Henryk Leopold Kalinowski

WSPOMNIENIE O PREZESIE ZG ZKRPiBWP

KOMANDORZE DYPL. HENRYKU LEOPOLDZIE KALINOWSKIM (1925-2020)

komandor

Henryk Leopold Kalinowski oficer Wojska Polskiego i komandor dypl. Marynarki Wojennej, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Walecznych, Krzyża Partyzanckiego, Orderu Krzyża Grunwaldu III kl., Warszawskiego Krzyża Powstańczego, Medalu „Za udział w walkach o Berlin”, Medalu „Zasłużonym na Polu Chwały”, Medalu za Warszawę 1939–1945 i innych.

Urodził się na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej w Krzemieńcu na Wołyniu w rodzinie szlacheckiej KALINOWSKICH herbu „Kalinowce” Józefa i Heleny z d. Jastrzębskiej.

czytaj dalej >>

Czytaj więcej

Zalecenia na czas epidemii

Warszawa, 4 maja 2020 r.

Prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe ZKRP i BWP

 

     Uprzejmie informujemy, że z uwagi na panujący na terytorium RP stan epidemii, wykonując zalecenia władz państwowych, samorządowych i sanitarnych oraz kierując się odpowiedzialnością i troską o stan zdrowia Naszych członków zdecydowaliśmy się na przedłużenie zawieszenia pracy Biura Zarządu Głównego Związku do dnia 15 maja br. z możliwością dalszego przedłużenia tego stanu.

     Członkowie Prezydium Zarządu Głównego oraz pracownicy Biura pracują w systemie dyżurów i w miarę możliwości zdalnie. Wszelkie sprawy nie cierpiące zwłoki będą załatwiane w formie korespondencyjnej, poczty elektronicznej i telefonicznie.

     Jednocześnie zalecamy by Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe Związku a także Koła terenowe zorganizowały swoje prace i dyżury kierując się przepisami prawa, zdrowym rozsądkiem i troską o zdrowie członków organizacji terenowych, ich pracowników i współpracowników. W zależności od sytuacji epidemiologicznej na danym terenie proszę dostosować pracę do panujących na miejscu warunków we współpracy z właściwymi organami władzy państwowej i samorządowej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozwiązania możliwe jest zatem zarówno zawieszenie prac w siedzibach jak i praca w formie dyżurów.

Z kombatanckim pozdrowieniem

Prezes

Zarządu Głównego ZKRP i BWP

Kmdr dypl. Henryk Leopold Kalinowski

 

 

Aktualny obowiązujący statut, zatwierdzony na VI Kogresie ZKRP I BWP

Związek jest organizacją kombatantów i weteranów o charakterze wielo- środowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach: Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz wdów i wdowców po nich.

Pobierz

Zakończenie konkursu "BOHATEROWIE WŚRÓD NAS"

14 czerwca br. w siedzibie Zarządu Głównego ZKRPiBWP w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji konkursu „BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS”.
W uroczystości uczestniczyli: Pan kmdr dypl. Henryk KALINOWSKI – prezes Za­rządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; Pan Arkadiusz URBAN doradca Pani senator Anny Mari Anders - Sekretarza Stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Pani Magdalena SAWKA – główny specjalista Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan gen. dr Stanisław WOŹNIAK – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kom­batantów Misji Pokojowych ONZ; Pan płk dr hab. Witold LISOWSKI – przewodniczący Komisji Konkursowej; laureaci II edycji konkursu oraz rodzice i nauczyciele im towarzyszący.

read more >>