GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Edmund KUSKOWSKI
Gdańsk

Henryk LOMPERT
Szczecin

Stanisław MACIĄGA
Lublin

Maria ŚWIĘCICHOWSKA
Poznań

Przemysław WIECZOREK
Sieradz