FORMULARZE

Najważniejsze formularze do pobrania ze strony Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html

  • Uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • Uprawnienia wynikające z ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • Uprawnienia wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
  • Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej,
  • Uprawnienia żołnierzy-górników,
  • Uprawnienia cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • Wyróżnienia honorowe,
  • Inne.