KOMITET DS. ORGANIZACJI 80. ROCZNICY UTWORZENIA POLSKIEJ 1 DYWIZJI PIECHOTY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Pomimo że dywizja składała się z Polaków – łagierników i zesłańców, Londyn uznał ją za niepolską, a jej powstanie za cios w suwerenne prawa Rządu RP.

Począwszy od październikowej bitwy pod Lenino, przez Puławy, Warszawę, Wał Pomorski, po forsowanie Odry i walki w Berlinie, kościuszkowcy daniną krwi dali dowód odwagi i patriotyzmu, a po wojnie wnieśli swój wkład w odbudowę kraju. Dywizja przemianowana została w 1955 r. na 1 Dywizję Zmechanizowaną. W lutym 2011 r., decyzją MON została rozwiązana.

7 lutego br., z inicjatywy Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, w sali konferencyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, w obecności prezesa Zarządu Głównego Janusza Maksymowicza oraz prezesa SORK gen. dyw. w st. spocz. Piotra Czerwińskiego, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji kombatanckich i społecznych, w wyniku którego powołano Komitet ds. Organizacji 80. rocznicy utworzenia polskiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

W skład Komitetu weszli przedstawiciele następujących organizacji: Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców; Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; Związku Żołnierzy Wojska Polskiego; Związku Rezerwistów i Weteranów WP; Klubu Kościuszkowców przy ZKRP i BWP; Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen Zygmunta Berlinga; Społecznej Rady Kombatantów Warszawa Praga – Północ; Stowarzyszenia Miłośników Historii Oręża Polskiego; Hufca ZHP Warszawa Praga – Północ. Przewodniczącym Komitetu został gen. bryg. w st. spocz. Zenon Poznański (SORK), wiceprzewodniczącymi – gen. bryg. w st. spocz. Bogusław Bębenek (SORK) oraz mec. Krzysztof Rinas (ZKRPiBWP).

Komitet upoważniony został do opracowania programu obchodów 80. rocznicy powstania 1 DP oraz do reprezentowania sygnatariuszy spotkania przed władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących obchodów.

Uczestnicy spotkania zaakceptowali projekt programu uroczystości rocznicowych, planowanych na 18 i 19 maja 2023 r.

W pierwszym dniu, 18 maja, przewidziano mszę św. w intencji żołnierzy kościuszkowców oraz konferencję naukową, dotyczącą miejsca i roli 1 DP w siłach zbrojnych RP i społeczeństwa, a także złożenie kwiatów przed pomnikiem Kościuszkowca na warszawskiej Pradze .

W drugim dniu obchodów – w Legionowie – planowana jest druga część konferencji oraz składanie kwiatów w miejscach pamięci i spotkania ze społeczeństwem.

M. I.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *