"Polsce Wierni" - nr 10/2019

PAMIĘĆ I PRZESTROGAokladka.pazdziernik
1 września 2019 r., w 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, będącej zaczątkiem II wojny światowej, o godz. 4.40 w Wieluniu, 4.45 na Westerplatte i 12.00
w Warszawie odbyły
się
.......

LENINO -  PAŹDZIERNIK 1943
Decyzją Państwowego Komitetu Obrony ZSRR z 6 maja 1943 r. na terenie Moskiewskiego Okręgu Wojskowego rozpoczęło się formowanie .........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ 
15 marca 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
..........

O PROBLEMACH ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO 
Bezpośrednio po zakończeniu VII Kongresu ZKRPiBWP, prezes śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Włodzimierz Czechowski przesłał na ręce nowo powołanej minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .........

Czytaj więcej