"Polsce Wierni" - nr 09/2016

Zdradzeni na polu walki
22 sierpnia 1939 r., w trakcie narady wyższych dowódców Wehrmachtu w Obersalzbergu kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler oświadczył...

Warszawa oddała hołd bohaterskim powstańcom
Dwa dni przed wybuchem walk powstańczych, 30 lipca...

"Nie zdążyli do Andersa"
W ciekawym informacyjnie artykule, pod powyższym tytułem, zamieszczonym...

Polsce Wierni
Przed pomnikiem Ofiar Zbrodni Wołyńskiej na warszawskim Żoliborzu zapalił znicze i złożył kwiaty...

Czytaj więcej