikującą .......

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
W połowie kwietnia br. odbyło się XI, ostatnie posiedzenie Zarzadu Głównego ZKRPiBWP VI kadencji, dotyczące oceny stanu przygotowań .......

WOJSKO POLSKIE PO KAPITULACJI NIEMIEC
Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec, podpisana 8/9 maja 1945 r., a tym samym zakończenie działań wojennych w Europie, zastało .......

POLACY W BITWIE O RZYM
Bitwa o Monte Cassino, trwajaca od 11 do 29 maja 1944 r., z udziałem Polaków, była czwartą próbą zdobycia klasztornego wzgórza - klucza do przełamania .......

KOMBATANCI MISJI POKOJOWYCH ONZ
Po uznaniu przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Weteranów uczestników Misji Pokojowych ONZ za kombatantów oraz  decyzji VI Kongresu ZKRPiBWP o zmianie Statutu Związku i poszerzeniu palety członkowskiej o członków nadzwyczajnych .......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 4/2019

okladka.kwiecien2019POLSKA W NATO
W kwietniu 1999 r., w 50. rocznicę powstania NATO, w obecności prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Lecha Wałęsy, polski minister .......

ODRA - NYSA, KWIECIEŃ 1945
16 kwietnia 1945 r. znad Odry i Nysy do ostatniego natarcia na stolicę II Rzeszy ruszyły siły dwóch radzieckich frontów - 1 Frantu Białoruskiego marszałka G. Żukowa i 1 Frontu Ukraińskiego dowodzonego .......

75. ROCZNICA ZBRODNI W HUCIE PIENIACKIEJ 
W 75. rocznicę zbrodni dokonanej na ludności polskiej w Hucie Pieniackiej, 28 lutego 2019 r. w Warszawie, odbyły się uroczystości państwowe upamiętniające około 850 mieszkańców .......

W CHOŁDZIE ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM 
1 marca, w dniu ustanowionym decyzją Sejmu RP Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie całego kraju uroczyście oddano cześć uczestnikom podziemia .......

BIAŁO-CZERWONA NAD TWIERDZĄ KOŁOBRZEG 
Władze Kołobrzegu od lat z pietyzmem organizują rocznicowe obchody. Organizatorami tegorocznych uroczystości byli prezyden Kołobrzegu, starosta kołobrzeski oraz .......

O TYM WARTO WIEDZIEĆ 
Dwukrotnie większą pomoc doraźną dla weteranów II wojny światowej i żołnierzy podziemia antykomunistycznego zapowiada w tym roku Urząd ds. Kombatantów i Osób .......

Czytaj więcej