"Polsce Wierni" - nr 04/2016

SPOTKANIE Z P.O. SZEFA URZĘDU DS. KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
W pierwszych dniach marca w sali konferencyjnej ZG Związku Kombatantów RP i BWP w Warszawie miało miejsce robocze spotkanie pełniącego obowiązki szefa UdsKiOR, min. Jana Józefa Kasprzyka z Prezydium ZG ZKRPiBWP oraz grupą kombatantów, członków Związku.

CHARKÓW - MIEDNOJE
W pierwszych dniach kwietnia 1940 r. z obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Miednoje ruszyły transporty Polaków do miejsc straceń.

JUNACY OD ANDERSA
Inwazja na Polskę 1 września 1939 r. III Rzeszy oraz 17 września sprzymierzonego wówczas z nią Związku Radzieckiego spowodowały, że w rozdartej przez zaborców Rzeczypospolitej zapanował silny system represji.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Jaką mam gwarancję umieszczenia we Właściwym domu pomocy społecznej?

Czytaj więcej