Siedziba
MonteCassino
Berlin
Oswiecim
PlacDefilad
Vip
previous arrow
next arrow

WITAMY!

Jesteśmy organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

W imieniu Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pragniemy złożyć wszystkim Żołnierzom, Oficerom, Kombatantom i Weteranom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz zawodowej satysfakcji w służbie na rzecz Naszej Ojczyzny i Polaków z okazji Święta Wojska Polskiego i 102 Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej Święto Wojska Polskiego jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku polskiego oręża. 15 sierpnia to dzień należący do wszystkich Polaków, data skłaniająca do refleksji nad historią i tradycją Rzeczypospolitej Polskiej.  Przypomina nam o takich wartościach, jak honor, odwaga i poświęcenie, wskazuje na znaczenie pokoju i odpowiedzialności za losy obywateli i państwa.
Dziękujemy za profesjonalną, rzetelną oraz pełną trudów służbę. Dziękujemy za codzienne zaangażowanie, determinację i poświęcenie. Składamy podziękowania za odwagę i bohaterstwo w służbie Ojczyzny i jej obywateli.

Prezydium Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Warszawa, 3 marca 2022 r.

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP i BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH W SPRAWIE AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

W imieniu wszystkich środowisk kombatantów i weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszonych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i odchodzącego już pokolenia, które bezpośrednio doświadczyło okrucieństw wojny, z wielkim smutkiem i troską obserwujemy zbrodniczą agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potępiamy wszelkie formy zbrojnej napaści na niepodległe i suwerenne państwo będące sąsiadem Rzeczypospolitej Polskiej.

Do końca wierzyliśmy, że w trzeciej dekadzie XXI wieku nie będzie miejsca w Europie na tak jawne pogwałcenie światowego pokoju i bezpieczeństwa. Jeszcze kilka dni temu, mimo pojawiających się wcześniej niepokojących sygnałów nie dopuszczaliśmy myśli, że tuż za Naszymi granicami dojdzie do frontalnego ataku kilkusettysięcznej armii rosyjskiej na Ukrainę z udziałem broni pancernej, artylerii, lotnictwa i okrętów wojennych. Dewiza, która przyświecała Naszemu Pokoleniu przez wiele dekad: „Nigdy więcej wojny”, która wydawała się oczywista dla wszystkich bez względu na poglądy, została zmiażdżona przez gąsienice rosyjskich czołgów nad Dnieprem. Obrazy bombardowanego Kijowa i Charkowa oraz innych ukraińskich miast i wsi jako żywo przypominają płonącą Warszawę zarówno w 1939 roku, jak i w 1944 roku. Takie klisze mieliśmy oglądać tylko na archiwalnych zdjęciach z I połowy XX wieku. Mieliśmy być ostatnim pokoleniem, które bezpośrednio doświadczyło wojny totalnej. Niestety, te traumatyczne przeżycia są dziś codziennością dla tysięcy Ukraińców walczących z rosyjskim agresorem z bronią w ręku i milionów niewinnych cywilów: dzieci, kobiet, chorych i starców drżących w obawie przed śmiercią w schronach i na peronach kijowskiego metra. Tragedia wojny rozgrywa się teraz na oczach całego współczesnego świata.

Poranek 24 lutego 2022 roku – dzień ataku Rosji na Ukrainę – zostanie zapamiętany w historii Europy i świata tak, jak 1 września 1939 roku. Mając w pamięci tamte wrześniowe dni ponad 80 lat temu, ślemy wszystkim mieszkańcom Ukrainy wyrazy uznania, wsparcia i otuchy. Z radością i nadzieją widzimy wysiłek zarówno Polski, jak i pozostałych krajów we wszelkich formach wsparcia materialnego dla Ukrainy. Postawa milionów Polek i Polaków udzielających bezinteresownej, płynącej z serca i współczucia pomocy oraz udzielanie schronienia setkom tysięcy uchodźców z Ukrainy, mimo okrucieństwa wojny, napawa Nas wielką dumą. Niech każdy robi tyle ile może, by pomóc potrzebującym ofiarom zbrodniczej putinowskiej napaści. Niech to realne jak i symboliczne wsparcie stanie się najtrwalszym fundamentem w pojednaniu polsko-ukraińskim. Trudna i tragiczna przeszłość w stosunkach między Naszymi Narodami nie powinna być powodem wątpliwości w udzielaniu pomocy potrzebującym.

Apelujemy też do wszystkich mądrych i wrażliwych Rosjan i Białorusinów, którzy wstydzą się za decyzje i zbrodnicze działania swoich władz oraz ich wykonawców – o refleksję i opamiętanie. Prosimy o podjęcie wszelkich dostępnych kroków, by nie uczestniczyli i nie  kontynuowali tego szaleństwa. W przeciwnym razie hańba i potępienie Rosji będą trwały dziesiątki lat, a koszty dla Rosjan będą katastrofalne.

My, polscy kombatanci II wojny światowej, ostatni żyjący Żołnierze Września 1939 roku, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, I i II Armii Wojska Polskiego, powstańcy warszawscy, partyzanci wszystkich formacji walczących z okupantem, więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów apelujemy do Naszych Rodaków i sojuszników o refleksję, odpowiedzialność i odwagę  oraz o solidarność z ofiarami tragedii,  której jesteśmy świadkami. Niech hasło „Nigdy więcej wojny” nie zostanie pustym frazesem zapisanym na kartach podręczników historii.