"Polsce Wierni" - nr 07/2016

„POLSCE WIERNI"
Z okazji 71. rocznicy Zwycięstwa Państw Sprzymierzonych nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej, w sali konferencyjnej Zarządu Głównego ZKRPiBWP w Warszawie, odbyło się okolicznościowe spotkanie polskich kombatantów z Attaché Wojskowymi akredytowanymi w Polsce.

Z dziejów Orderu Orła Białego 1733-1764, cz. 2
Za wiarę, króla i ludu

GIBRALTAR 1943 r
4 lipca 1943 r. o godz. 22.45 gen. Władysław Sikorski wraz z towarzyszącymi mu osobami – córką Zofią Leśniowską oraz szefem Sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeuszem Klimeckim – wsiadł na lotnisku w Gibraltarze do samolotu Liberator....

POLACY POD GWIAŹDZISTYM SZTANDAREM
Klęski w kolejnych powstaniach narodowych...

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Gdzie można stwierdzić niepełnosprawność?

Na Pierwszej Linii
Jan Turski – Polityk, Dyplomoata, Przyjaciel Kombatantów

Czytaj więcej