"Polsce Wierni" - nr 1/2018

okladka.styczen2018

 

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP
Przed związkiem nowe wyzwania...

ZAMOJSZCZYZNA 1942-1943
W OBRONIE POLSKIEJ WSI
Na przełomie 1942 i 1943 roku sterroryzowani przez okupanta Polacy spotkali sie z kolejnym barbarzyństwem...

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864
Poszli nasi w bój bez broni...

90. ROCZNICA UTWORZENIA F.A.C.S.
"REN-DUNAJ" - OWOCNE SPOTKANIE W PARYŻU
F.A.S.C. to akronim łacińskiego motto zapisanego przez...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 12/2017

okladka

 

WOJENNE WIGILIE POLAKÓW
Bóg się rodzi moc truchleje...

W STULECIE NIEPODLOGŁOŚCI
O POLSKĘ NIEPODLEGŁĄ
Rozbiory Rzyeczypospolitej, dokonane w końcu XVIII wieku przez Rosję
Prusy i Austrię, wymazały Polskę z mapy politycznej...

SYLWETKI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI
Bolesław WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI - Pierwszy ułan II RP...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 11/2017

okladka

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG
W końcu września odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium ZG dotyczˆące problemó—w organizacyjnych i finansowych Zwiˆązku...

W STULECIE NIEPODLOGŁOŚCI
25 maja 2017 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku
2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia...

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
UPRAWNIENIA - WYKAZ UPRAWNIEŃ,
UZYSKIWANIE UPRAWNIEŃ cz. 2..

JAN JÓZEF KASPRZYK POWOŁANY NA SZEFA URZĘDU
13 września 2017 r. z rąˆk minister Elżbiety Rafalskiej Jan Jó—zef Kasprzyk odebrał nominację na...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 10/2017

okladka paz2017

WIELUŃ - WESTERPLATTE - WARSZAWA
1 września br. w całym kraju obchodzono 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana...

SPOTKANIE KIEROWNICTW  ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BWP I ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
22 sierpnia 2017 r. odbyło się w Warszawie spotkanie kierownictw...

100. ROCZNICA POWSTANIA BŁĘKITNEJ ARMII
W końcowej fazie "Wielkiej Wojny" - pierwszej wojny światowej - na terenie Francji powstała Armia Polska...

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Uprawnienia - wykaz uprawnień, uzyskiwanie uprawnień cz. 1...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 09/2017

okladka09 2017JAK KAMIENIE RZUCONE NA SZANIEC...
Przebieg walk powstańczych we wrześniu i październiku 1944 r....

BOHATEROM POWSTAŃCZEJ WARSZAWY…
1 sierpnia o godz. 17.00 zawyły syreny, biły kościelne dzwony...

ŚLAD WIEDZIE DO POLSKI
W roku 1701 koronował się w Królewcu (Königsberg) na tron pruski...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 08/2017

JAK KAMIENIE RZUCONE NA SZANIEC...
31 lipca 1944 r. Komendant Główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski "Bór"...

UHONOROWANIE KOŁOBRZESKIM KRZYŻEM KOMBATANCKIM
W czerwcu br., w sali konferencyjnej Zarządu Głównego...

ODZNACZENIE GODNE...
W walkach o Kołobrzeg jednostki 3, 4 i 6 dywizji 1 Armii WP...

TO BYŁA KRWAWA NIEDZIELA
W lipcu br. obchodzony był po raz pierwszy...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 07/2017

Z WALK 1 ARMII WP
Zasadnicze uderzenie siłami 47 i 8 Armii Gwardii...

KOBIETA WIELKIEGO SERCA, UCZONA, PATRIOTKA
Maria Skłodowska-Curie...

ZADANIA I PERSPEKTYWY
Zakłada się, że do 2019 r. armia liczyć będzie ponad...

POLEGLI DALEKO OD OJCZYSTEGO DOMU
Była to pierwsza próba desantu aliantów...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 06/2017

NIE WOLNO DZIELIĆ TYCH, KTÓRZY ZA OJCZYZNĘ POLEGLI
1 Armia Wojska Polskiego, licząca 80 tyś...

WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP
Krew przelana za ojczyznę jest jedna.

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
W maju br. odbył w Warszawie...

NASZE WYWIADY
Rozmowa z Gen. Stanisławem Woźniakiem

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 05/2017

NASZE WYWIADY
Jest Pani jedną z nielicznych osób publicznych, których Ojciec był Świadkiem...

BERLIN – maj 1945
30 kwietnia, późnym wieczorem...

JAK OPOWIEDZIEĆ O POLAKACH NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
Gdy niedawno zostałem poproszony o napisanie kilku słów...

NIE SZCZĘDZILIŚCIE SW
Organizatorem uroczystości 72. rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 04/2017

POWINNOŚCIĄ URZĘDU – POMOC WETERANOM...
Redakcja: Nasza rozmowa toczy się rok po objęciu przez Pana kierownictwa Urzędu...

OD FIORDÓW NORWEGII PO WZGÓRZA BRETANII
Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie...

1 KORPUS PANCERNY WP KORPUS PANCERNY WP W OPERACJI BERLIŃSKIEJ
6 kwietnia 1 Kpanc. przeprawił się przez Nysę po mostach i jako grupa...

Z PARTYZANCKICH WSPOMNIEŃ
Uczta weselna była przygotowana u Wincentego Jancarza... 

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 03/2017

KOŁOBRZEG, MARZEC 1945
Historia walk o Kołobrzeg zaczęła się nadzwyczaj niewinnie...

PRZYSIĘGAM BYĆ WIERNYM OJCZYŹNIE MEJ...
Trwały jeszcze uporczywe walki o Warszawę...

MEDAL „PRO PATRIA“ DLA KARDYNAŁA ZENONA GROCHOLEWSKIEGO
W Pokojach Matejkowskich na Zamku Królewskim w Warszawie

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
W przypadku gdy osoba niesamodzielna nie ma bliskich...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 02/2017

OPERACJA POMORSKA 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO
12 stycznia 1945 r. z przyczółka pod Sandomierzem ruszyły do natarcia wojska...

PIASTOWSKI ORZEŁ NAD ODRĄ
Frontowa prasa WP z marca 1945 r.

WOJENNE LOSY POLSKIEGO ZŁOTA
W grudniu 2016 r., z pełnym ceremoniałem...

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Od 1 stycznia obowiązuje nowa lista...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 01/2017

W NOWYM ROKU - NOWE ZADANIA
W grudniu 2016 r. odbyło się V plenarne posiedzenie Zarzˆądu Głó—wnego ZKRPiBWP.

WARSZAWA - STYCZEŃ 1945
Ustabilizowanie się frontu wschodniego jesieniąˆ 1944 r. na linii Wisły przedłużyło jedynie agonię III Rzeszy...

OPERACJA TAJFUN
Bitwa o Moskwę toczona od listopada 1941 do lutego 1942 r. między Armiąˆ Czerwonąˆ a hitlerowskim...

W TROSCE O ZDROWIE
Pszczela apteczka

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 12/2016

Nasze Wywiady
Rozmowa z prezesem Zarządu Głównego ZKRPiBWP płk. dr. hab. Ryszardem SOBIERAJSKIM

OSTATNIA PARTYZANCKA WIGILIA i paczki świąteczne dla „dzielnej armii niemieckiej“ 
Każda wojenna gwiazdka niosła za sobą nadzieję odzyskania wolności, szczególnie ta w grudniu w 1944 r. W takim nastroju partyzanci zasiedli do wigilijnej wieczerzy za prowizorycznie zbitymi stołami z bali i desek.

BĘDZIE FILM O DYWIZJONIE 303
Film reżyseruje Wiesław Saniewski, w role pilotów...

RODŁO - SYMBOL NASZEGO DZIEDZICTWA
Podpisanie Traktatu Wersalskiego, wybuch powstania wielkopolskiego i powstań śląskich zamknęły...

UTRACONA TOŻSAMOŚĆ I STRACONE DZIECIŃSTWO
Pan Eugeniusz zwykle niechętnie podejmuje rozmowę na temat obozowej przeszłości i sierocej doli...

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 11/2016

TAK RODZIŁA SIĘ POLSKA...
10 listopada 1918 r. - o godz. 7.30, pociˆągiem specjalnym z Berlina, przybyli do Warszawy zwolnieni z twierdzy magdeburskiej J—ózzef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski...

LENINO 1943-2016
Pamięć o bitwie pod Lenino

W ROCZNICE AGRESJI NIEMIEC NA POLSKĘ
Przy pomniku bojownikom o polskość śląska opolskiego...

KAWALERYSJKIE ŚWIĘTO
Święto Kawalerii Polskiej zostało ustanowione w 2009 r. przez ministra obrony narodowej w rocznicę...

WIELUŃ
1 września 1939 r. o godzinie 4.40 atakiem niemieckiej Luftwaffe na Wieluń rozpoczęła się II woja światowa.

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 10/2016

Posiedzenie Prezydium ZG ZKRPiBWP
W połowie września odbyło się drugie w br. poszerzone posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZKRPiBWP...

Warszawa oddała hołd bohaterskim powstańcom
Dwa dni przed wybuchem walk powstańczych, 30 lipca...

Dowódca Ostatniej Bitwy
Franciszek Kleeberg, który jako ostatni polski generał złożył broń


Służba sanitarna w Powstaniu Warszawskim
Powstanie Warszawskie stanowi jeden z najbardziej krwawych i heroicznych rozdzialów naszej historii.

O tym warto wiedzieć
Mundur dla weteranów

Czytaj więcej