Zalecenia na czas epidemii

Warszawa, 4 maja 2020 r.

Prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe ZKRP i BWP

 

     Uprzejmie informujemy, że z uwagi na panujący na terytorium RP stan epidemii, wykonując zalecenia władz państwowych, samorządowych i sanitarnych oraz kierując się odpowiedzialnością i troską o stan zdrowia Naszych członków zdecydowaliśmy się na przedłużenie zawieszenia pracy Biura Zarządu Głównego Związku do dnia 15 maja br. z możliwością dalszego przedłużenia tego stanu.

     Członkowie Prezydium Zarządu Głównego oraz pracownicy Biura pracują w systemie dyżurów i w miarę możliwości zdalnie. Wszelkie sprawy nie cierpiące zwłoki będą załatwiane w formie korespondencyjnej, poczty elektronicznej i telefonicznie.

     Jednocześnie zalecamy by Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe Związku a także Koła terenowe zorganizowały swoje prace i dyżury kierując się przepisami prawa, zdrowym rozsądkiem i troską o zdrowie członków organizacji terenowych, ich pracowników i współpracowników. W zależności od sytuacji epidemiologicznej na danym terenie proszę dostosować pracę do panujących na miejscu warunków we współpracy z właściwymi organami władzy państwowej i samorządowej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozwiązania możliwe jest zatem zarówno zawieszenie prac w siedzibach jak i praca w formie dyżurów.

Z kombatanckim pozdrowieniem

Prezes

Zarządu Głównego ZKRP i BWP

Kmdr dypl. Henryk Leopold Kalinowski