"Polsce Wierni" - nr 11/2018

okladka.listopad2018PIERWSZE DNI NIEPODLEGŁEJ
Dekret naczelnego wodza Armii Polskiej Józefa Piłsudskiego.

ZJEDNOCZENI NA BIAŁORUSKICH POLACH
Starcie pod Lenino było krwawe. Straty osobowe dywizji sięgały prawie 25%. Ale kościuszkowcy pokazali jak walczyć o Polskę, zjednoczeni w boju - zesłańcy, łagiernicy kresowianie, oficerowie i podoficerowie armii .....

WSPÓŁCZESNA POLSKA RACJA STANU 
W ostatnich miesiącach nie ma prawie dnia, aby w prasie, radiu, telewizji, w dyskusjach polityków nie używano pojecia "Racja Stanu". Podpierano się nią w sprawa politycznych, gospodarczych, militarnych, zarzucano sobie wzajemnie naruszanie ......

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
W sierpniu delegaci zebrani na VII Zjeździe Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i BWP Okręgu Chełm dokonali wyboru władz Zarządu Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okregowego Sądu Koleżeńskiego oraz delegata na VII Kongres .......

Czytaj więcej