"Polsce Wierni" - nr 11/2019

LWOWSKIA NEKROPOLIAokladka.listopad2019
Nekropolia lwowska jest świętym miejscem dla wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Właśnie ona, jak wielowiekowe drzewo, spowita jest pierścieniem pokoleń oraz narastających stopniowo .......

POWSTANIE LISTOPADOWE
Spośród jedenastu polskich powstań, okreslanych jako "Narodowe", Powstanie Listopadowe - zdaniem części historyków - miało największe szanse powodzenia. Sprzyjało temu po części posiadanie własnej .........

O TYM WARTO WIEDZIEĆ 
Przepisy regulujące zasady korzystania z domów pomocy społecznej w kraju zawarte są w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z ..........

Czytaj więcej