"Polsce Wierni" - nr 10/2018

okladka.pazdziernikZWIERAMY SZEREGI PRZED VII KONGRESEM
26 wrzesnia odbyło sie w Warszawie jedno z ostatnich posiedzeń Zarządu Głównego przed planowanym na maj 2019 r. VII Kongresem Zwiazku. W obradach - obok członków ZG uczestniczyli - przewodniczący .......

ALIANCCY LOTNICY NAD POWSTAŃCZĄ WARSZAWĄ
Podejmując decyzję o godzinie "W" - 1 sierpnia 1944 r., godz. 17.00, dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski "Bór", jak też pozostali uczestnicy narady zdawali sobie doskonale sprawę z niedostatku uzbrojenia, amunicji i .....

XXXIII ZLOT SYNÓW PUŁKU 
Pod honorowym patronatem szefa Urzedu do Spraw Kombatantów i OR ministra Jana Józefa Kasprzyka, komendanta Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza i marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w dniach ......

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI - PRZEWODNIK PO WOLI 
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Wolskie Centrum Kultury i Udząd Dzielnicy Wola przygotowały nowy przewodnik, ilustrowaną publikację opisującą historię warszawskiej Woli w okresie powstań narodowych .......

Czytaj więcej