Siedziba
MonteCassino
Berlin
GNZ-nasi
plenum.nastrone
zarzadnastrone
previous arrow
next arrow

WITAMY!

Jesteśmy organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.


POŻEGNANIE MIROSŁAWA GRZĘDOWSKIEGO

12 czerwca 2024 r., w wieku 81. lat, zmarł Mirosław Grzędowski, prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, społecznik i patriota. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”, Medalem Pro Patria, Kombatanckim Krzyżem Pamięci, Medalem Labor Omnia Vincit.

Spoczął na Cmentarzu Miłostowo.

———————————————————————————————-

życzy
Zarząd Główny ZKRPiBWP oraz redakcja “Polsce Wierni”

————————————————————————————————

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy
Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Honorowego  Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu

DR. MARIANA KRÓLA

samorządowca, polityka, społecznika
Wybitną Osobistość Pracy Organicznej
Wielkiego Patriotę i Przyjaciela,
działacza wielu organizacji społecznych

Został uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi,
w tym Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wielkim Orderu św. Stanisława BM
oraz wieloma wyróżnieniami i odznakami kombatanckimi i honorowymi.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny ZKRPiBWP

————————————————————————————————

LECH PARELL NOWYM SZEFEM URZĘDU DS. KOMBATANTÓW i OSÓB REPRESJONOWANYCH

20 lutego br. ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wręczyła Lechowi Parellowi akt powołania na stanowisko szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Lech Parell (ur. 1967) jest dziennikarzem i redaktorem, a także byłym opozycjonistą (działał w Ruchu „Wolność i Pokój” oraz Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, był w składzie redakcji „Solidarności” – pisma regionu gdańskiego NSZZ „Solidarność”). Pracował jako dziennikarz m.in. w Gazecie Gdańskiej, Dzienniku Bałtyckim, Radiu Plus, Radiu Gdańsk, Radiu Eska Nord. Był doradcą prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz prezesem Stowarzyszenia SUM (Społeczny Urząd Miejski). Jest rodowitym gdańszczaninem, społecznikiem, zapalonym żeglarzem. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Po odebraniu nominacji powiedział: Postrzegam moją rolę jako strażnika pamięci o ludziach, którzy dla Polski oddali swoje talenty, swoje zdrowie a nawet życie. Zamierzam poświęcić moją energię dla upamiętnienia czynów, ludzi i miejsc ważnych dla naszej niepodległości. Także tych działań, dzięki którym Polska mogla odrodzić się jako państwo demokratyczne i respektujące prawa człowieka.
Będę się także stale zwracał do młodszych pokoleń. W rzeczywistości bowiem ci, którzy dziś są kombatantami, swoich czynów najczęściej dokonywali jako ludzie bardzo młodzi. Historia, którą mamy do opowiedzenia jest żywa, pasjonująca i pociągająca. Patriotyzm połączy wszystkie pokolenia.

————————————————————————————————


VIII KONGRES ZAKOŃCZYŁ OBRADY

W dniach 29-30 czerwca w sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie obradował VIII Kongres Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Uczestniczyło w nim 42 delegatów.

W wyniku głosowania tajnego wybrano 17-osobowy Zarząd Główny, 4-osobową Główną Komisję Rewizyjną oraz 5-osobowy Główny Sąd Koleżeński.

W czasie pierwszego posiedzenia nowo wybranego ZG na prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP wybrano jednogłośnie powstańca warszawskiego i więźnia KL Stutthof płk. dr. Czesława Lewandowskiego.


Pogodnych, zdrowych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Zarząd Główny ZKRPiBWP


JAK PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU NA RZECZ ZWIĄZKU

Procedura postępowania jest następująca:
1. PIT-37 – na arkuszu zeznania podatkowego PIT-37 w rubryce 147 wpisuje się
KRS 0000 106 108;
– w rubryce 148 wpisuje się kwotę stanowiącą 1,5% podatku dochodowego, którą się przekazuje;
– w rubryce 149 arkusza PIT-37 – cel szczegółowy – ZKRPiBWP;
– w rubryce 150 – „wyrażam zgodę”.
2. PIT-36
– na arkuszu zeznania podatkowego PIT-36 w rubryce 520 wpisuje się
KRS 0000 106 108;
– w rubryce 521 arkusza – kwotę, którą chcemy przekazać – 1,5%;
– w rubryce 522 – cel szczegółowy – ZKRPiBWP;
– w rubryce 523 – „wyrażam zgodę”.
3. PIT-36 L
– w rubryce 172 – wpisujemy KRS 0000 106 108;
– w rubryce 173 – wpisujemy kwotę w zł – 1,5%;
– w rubryce 174 – cel szczegółowy – ZKRPiBWP;
– w rubryce 175 – „wyrażam zgodę”.
Dział Księgowości ZG Związku po otrzymaniu pieniędzy i dyspozycji
z urzędów skarbowych po miesiącu prześle je do właściwych adresatów.
Kontakt – Dział Księgowości ZG ZKRPiBWP – tel. (22) 628 88 58.

———————————————————————————————-

Z WIARĄ I NADZIEJĄ…

Dobiega kresu 2022 rok, który był już 33. rokiem działalności Związku.

W naszej wieloletniej działalności było wiele trudnych chwil i wiele trudnych spraw do rozwiązania. I mimo dziesięciu różnych środowisk kombatanckich, zawsze rozmawialiśmy, debatowaliśmy i potrafiliśmy porozumieć się, aby wyjść zwycięsko z każdej opresji, bo łączyły nas wspólne lata wojennych wspomnień, lata powojennego trudu i obecna praca na rzecz pamięci o wszystkich kombatantach.

Za wytrwałość, pracę w kolejnym trudnym roku i wyrzeczenia, wszystkim członkom zwyczajnym, podopiecznym, członkom nadzwyczajnym i wspierającym pragnę w imieniu Prezydium Zarządu Głównego serdecznie podziękować i przekazać wyrazy najgłębszego szacunku.

Chciałbym też złożyć najlepsze i płynące z serca życzenia świąteczne oraz noworoczne – wielu lat w zdrowiu, spokoju i pomyślności, z optymistyczną wiarą w słuszność naszej wspólnej pracy.

Janusz Maksymowicz
prezes ZG ZKRPiBWP

————————————————————————————————

SZANOWNI PAŃSTWO!

Miesięcznik „Polsce Wierni” jest jednym z nielicznych kombatanckich pism w kraju. Obok interesującej i wartościowej publicystyki stanowi podstawowe źródło wiedzy o nowych inicjatywach, rozwiązaniach socjalnych i zdrowotnych podejmowanych przez UdSKiOR, kierownictwo Związku oraz władze państwowe, jak również bieżącej działalności ZKRPiBWP i jego członków.
Galopująca inflacja spowodowała bardzo znaczny wzrost cen energii, papieru, farb drukarskich i druku. Potrzeba bieżących dopłat do wydawania miesięcznika zmusiła:
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP, ABY OD STYCZNIA 2023 ROKU PODNIEŚĆ CENĘ JEDNOSTKOWĄ EGZEMPLARZA MIESIĘCZNIKA „POLSCE WIERNI“ DO 9 ZŁ.
UWAGA! W przypadku osób, które opłaciły już prenumeratę na 2023 rok cena pozostaje bez zmian.

Mamy nadzieję, że mimo podwyżki ceny jednostkowej będziecie Państwo z nami, a my ze swej strony zrobimy wszystko, aby miesięcznik był interesujący i na bieżąco relacjonował najważniejsze wydarzenia.
Przypominamy dane do zamówienia prenumeraty
• Proszę wysłać zamówienie pocztą na adres:
ZG ZKRPiBWP, Redakcja „Polsce Wierni”,
00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6A,
podając w treści: imię i nazwisko, dokładny adres, na który miesięcznik ma być wysyłany i liczbę zamawianych egzemplarzy,
lub e-mailem na adres: wierpol@gmail.com
• Dokonać wpłaty za prenumeratę na konto: Millenniumbank SA
Nr konta 18 1160 2202 0000 0000 4263 6733
Kontakt telefoniczny z redakcją w sprawach prenumeraty oraz współpracy: 22 622 73 64 (od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-14.00).

————————————————————————————————

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony decyzją Sejmu RP jako Święto Obrońców Ojczyzny jest dla Nas, polskich Kombatantów, dniem szczególnym…

Jest dowodem na to, że Nasz wojenny trud, lata walki, krew przelana na wszystkich frontach II wojny światowej i w zbrojnej konspiracji nie została zapomniana.

W tym uroczystym dla Nas dniu życzymy wszystkim Kombatantom-Weteranom, wielu lat w zdrowiu, wytrwałości, optymizmie i radości życia. Oby przyszłe pokolenia Polaków zrozumiały Nasz kombatancki wysiłek i nasze przesłanie
– „NIGDY WIĘCEJ WOJNY”.

 Prezydium  Zarządu Głównego ZKRPiBWP

_______________________________________________________________________________________

ŻYCZENIA DLA ŻOŁNIERZY I KOMBATANTÓW WOJSKA POLSKIEGO

W imieniu Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pragniemy złożyć wszystkim Żołnierzom, Oficerom, Kombatantom
i Weteranom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz zawodowej satysfakcji w służbie na rzecz Naszej Ojczyzny i Polaków z okazji Święta Wojska Polskiego i 102 Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej Święto Wojska Polskiego jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku polskiego oręża. 15 sierpnia to dzień należący do wszystkich Polaków, data skłaniająca do refleksji nad historią i tradycją Rzeczypospolitej Polskiej.  Przypomina nam o takich wartościach, jak honor, odwaga i poświęcenie, wskazuje na znaczenie pokoju i odpowiedzialności za losy obywateli i państwa.
Dziękujemy za profesjonalną, rzetelną oraz pełną trudów służbę. Dziękujemy za codzienne zaangażowanie, determinację i poświęcenie. Składamy podziękowania za odwagę i bohaterstwo w służbie Ojczyzny i jej obywateli.

Prezydium Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Warszawa, 3 marca 2022 r.

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP i BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH W SPRAWIE AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

W imieniu wszystkich środowisk kombatantów i weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszonych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i odchodzącego już pokolenia, które bezpośrednio doświadczyło okrucieństw wojny, z wielkim smutkiem i troską obserwujemy zbrodniczą agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potępiamy wszelkie formy zbrojnej napaści na niepodległe i suwerenne państwo będące sąsiadem Rzeczypospolitej Polskiej.

Do końca wierzyliśmy, że w trzeciej dekadzie XXI wieku nie będzie miejsca w Europie na tak jawne pogwałcenie światowego pokoju i bezpieczeństwa. Jeszcze kilka dni temu, mimo pojawiających się wcześniej niepokojących sygnałów nie dopuszczaliśmy myśli, że tuż za Naszymi granicami dojdzie do frontalnego ataku kilkusettysięcznej armii rosyjskiej na Ukrainę z udziałem broni pancernej, artylerii, lotnictwa i okrętów wojennych. Dewiza, która przyświecała Naszemu Pokoleniu przez wiele dekad: „Nigdy więcej wojny”, która wydawała się oczywista dla wszystkich bez względu na poglądy, została zmiażdżona przez gąsienice rosyjskich czołgów nad Dnieprem. Obrazy bombardowanego Kijowa i Charkowa oraz innych ukraińskich miast i wsi jako żywo przypominają płonącą Warszawę zarówno w 1939 roku, jak i w 1944 roku. Takie klisze mieliśmy oglądać tylko na archiwalnych zdjęciach z I połowy XX wieku. Mieliśmy być ostatnim pokoleniem, które bezpośrednio doświadczyło wojny totalnej. Niestety, te traumatyczne przeżycia są dziś codziennością dla tysięcy Ukraińców walczących z rosyjskim agresorem z bronią w ręku i milionów niewinnych cywilów: dzieci, kobiet, chorych i starców drżących w obawie przed śmiercią w schronach i na peronach kijowskiego metra. Tragedia wojny rozgrywa się teraz na oczach całego współczesnego świata.

Poranek 24 lutego 2022 roku – dzień ataku Rosji na Ukrainę – zostanie zapamiętany w historii Europy i świata tak, jak 1 września 1939 roku. Mając w pamięci tamte wrześniowe dni ponad 80 lat temu, ślemy wszystkim mieszkańcom Ukrainy wyrazy uznania, wsparcia i otuchy. Z radością i nadzieją widzimy wysiłek zarówno Polski, jak i pozostałych krajów we wszelkich formach wsparcia materialnego dla Ukrainy. Postawa milionów Polek i Polaków udzielających bezinteresownej, płynącej z serca i współczucia pomocy oraz udzielanie schronienia setkom tysięcy uchodźców z Ukrainy, mimo okrucieństwa wojny, napawa Nas wielką dumą. Niech każdy robi tyle ile może, by pomóc potrzebującym ofiarom zbrodniczej putinowskiej napaści. Niech to realne jak i symboliczne wsparcie stanie się najtrwalszym fundamentem w pojednaniu polsko-ukraińskim. Trudna i tragiczna przeszłość w stosunkach między Naszymi Narodami nie powinna być powodem wątpliwości w udzielaniu pomocy potrzebującym.

Apelujemy też do wszystkich mądrych i wrażliwych Rosjan i Białorusinów, którzy wstydzą się za decyzje i zbrodnicze działania swoich władz oraz ich wykonawców – o refleksję i opamiętanie. Prosimy o podjęcie wszelkich dostępnych kroków, by nie uczestniczyli i nie  kontynuowali tego szaleństwa. W przeciwnym razie hańba i potępienie Rosji będą trwały dziesiątki lat, a koszty dla Rosjan będą katastrofalne.

My, polscy kombatanci II wojny światowej, ostatni żyjący Żołnierze Września 1939 roku, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, I i II Armii Wojska Polskiego, powstańcy warszawscy, partyzanci wszystkich formacji walczących z okupantem, więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów apelujemy do Naszych Rodaków i sojuszników o refleksję, odpowiedzialność i odwagę  oraz o solidarność z ofiarami tragedii,  której jesteśmy świadkami. Niech hasło „Nigdy więcej wojny” nie zostanie pustym frazesem zapisanym na kartach podręczników historii.