DAWID BINEMANN-ZDANOWICZ
Wiceprezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Urodził się 14 listopada 1949 r. Adwokat i działacz społeczny, dziennikarz prasowy, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach odbył aplikację prokuratorską w Toruniu, a następnie pracował w PAN oraz w Instytucie Problematyki Przestępczości w Warszawie. W 1979 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Toruniu.

W latach 1986-1995 był obrońcą wojskowym przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Działa aktywnie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz w ruchu ekumenicznym na rzecz jedności wszystkich chrześcijan. Jest aktywnym działaczem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego “Misja Pojednania”, odznaczony Komandorią „Missio Reconciliationis”. Wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Toruniu.

Pracę adwokacką łączy z działalnością literacką i dziennikarską. Jest autorem powieści oraz wielu felietonów i artykułów z zakresu publicystyki, prawa i historii. Wieloletni wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. Członek Związku Sybiraków, doradca prawny Zarządu Głównego ZKRPiBWP.

30 czerwca 2023 r. na VIII Kongresie Związku został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego ZKRPiBWP.