"Polsce Wierni" - nr 06/2016

STATUT ZWIĄZKOWĄ KONSTYTUCJĄ
6 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy zarejestrował przyjęty na VI Kongresie ZKRP i BWP w dniu 30 lipca 2015 r. Statut Związku.

WOJTEK SPOD MONTE CASSINO
Maj kojarzy się z wieloma ważnymi wydarzeniami w historii naszego kraju...

KOMBATANCKIE WSPOMNIENIA
Produkowałem polskiego "STENA"

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Na co mogą liczyć osoby, które ukończyły 75lat, a co należy się kombatantom? Dodatki dla seniorów i kombatantów

PIĘKNO I ARTYZM
Wernisaż Ireneusza Leśniaka

Czytaj więcej