"Polsce Wierni" - nr 10/2018

okladka.pazdziernikZWIERAMY SZEREGI PRZED VII KONGRESEM
26 wrzesnia odbyło sie w Warszawie jedno z ostatnich posiedzeń Zarządu Głównego przed planowanym na maj 2019 r. VII Kongresem Zwiazku. W obradach - obok członków ZG uczestniczyli - przewodniczący .......

ALIANCCY LOTNICY NAD POWSTAŃCZĄ WARSZAWĄ
Podejmując decyzję o godzinie "W" - 1 sierpnia 1944 r., godz. 17.00, dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski "Bór", jak też pozostali uczestnicy narady zdawali sobie doskonale sprawę z niedostatku uzbrojenia, amunicji i .....

XXXIII ZLOT SYNÓW PUŁKU 
Pod honorowym patronatem szefa Urzedu do Spraw Kombatantów i OR ministra Jana Józefa Kasprzyka, komendanta Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza i marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w dniach ......

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI - PRZEWODNIK PO WOLI 
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Wolskie Centrum Kultury i Udząd Dzielnicy Wola przygotowały nowy przewodnik, ilustrowaną publikację opisującą historię warszawskiej Woli w okresie powstań narodowych .......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 11/2018

okladka.listopad2018PIERWSZE DNI NIEPODLEGŁEJ
Dekret naczelnego wodza Armii Polskiej Józefa Piłsudskiego.

ZJEDNOCZENI NA BIAŁORUSKICH POLACH
Starcie pod Lenino było krwawe. Straty osobowe dywizji sięgały prawie 25%. Ale kościuszkowcy pokazali jak walczyć o Polskę, zjednoczeni w boju - zesłańcy, łagiernicy kresowianie, oficerowie i podoficerowie armii .....

WSPÓŁCZESNA POLSKA RACJA STANU 
W ostatnich miesiącach nie ma prawie dnia, aby w prasie, radiu, telewizji, w dyskusjach polityków nie używano pojecia "Racja Stanu". Podpierano się nią w sprawa politycznych, gospodarczych, militarnych, zarzucano sobie wzajemnie naruszanie ......

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
W sierpniu delegaci zebrani na VII Zjeździe Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i BWP Okręgu Chełm dokonali wyboru władz Zarządu Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okregowego Sądu Koleżeńskiego oraz delegata na VII Kongres .......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 12/2018

okladka.grudzienWIGILIA LEŚNYCH LUDZI
Była mroźna zima 1944 roku. Zapadł już zmierzch, niebo było czyste, .......

SYLWETKI BOHATERÓW NIEPODLEGŁOŚCI
Był budzicielem polskości, organizatorem i przywódcą powstań śląskich, współtwórcą niepodległego państwa polskiego. Pozostał w pamięci narodu jako nieugięty bojownik o prawo i sprawiedliwość.

XXX ROCZNICA POWOŁANIA STOWARZYSZENIA POLAKÓW REPRESJONOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ 
We wrześniu w Sali Konferencyjnej Zwiazku Kombatantów RP i BWP w Warszawie odbyło sie jubileuszowe spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Uczestniczyli w nim także ......

PRACA NAGRODZONA W I EDYCJI KONKURSU "BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS" - DZIECKO ZAMOJSZCZYZNY 
Mam na imię Anna Skrzypik,jestem uczennicą VII klasy Szkoły Podstawowej w Złojcu, noszącej imię Dzieci Zamojszczyzny. W szkole kultywujemy pamięć o losach dzieci Zamojszczyzny oraz osób represjonowanych. Bierzemy udział w konkursach historycznych .......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 8/2018

sierpien2018W ROCZNICĘ OSTANIA WARSZAWSKIEGO
O tym czy Powstanie w Warszawie - będace kulminacją "Planu Burza", miało uzasadnienie - militarne, polityczne, społeczne - historycy dyskutują .......

1 AWP W BOJACH NAD WISŁĄ
W lipcu 1944 r. 1 AWP, znajdująca się w odwodzie 1 Frontu Białoruskiego, wprowadzona została do pierwszego rzutu, kontynuując forsowny marsz w kierunku Wisły. Po nieudanych, okupionych cięzkimi stratami .....

Z HISTORII WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 r.
Mimo iż była jednym z epizodów wojny 1920 r., bitwa pod Komarowem weszła przebojem do historii i tradycji jako największe starcie ......

NA PIERWSZEJ LINII
9 lipca 2018 r., po krótkirj chorobie zmarł Prezes Zarzadu Głównego Zwiazku Kombatantów Reczypospolitej polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, ......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 9/2018

okladka.wrzesien2018KRYPTOIM - "SŁOŃCE WSCHODZI"
W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. po obu stronach granicy polsko-niemieckiej stały gotowe do walki milionowe armie. Po stronie niemieckiej rozwinęło się do walki pięć armii polowych - piędziesiąt dywizji i dwie .......

BOJE O BIELAŃSKIE LOTNISKO cz. 2
Drugi atak oddziałów kampinoskich na lotnisko bielańskie - ze wzgledu na zgromadzone siły i przebieg walk wymagają szerszego omówienia. Bitwę rozpoczęły oddziały "Szymona" 2 sierpnia, ok. 4.00 godz. i toczyły .....

MARKIETANKI 
Od wieków - jak mówią historie wojen - kobiety towarzyszyły żołnierzom, podążały za wojskiem - bądź jako żony czy przyjaciółki żołnierzy, bądź wędrowne handlarki. Markietanki - bo taka nazwa przyjęła sie z języka ......

BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS 
Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy publikację prac nadesłanych na Ogólnopolski Komkurs dla Młodzieży 'Bohaterowie są wśród nas".

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 7/2018

okladka.lipiec

BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS
W sali konferencyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie odbyło sie 12 czerwca br. podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży "Bohaterowie są wśród nas".

PROTOKÓŁ
z przebiegu i oceny Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży "BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS" ......

UŁANI ZANIEMEŃSCY - WCZORAJ I DZIŚ 
To był niezwykły, magiczny dzień. Po modlitwie i odśpiewaniu "Kiedy ranne wstają zorze" autokar ......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 6/2018

okladka.czerwiec.2018

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP
9 maja br. odbyło się VIII osiedzenie Zarządu Głównego szóstej kadencji władz Związku.

ROCZNICA UROCZYSTOŚCI W SIEKIERKACH
W rocznicę forsowania Odry na Cmentarzu Wojennym Siekierki w Starych Łysogórkach odbyły się oficjalne uroczystości ......

MAJOWE ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI
Z okazji Dnia Flagi RP na uroczystość odbywającą się na Placu Zamkowym przybył prezydent RP Andrzej Duda wraz z ......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 5/2018

okladka.maj.2018

BIAŁO-CZERWONA NAD GRUZAMI BERLINA
To była już agonia stolicy III Rzeszy - Berlina.....

MORZE, NASZE MORZE
Uroczystości 73. rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w marcu 2018 r. zorganizowała....

OD NARWIKU DO WILHELMSHAVEN
polskie Siły Zbrojne we Francji były organizowane i szkolone według koncepcji gen. Władysława Sikorskiego, który od 30 września......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 4/2018

okladka.kwiecien

OD ODRY DO BRAMY BRANDENBURSKIEJ
Kwiecień 1945 r. wiosna w całej pełni.....

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP
W połowie lutego odbyło sie w Warszawie pierwsze, tegoroczne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego....

ONZ I POLSKA - WCZORAJ I DZIŚ
W czerwcu 2017 r., w czasie Zgromadzenia Ogólnego członków ONZ, zdecydowaną wiekszością głosów, Polska wybrana została na dwa lata na......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 3/2018

okladka.marzec

 

KOBIETY NIEPODLEGŁOŚCI
Mówiąc o żmudnej drodze wiadącej do odzyskania niepodległości nie można pominąć w....

ZAPOMNIANI, WYKLĘCI....
Rozwiązując w lutym 1945 r. Armię Krajową, gen. Okulicki nakazał równocześnie zachowanie kadr dowódczych i magazynów....

DLACZEGO NIEMCY BRONILI KOŁOBRZEGU?
Co pchnęło Niemców do tak zawziętej obrony?

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 2/2018

okladka.luty

 

OPERACJA POMORSKA 1AWP
Wieczorem 28 stycznia 1945r., tuż po tym jak jednostki 1 Armii WP osiągneły....

To nie jest dobry czas dla weteranów
Zaproszenie do udziału w operacjach pokojowych jest dla każego państwa powodem do chluby....

Zaczęło się w Parośli...
Przyszli nad ranem, 9 lutego 1943r., uzbrojeni w siekiery....

Artysta, Żołnierz, Obywatel świata....
Bernard Ładysz, legenda polskiej wokalistyki, słynny bas, a także podpułkownik Wojska Polskiego....

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 1/2018

okladka.styczen2018

 

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP
Przed związkiem nowe wyzwania...

ZAMOJSZCZYZNA 1942-1943
W OBRONIE POLSKIEJ WSI
Na przełomie 1942 i 1943 roku sterroryzowani przez okupanta Polacy spotkali sie z kolejnym barbarzyństwem...

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864
Poszli nasi w bój bez broni...

90. ROCZNICA UTWORZENIA F.A.C.S.
"REN-DUNAJ" - OWOCNE SPOTKANIE W PARYŻU
F.A.S.C. to akronim łacińskiego motto zapisanego przez...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 12/2017

okladka

 

WOJENNE WIGILIE POLAKÓW
Bóg się rodzi moc truchleje...

W STULECIE NIEPODLOGŁOŚCI
O POLSKĘ NIEPODLEGŁĄ
Rozbiory Rzyeczypospolitej, dokonane w końcu XVIII wieku przez Rosję
Prusy i Austrię, wymazały Polskę z mapy politycznej...

SYLWETKI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI
Bolesław WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI - Pierwszy ułan II RP...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 11/2017

okladka

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG
W końcu września odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium ZG dotyczˆące problemó—w organizacyjnych i finansowych Zwiˆązku...

W STULECIE NIEPODLOGŁOŚCI
25 maja 2017 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku
2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia...

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
UPRAWNIENIA - WYKAZ UPRAWNIEŃ,
UZYSKIWANIE UPRAWNIEŃ cz. 2..

JAN JÓZEF KASPRZYK POWOŁANY NA SZEFA URZĘDU
13 września 2017 r. z rąˆk minister Elżbiety Rafalskiej Jan Jó—zef Kasprzyk odebrał nominację na...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 10/2017

okladka paz2017

WIELUŃ - WESTERPLATTE - WARSZAWA
1 września br. w całym kraju obchodzono 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana...

SPOTKANIE KIEROWNICTW  ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BWP I ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
22 sierpnia 2017 r. odbyło się w Warszawie spotkanie kierownictw...

100. ROCZNICA POWSTANIA BŁĘKITNEJ ARMII
W końcowej fazie "Wielkiej Wojny" - pierwszej wojny światowej - na terenie Francji powstała Armia Polska...

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Uprawnienia - wykaz uprawnień, uzyskiwanie uprawnień cz. 1...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 09/2017

okladka09 2017JAK KAMIENIE RZUCONE NA SZANIEC...
Przebieg walk powstańczych we wrześniu i październiku 1944 r....

BOHATEROM POWSTAŃCZEJ WARSZAWY…
1 sierpnia o godz. 17.00 zawyły syreny, biły kościelne dzwony...

ŚLAD WIEDZIE DO POLSKI
W roku 1701 koronował się w Królewcu (Königsberg) na tron pruski...

Czytaj więcej