SPRAWY ORGANIZACYJNE ZDOMINOWAŁY PLENARNE POSIEDZENIE ZG

Uczestników przywitał prezes Zarządu Głównego Janusz Maksymowicz i przedstawił porządek obrad, który jednogłośnie został zaakceptowany.

Następnie prezes poprosił o uczczenie minutą ciszy kombatantów, którzy odeszli na wieczną wartę, m.in. Henryka Kosidły – prezesa z Opola i Franciszka Golika – prezesa z Chełma.

O działalności Zarządu Głównego ZKRPiBWP między posiedzeniami plenarnymi (od 10 marca do 6 czerwca) poinformowała sekretarz generalna Elżbieta Sadzyńska. Mówiła o spotkaniu z członkiniami Koła dzielnicowego Ursynów i władzami tej dzielnicy (10 marca), o uczestniczeniu w jubileuszu 90-lecia urodzin prezesa Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Włodzimierza Czechowskiego (28 marca), o spotkaniach wielkanocnych w Kołach, o promocji filmu i książki o obozie w Oberlangen w Centralnej Bibliotece Wojskowej (12 kwietnia), o wizycie prezesa Janusza Maksymowicza w Ravensbrück związanej z rocznicą wyzwolenia obozu (21-24 kwietnia), o roboczym spotkaniu w Poznaniu z Zarządem Wielkopolskim i delegatami na VIII Kongres (26 kwietnia), o obchodach państwowych związanych z Konstytucją 3 Maja i spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, w których uczestniczył prezes Maksymowicz, o uroczystościach z okazji zakończenia II wojny światowej – przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w dzielnicy Targówek i na premierze filmu „Nie wolno było nam płakać”, o wyjeździe prezesa Maksymowicza z delegacją państwową do Włoch na uroczystości rocznicowe walk o Monte Cassino, o udziale w uroczystościach 80. rocznicy powstania w Sielcach nad Oką 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (18 maja), o 75. rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego i uroczystościach pod jego pomnikiem, o wyjeździe do Poniatowej na uroczystości 100. rocznicy urodzin mjr. Adama Popiołka.

Główna księgowa Agnieszka Kosno przedstawiła sprawozdanie finansowe Związku za rok 2022 oraz plan finansowy Zarządu Głównego na 2023 r. Bardziej szczegółowe informacje przekazał skarbnik ZG Jan Witkowski oraz odpowiedział na kilka pytań, które dotyczyły przede wszystkim wydatków związanych z bieżącymi działaniami Związku. Powróciła sprawa dzielenia składek członkowskich, mówili o tym Irena Chamielec (Opole), Lidia Kusz (Gdańsk), Jerzy Krzemiński (Bydgoszcz), oraz zamykania rachunków bankowych Kół (ze względu na opłaty bankowe), trzymania pieniędzy w tzw. „skarpecie” lub przejęcia ich przez Zarządy Wojewódzkie na zasadzie tworzenia subkont. O takich właśnie działaniach, które sprawdziły się w Bydgoszczy mówił prezes Jerzy Krzemiński.

O wydatkach związanych ze zbliżającym się Kongresem poinformował prezes Janusz Maksymowicz i Czesław Lewandowski. Dotyczyły one kosztów druków, zakwaterowania, wyżywienia itd.

Uczestnicy spotkania otrzymali projekt sprawozdania ZG ZKRPiBWP na VIII Kongres i informację o stanie przygotowań do Kongresu.

Na zakończenie prezes Maksymowicz poinformował zebranych, że są dwie wersje poprawek w statucie, ale decyzję w tej sprawie podejmą delegaci na Kongresie.

W rozmowach kuluarowych dyskutowano o zbliżającym się Kongresie i koniecznej pomocy młodszych członków wspierających w działalności zarówno Zarządów Wojewódzkich, jak i Kół terenowych. Dyskusję kontynuowano w czasie kombatanckiego obiadu.

Redakcja

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *