"Polsce Wierni" - nr 12/2020

TO JUŻ TRZYSTA NUMERÓWokladka.grudzien
Otrzymaliście Państwo do rąk 300. numer miesięcznika "Polsce Wierni". Przez 25 lat pismo towarzyszyło kombatantom, relacjonowało życie Zarządów, Kół, przedstawiało najważniejsze wydarzenia, przypominało chwalebne karty polskiej historii walk o .......

BOŻE NARODZENIE W OKUPOWANEJ POLSCE
Zima w grudniu 1939 r. była wyjątkowo mroźna, a przygotowania do Bożego Narodzenia przebiegały w niewesołej .......

LISTY Z NIELUDZKIEJ ZIEMI
W 1989 r. inż. Bobrowski, dyrektor Energobudowy, który obok budowy elektrowni w Chmielnickim, za zgodą władz ukraińskich, podjął się odbudowy zdewastowanego

cmentarza Orląt Lwowskich, zaprosił ........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 11/2020

WARSZAWSKIE POWĄZKIokladka.listopad
Cmentarz Powązkowski (obszar ok. 43 ha, podzielony na 410 kwater), najstarsza istniejąca warszawska nekropolia i jeden z najpiękniejszych cmentarzy Europy, został założony 4 listopada 1790 r., w dzień .......

POLSKIE TROPY V-2
Jedną z atrakcji turystycznych dla przebywających na wypoczynku w Łebie jest możliwość zwiedzania piaskowych wydm nadmorskich i pozostałości wyrzutni rakiet V-2, zainstalowanych tam przez oddziały .......

ODBLASK TAJEMNICY

U 20 września br. w salach XIX-wiecznego pałacu Aleksandra Rembielińskiego, siedzibie ZKRPiBWP, odbył się wernisaż wystawy Odblaski Tajemnicy, zorganizowanej przez ........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 10/2020

WESTERPLATTE 2020okladka.pazdziernik.2020
Z pełnym ceremoniałem wojskowym odbyły się zorganizowane po raz pierwszy przez Ministerstwo Obrony Narodowej główne obchody 81. rocznicy wybuchu .......

BERLIN POLSKIM WYZWOLICIELOM
Na zaproszenie władz dzielnicy Charlottenburg i Politechniki Berlińskiej oraz berlińskiego oddziału Stowarzyszenia Ofiar Przesladowanych przez Reżim Nazistowski - Zrzeszenia Antyfaszystów VVN-BdA), w ceremonii uczestniczyła delegacja .......

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW - cz. 4

 

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 9/2020

DROGA KU II WOJNIE ŚWIATOWEJokladka.wrzesien.2020
Zapewne większość pamięta kultową polską komedię ukazującą wojenne perypetie szeregowego Franciszka Dolasa. W pierwszych scenach filmu główny bohater pędzi po dworcu kolejowym, starając się złapać niemieckiego .......

WIKTORIA 1920
Niespełna dwa lata po uroczystościach odzyskania przez Polskę Niepodległości, na terenie całego kraju odbyły się obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, stanowiącej przełom w krwawej wojnie polsko-bolszewickiej lat .......

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW - cz. 3

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 8/2020

NA PRZEDPOLACH WARSZAWYokladka.sierpien2020
Społeczeństwo polskie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., po 123 latach niewoli, cieszyło się istnieniem wolnego państwa i zajętw było organizowaniem życia w .......

W ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Jedno z największych polskich powstań narodowych, Powstanie Warszawskie, rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o .......

WETERANOM WALK O KOŁOBRZEG
W ramach obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny ąwiatowej w Europie i Dnia Zwyciestwa, w sali konferencyjnej .......

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW - cz. 2

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 6/2020

W 75. ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIEokladka.czerwiec2020
W wielu miejscowościach na terenie całego kraju, z okazji Narodowego Święta Zwycięstwa, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji .......

WIRTUALNA 75. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
Berlin zamierzał z rozmachem uczcić przypadającą w tym roku 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Dzień 8 maja, rocznica bezwarunkowej kapitulacji Niemiec ........

75. ROCZNICA OSWOBODZENIA KL RAVENSBRÜCK
Muzeum Pamięci i Przestrogi Ravensbrück z powodu pandemii jest zamknięte dla zwiedzających od 14 marca br. Ze względu na epidemię zaplanowane w dniach .......

OD OPERACJI "BARBAROSSA" DO MAJOWEJ KAPITULACJI
Nocą 20 czerwca 1941 r. Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (OKW) przesłało do dowódców Grup Armii hasło "Dortmund" . Oznaczało to, że dwa dni później, 22 czerwca, o świcie, wchodzi w życie .......

MAJOWE ŚWIĘTO W CIENIU PANDEMII
Epidemia koronawirusa uniemożliwiła zachowanie dotychczasowego charakteru obchodów Dnia Flagi. Niezależnie od tego na budynkach instytucji państwowych, osiedlach i prywatnych posesjach ........ 

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 5/2020

APEL ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BWPokladka.maj.2020
Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele...
Nasze pokolenie nie miało łatwego życia. Trudy wojny, ciężki okres powojenny i późniejszy czas wyrzeczeń, kiedy próbowano nas zepchnąć na .......

"KOŚCIUSZKOWCY" W BERLINIE
Wiosną 1945 r. los II wojny światowej był już przesądzony. Na początku kwietnia wojska allianckie, po sforsowaniu Renu, okrążyły ponad ćwierć miliona żołnierzy ........

NORMANDIA - REN - ŁABA
W końcu listopada 1943 r., po zakończeniu przełomowej na froncie wschodnim bitwy stalingradzkiej, odbyła się w Teheranie pierwsza z trzech konferencji ....... 

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Sprawdź czy masz objawy COVID-19. 

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 4/2020

TRZYDZIEŚCI LAT MINĘŁOokladka.kwiecien.2020
Każdy jubileusz skłania do refleksji, przemyśleń, sięgania wspomnieniami do minionych lat wydarzeń i  do ludzi, którzy pozostali w .......

WETERAN Z KOŁOBRZEGU
Z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbyły się w tym roku uroczystości z okazji 75. rocznicy boju o Kołobrzeg i zaślubin Polski z ........

KRÓTKA HISTORIA TRZECH FOTOGRAFII
Niecałe pół roku temu dyrekcja jednej z warszawskich szkół nakazała autorowi poniższego artykułu uporządkowanie kartonu ze starymi rzeczami związanymi z historią .......

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
E-RECEPTA
Od 8 stycznia 2020 r. lekarze mają obowiązek wystawiać e-recepty. W uzasadnionych przypadkach lekarz może wystawić papierową receptę, która będzie traktowana tak samo jak recepta ......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 3/2020

75. ROCZNICA WYZWOLENIA NIEMIECKIEGO OBOZU AUSCHWTZ-BIRKENAUokladka.marzec
Ponad 200 ocalałych z Holokaustu oraz 61 delegacji z całego świata uczestniczyło w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady .......

PUTINA HISTORIA POLSKI
Od kilku tygodni w polskich mediach rozbrzmiewa pytanie: Co ten Władimir Putin znów wygaduje? Kolejne wypowiedzi prezydenta Federacji Rosyjskiej jedynie podgrzewają atmosferę i dawno nie było takiego poruszenia w naszym kraju wywołanego słowami obcego polityka .......

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
- Wsparcie dla inwalidów;
- Dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych w 2020 roku.

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 2/2020

100-LECIE ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEMokladka.luty
W szczytowym okresie rozwoju terytorialnego Rzyczypospolita Obojga Narodów obejmowała obszar prawie miliona km2, jednak popularny później slogan "od morza do morza" nie miał pokrycia .......

OPERACJA "URAN"
2 lutego 1943 r., wraz z podpisaniem przez dowódcę 9 Amii feldmarszałka Friedricha Paulusa aktu bezwarunkowej kapitulacji, zakończyła się bitwa stalingradzka, uważana za przełomowy moment II wojny .......

NARODOWY CMENTARZ USA W ARLINGTON OBOK WASZYNGTONU
99 lat temu marszałek Józef Piłsudski nadał Nienanemu Żołnierzowi amerykańskiemu poległemu na terenie Francji w czasie I wojny światowej Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virituti Militari. Polskie odznaczenie .......

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 12/2019

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE...okladka.grudzien
Tymi słowami zaczyna się jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich kolęd. Wiąże się ona ściśle z Wigilią - w polskiej tradycji świętem rodzinnym, powszechnie uważanym za najważniejszy .......

Z PRAC PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
W listopadzie br. odbyło sie w Warszawie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZKRPiBWP nowej, VII Kadencji. W obradach uczestniczył .........

OSTATNI DOWÓDCA ARMII KRAJOWEJ
Ostatni dowódca Armii Krajowej, Leopold Okulicki miał za sobą, żołnierską drogę. Urodził się 12 listopada 1898 r. już jako młody chłopak włączył się do pracy .........

BATALIONY CHŁOPSKIE W OBRONIE ZAMOJSZCZYZNY
W specjalnych "Wytycznych...", podpisanych 12 listopada 1942 r. przez SS - Reichsführera Heinricha Himmlera sformułowane zostały założenia akcji .........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ 
Dofinansowanie aparatów słuchowych dla wszystkich kombatantów, żołnierzy-górników , osób deportowanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 1/2020

PRZED NAMI ROK NOWYCH WYZWAŃokladka.styczen.2020
W połowie grudnia 2019 r. odbyło sie w Warszawie III Plenarne Posiedzenie Zarządu Głwnego ZKRPiBWP, poświęcone problemom organizacyjnym oraz zadaniom Związku .......

AUSCHWITZ
27 stycznia 1945 r. rano, do bram niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dotarli żołnierze 454 pułku strzeleckiego .......

PRZEKAZANIE SZTANDARÓW ZBoWiD
Po zakończeniu obrad Zwiazku Weteranów i Rezerwistów WP, który odbył się w październiku 2019 r., nastąpiła uroczystość przekazania dwóch historycznych ........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Ruszyła edycja 2020 programu Senior+. Samorządy ubiegały się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla ........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 11/2019

LWOWSKIA NEKROPOLIAokladka.listopad2019
Nekropolia lwowska jest świętym miejscem dla wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Właśnie ona, jak wielowiekowe drzewo, spowita jest pierścieniem pokoleń oraz narastających stopniowo .......

POWSTANIE LISTOPADOWE
Spośród jedenastu polskich powstań, okreslanych jako "Narodowe", Powstanie Listopadowe - zdaniem części historyków - miało największe szanse powodzenia. Sprzyjało temu po części posiadanie własnej .........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ 
Przepisy regulujące zasady korzystania z domów pomocy społecznej w kraju zawarte są w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z ..........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 10/2019

PAMIĘĆ I PRZESTROGAokladka.pazdziernik
1 września 2019 r., w 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, będącej zaczątkiem II wojny światowej, o godz. 4.40 w Wieluniu, 4.45 na Westerplatte i 12.00
w Warszawie odbyły
się
.......

LENINO -  PAŹDZIERNIK 1943
Decyzją Państwowego Komitetu Obrony ZSRR z 6 maja 1943 r. na terenie Moskiewskiego Okręgu Wojskowego rozpoczęło się formowanie .........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ 
15 marca 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
..........

O PROBLEMACH ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO 
Bezpośrednio po zakończeniu VII Kongresu ZKRPiBWP, prezes śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Włodzimierz Czechowski przesłał na ręce nowo powołanej minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 9/2019

80. ROCZNICA WOJNY NIEMIECKO-POLSKIEJ 1939 R.okladka.wrzesien
W piątek, 1 września 1939 r. o godz. 4.50 dowódca polskiej załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, mjr Henryk Sucharski nadał
do Dowództwa Marynarki w Gdyni
.......

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP
W końcu lipca 2019 r. odbyło się w Warszawie II plenarne posiedzenie Zarządu Głównego nowej, VII Kadencji .........

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 
Tegoroczne święto WOJSKA POLSKIEGO związane z upamiętnieniem 99. rocznicy bitwy warszawskiej było połączone z setną rocznicą wybuchu I powstania ........

DRONY BOJOWE PRZYSZŁOŚCIĄ POLA WALKI  
Dla większości kombatantów - weteranów II wojny światowej obraz współczesnego pola walki jest trudny do wyobrażenia. W okresie kilkunastu ostatnich lat motorem zmian stała się .........

Czytaj więcej

"Polsce Wierni" - nr 8/2019

okladka.sierpien2019POECI WALCZĄCEJ WARSZAWY - POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Pomimo bohaterskiego oporu, jaki stawiała Polska we wrześniu 1939 r. przeciwko najeźdźcy niemieckiemu, kraj znalazł się .......

KLUCZEM BYŁA BITWA WARSZAWSKA
18 listopada 1918 r., w momencie podpisania zawieszenia broni, niemiecka armia Ober-Ost zajmowała olbrzymi obszar na wschodzie, rozciągajacy się .........

"SYMBOL ZWYCIĘSTWA I NADZIEI" 
Na poczatku czerwca we francuskiej miejscowości Plumetot odsłonięty został Pomnik Polskich Sił Powietrznych, upamiętniajoncy wkład Polaków w ........

 OPERACJA "OSTRA BRAMA"
W bieżącym roku minęła 75. rocznica operacji "Ostra Brama" jednej z kluczowych, w ramach planu "Burza", operacji wojskowej podjętej przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom .........

TADEUSZ JANCZAR - AKTOR, KOMBATANT 
Nad Łabą, 4 maja 1945 r., zakończył się szlak bojowy 2 Warszawskiej Dywizji im. J. H. Dąbrowskiego utworzonej w obozie sieleckim jako jednostka ........

Czytaj więcej