POLSCE WIERNI” – NR 12/2022

WILIA I PO WILII
W Bielawie już wrzało. Już co chwila przybywał ktoś nowy witany wybuchami radości. Nie nawalił ani jeden z urlopników. I zaraz – warty, służbowi – dosyć dziadowania, znowu rozpoczynamy wojsko.

WARSZAWA
25 października 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, dzień 25 października przyjęto jako Święto Sztabu Generalnego WP.

POZNAŃ
W Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbył się, 6 października, VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiego ZW ZKRPiBWP.

OLSZTYN
26 października 2022 r. odbył się VIII Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Zjazd Delegatów ZKRPiBWP.

W 104. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Pod hasłem „Weekend dla Niepodległej” odbyło się w kraju kilkaset różnorodnych imprez, związanych ze 104. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

POLSCE WIERNI” – NR 11/2022

NASTAŁ DZIEŃ KRWI I CHWAŁY…

Lato 1830 r. było naprawdę gorące, ale nie przez aurę, lecz politykę. W lipcu wybuchła rewolucja we Francji, a w sierpniu w Belgii. Posypał się układ gwarantowany przez Święte Przymierze mocarstw. Car Mikołaj I szykował interwencję zbrojną…

ODZNACZENIE PREZESA

W siedzibie Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP jubileuszową odznaką kombatancką „Polska Niepodległa – 1918” („Gwiazda”) został odznaczony mgr inż. Henryk Krudos, prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP.

MIĘDZYMORZE W KONCEPCJI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Jesienią 1918 r. blok państw centralnych, inicjator wojennej zawieruchy, znajdował się w całkowitym rozkładzie. Cesarstwo Austro-Węgierskie rozpadało się na samodzielne państwa. Niemcy, przygniecione sytuacją gospodarczą i sytuacją na froncie, znajdowały się w stanie…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany w POZ od 1 października 2022 r.
Jak rozpoznać autentyczność banknotów?

WARSZAWA WSPIERA SWOICH BOHATERÓW

Chociaż od Powstania Warszawskiego minęło już blisko 80 lat, stolica pamięta o swoich bohaterach. Weteranki i weterani na pomoc mogą liczyć nie tylko od święta. Co roku od początku sierpnia…


POLSCE WIERNI” – NR 10/2022

PIERWSI DALI ODPÓR NIEMIECKIEJ NAWALE
O świcie, 1 września br., odezwały się syreny alarmowe. Przed Pomnikiem Obrońców Polskiego Wybrzeża na Westerplatte stanęła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, harcerze, kombatanci. Obecni byli…

RAVENSBRÜCK
W Fürstenbergu nad Havelą, 6 września br., miał miejsce uroczysty pochówek odnalezionych przez Biuro Poszukiwań IPN szczątków polskich więźniarek, zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i OR, …

HARCERZ, SPRAWIEDLIWY, ŻOŁNIERZ
Witold Wincenty Lisowski (ur. 2 października 1932 r. w Warszawie) – uczestnik Powstania Warszawskiego, pułkownik, doktor habilitowany, historyk. Do 1939 r. mieszkał w Henrykowie (obecnie gmina Białołęka w Warszawie)…

LOKALNY PATRIOTA, DZIAŁACZ SPOŁECZNY
Franciszek Zwierzyński (ur. 23 października 1932 r. w Drożdżówce, gm. Siennica) – pasjonat, badacz lokalnej historii. Po ukończeniu Gimnazjum Telekomunikacyjnego w Warszawie (1950 r.) otrzymał nakaz pracy w Szczecinie, …


POLSCE WIERNI” – NR 9/2022

DANE MI BYŁO PRZEŻYĆ

Z Czesławem Lewandowskim o dramacie ludzi w pierwszych dniach okupacji, walce w Szarych Szeregach i na powstańczych barykadach…

LORETO, ANKONA, REGGIO EMILIA
225. rocznica powstania Mazurka Dąbrowskiego – przyszłego hymnu narodowego niepodległej Rzeczypospolitej oraz 78. rocznica wyzwolenia Ankony legły u podstaw pielgrzymki polskich kombatantów, którzy w składzie rządowej delegacji…

POLSCE WIERNI” – NR 8/2022

WAŻNE PROBLEMY, ISTOTNE DECYZJE
W ostatnim dniu czerwca br. odbyło się w Warszawie, opóźnione z powodu pandemii COVID-19, V plenarne posiedzenie Zarządu Głównego. Wzięli w nim również udział prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, nie będący członkami ZG. W obradach…

„DZIŚ IDĘ WALCZYĆ, MAMO…”
Muzeum Niepodległości w Warszawie, mieszczące się w odrestaurowanym pałacu Przebindowskich-Radziwiłłów, zorganizowało, nawiązując do 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową…

1050. ROCZNICA BITWY POD CEDYNIĄ
U podnóża góry Czcibora obchodzono 1050. rocznicę bitwy pod Cedynią, którą stoczył Mieszko I i jego brat Czcibor z wojskami margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbecka 24 czerwca 972 roku…

„NIE CHODZI NAM O ZEMSTĘ, NIE CHODZI NAM O ODWET…”
79 lat temu, wczesnym niedzielnym rankiem, na polskich mieszkańców ponad 150 osad i wsi w powiatach włodzimierskim, kowelskim, horochowskim, Ukraińska Powstańcza Armia dokonała bezprzykładnej, zbrodniczej napaści. Polaków…

POLSCE WIERNI” – NR 7/2022

POLAKÓW PORTRET WŁASNY
Na historii Polski zaważają, niestety, nasze typowo polskie wady narodowe.
Jan Długosz (XV w.) pisał: Bo jeżeli różne narody odznaczają się rozmaitymi przymiotami jak i wadami, to naród polski uważa się za…

PIELGRZYMKA WETERANÓW 2. KORPUSU NA UROCZYSTOŚCI 78. ROCZNICY BITWY O MONTE CASSINO
16 maja Br. rozpoczęła się pielgrzymka do Republiki Włoskiej Weteranów Walk o Niepodległość w 78. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uczestniczący w niej kombatanci, w tym prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP Janusz Maksymowicz,…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Medal „Pro Bono Poloniae”, „Medal „Pro Patria”.
Bezpłatne leki.
Ustawa z 12 maja 2022 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

POLSCE WIERNI” – NR 6/2022

77. ROCZNICA FORSOWANIA ODRY
Po dwóch latach spowodowanych pandemią, 23 kwietnia, w piękny słoneczny dzień, organizacje kombatanckie, przedstawiciele władz lokalnych – m.in. wojewoda zachodniopomorski…

TRUDNA DROGA DO DOMU
W marcu 1946 r., w momencie demobilizacji, 2. Korpus Polski pełniący po zakończeniu wojny funkcje okupacyjne we Włoszech, liczył ponad 113 tysięcy oficerów i żołnierzy. Pomimo strat poniesionych w kampanii włoskiej…

MOSKIEWSKI PROCES SZESNASTU
W lutym 1945 r. gen. Iwan Sierow, szef NKWD do spraw ochrony tyłów Armii Czerwonej i jeden z zastępców Ławrentija Berii, otrzymal polecenie ujęcia kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego. Wykorzystał w tym celu…

POLSCE WIERNI” – NR 5/2022

STANĄŁ W PIERWSZYM SZEREGU WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
W sali konferencyjnej Zarządu Głównego ZKRPiBWP odbyła się podniosła uroczystość stulecia urodzin płk. w st. spocz. JÓZEFA KOLEŚNICKIEGO. W obchodach uczestniczył szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych min. Jan Józef Kasprzyk…
REALIZACJA ARTYKUŁU 5 ŚWIĘTYM OBOWIĄZKIEM NATO
Ponad dwa miesiące temu Europa, w tym Polska, wydawały się oazą spokoju i stabilizacji. Ale nic nie trwa wiecznie…
RZUCAJĄC PIERŚCIEŃ W TWE FALE, BIORĘ Z TOBĄ ŚLUB…
Zapamiętajcie sobie: to jest historia. Kiedyś o tym dniu przyszłe pokolenia będą mówić z czcią, jak my mówimy o naszych wielkich przodkach. Wy tworzycie historię…

POLSCE WIERNI” – NR 4/2022

BOLONIA – OSTATNIE ZWYCIĘSTWO 2. KORPUSU POLSKIEGO

Niewiele bitew stoczonych pod koniec II wojny światowej przez żołnierza polskiego wciąż budzi takie zainteresowanie, jak zdobycie Bolonii…

PRIORYTETEM – OBRONA OJCZYZNY

W obliczu inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Sejm RP, w trybie przyspieszonym, przyjął liczącą 495 stron i około 800. artykułów ustawę „O obronie Ojczyzny”.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

Dodatek kombatancki – ile wynosi i kto ma do niego prawo?
Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy.

POLSCE WIERNI” – NR 3/2022

SANITARIAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOBIET I WOJSKOWEJ SŁUŻBY OCHRONY POWSTANIA
Członkinie Wojskowej Służby Kobiet i Wojskowej Służby Ochrony Powstania pełniły służbę sanitarną w szpitalach polowych i punktach ratowniczo-sanitarnych. Walczyły na pierwszej linii frontu…

WIERZYLI, ŻE POLECĄ WALCZYĆ W WARSZAWIE
27 grudnia 1944 roku dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, generał Stanisław Sosabowski, na uroczystym apelu przed frontem Brygady odczytał rozkaz Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza…

NIEZWYKŁA HISTORIA POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DOBREM
Pomniki upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego były w okresie Polski Ludowej niszczone bądź ukrywane. Z nastaniem III Rzeczypospolitej Marszałkowi zaczęto przywracać należne mu miejsce…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z programem Senior+ 2022.

POLSCE WIERNI” – NR 2/2022

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…
Jednym z ciekawszych wątków, który ostatnio zainteresował opinię publiczną, jest przygotowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt usta
wy w sprawie zmian…

9. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH W WOJNIE OBRONNEJ 1939 ROKU
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu był chwalebny udział 9. Pułku Strzelców Konnych w wojnie obronnej 1939 r….

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Programy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej w 2022 r.; Informator dla osób ubiegających się o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu przebywania w obozie przejściowym w Pruszkowie.

POLSCE WIERNI” – NR 1/2022

GLANÓW – POWSTAŃCZE TERMOPILE
Choć powstanie styczniowe było najdłuższym zrywem zbrojnym przeciwko zaborcy rosyjskiemu…

HONOR I DUMA
W grudniu 2021 r., w gmachu Sejmu RP otwarto wystawę „Honor i duma – od drużyn do legionów”…

SPOTKANIE POKOLEŃ
Dla uczczenia Święta Niepodległości, z inicjatywy Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Jak uzyskać uprawnienia kombatanta?; W imię obrony Ojczyzny…