Apel Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego w sprawie dofinansowania miesięcznika „Polsce Wierni”

Opolski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP na rozszerzonym posiedzeniu, z udziałem prezesa ZG ZKRPiBWP płk. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego, podjął uchwałę (nr 4/2015) odnoszącą się do kierunków działalności opolskiej organizacji w 2016 roku.

 

W punkcie 6 uchwały stwierdzono: Plenum postanawia zwrócić się z apelem do wszystkich członków naszego Związku w kraju o jednorazową wpłatę w wysokości jednej złotówki na fundusz miesięcznika „Polsce Wierni” znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej. Liczymy, że nasze organizacje terenowe będą tu przodować. Ponadto gorąco prosimy o zwiększenie indywidualnej prenumeraty naszego miesięcznika na 2016 rok.

Prezydium Zarządu Głównego apel Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego w pełni popiera.

Wpłaty - poprzez Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe prosimy kierować na konto ZG ZKRPiBWP Warszawa - Millennium Bank S.A. 18 1160 2202 0000 0000 4263 6733 z dopiskiem wsparcie miesięcznika „Polsce Wierni”.