"Polsce Wierni" - nr 2/2020

100-LECIE ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEMokladka.luty
W szczytowym okresie rozwoju terytorialnego Rzyczypospolita Obojga Narodów obejmowała obszar prawie miliona km2, jednak popularny później slogan "od morza do morza" nie miał pokrycia .......

OPERACJA "URAN"
2 lutego 1943 r., wraz z podpisaniem przez dowódcę 9 Amii feldmarszałka Friedricha Paulusa aktu bezwarunkowej kapitulacji, zakończyła się bitwa stalingradzka, uważana za przełomowy moment II wojny .......

NARODOWY CMENTARZ USA W ARLINGTON OBOK WASZYNGTONU
99 lat temu marszałek Józef Piłsudski nadał Nienanemu Żołnierzowi amerykańskiemu poległemu na terenie Francji w czasie I wojny światowej Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virituti Militari. Polskie odznaczenie .......

Czytaj więcej