JANUSZ MAKSYMOWICZ

Prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Urodził się 27 października 1930 r. w Warszawie, w rodzinie patriotycznej. Ojciec był legionistą, należał do Związku Strzeleckiego. Wybuch II wojny światowej zastał Janusza Maksymowicza w Warszawie.

W czasie okupacji niemieckiej chodził do szkoły powszechnej i razem z ojcem (po jego powrocie z kampanii wrześniowej) wstąpił do AK. Kolportował biuletyn informacyjny, a następnie działał w Zgrupowaniu „Sosna”, kompanii Szturmowej P-20, nosił pseudonim „Janosz”.

Po aresztowaniu ojca J. Maksymowicz podjął pracę w warsztacie ślusarskim, a następnie w firmie chemicznej produkującej świece i pastę do podłóg, aby utrzymać rodzinę.

W Powstaniu Warszawskim walczył na Starówce, gdzie walki były szczególnie zacięte i trudne. Po upadku Starówki wraz z oddziałem przeszedł kanałami do Śródmieścia Płn., gdzie dalej walczył w rejonie Kruczej, aż do upadku Powstania.

Po wojnie kontynuował naukę w Gimnazjum Mechanicznym. Pracę rozpoczął w Zakładach Mechanicznych „Ursus”, a następnie w Państwowym Instytucie Wydawniczym i w P.S.W. „Dom Książki”, kontynuując naukę w liceum. Po maturze otrzymał nakaz pracy w resorcie handlu zagranicznego – początkowo w C. Hartwig – Międzynarodowi Spedytorzy, a następnie w Polskim Towarzystwie Handlu Zagranicznego „Varimex”, w którym pracował do emerytury w 1998 r.

W tym samym roku włączył się do działalności kombatanckiej w środowiskach Armii Krajowej. Przez wiele lat był prezesem Koła ZKRPiBWP na Ursynowie, a następnie wiceprezesem Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. W 2018 r. został wybrany na prezesa tego Zarządu Wojewódzkiego oraz wiceprezesa Zarządu Głównego.

Po śmierci prezesa kmdr. Henryka Leopolda Kalinowskiego w grudniu 2020 r. powierzono mu funkcję p.o. prezesa, a w kwietniu 2021 r. prezesa ZG ZKRPiBWP.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką Grunwaldzką, Medalem „Pro Memoria”, Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” oraz wieloma odznaczeniami związkowymi i organizacyjnymi, w tym odznaką „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP” oraz Kombatancką Gwiazdą Pamięci Polska Niepodległa 1918.