WYRY

Uświetniła je kompania honorowa 6 batalionu powietrznodesantowego z Gliwic, z pocztem flagowym i sztandarowym, oraz Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Wartę honorową wystawiło także Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułku Piechoty. Ze sztandarami przybyła również młodzież okolicznych szkół.

Tegoroczna uroczystość w sposób szczególny została poświęcona pamięci ppłk. Władysława Kiełbasy, dowódcy 73 Pułku Piechoty, i jego żołnierzy. To oni 1 i 2 września 1939 r., okazując „niezwykły hart ducha, patriotyzm i przywiązanie do wolności, bronili się w poczuciu głębokiej powinności i honoru, oddali ojczyźnie to, co najcenniejsze, własne życie” – powiedziała wójt gminy Wyry Barbara Prasol.

Wciągnięto flagę na maszt i odegrano hymn. Pod przewodnictwem ks. Zdzisława Pławeckiego została odprawiona polowa msza św., podczas której patriotyczne kazanie wygłosił ks. Henryk Skorupa. Słowo do zebranych skierował także proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie pastor Kornel Undas. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił chór „Moniuszko” z Łazisk Średnich.

Tło wydarzeń pierwszych dni września 1939 r. na terenie Śląska i sylwetkę ppłk. W. Kiełbasy przybliżył zebranym historyk dr hab. Andrzej Olejko.

Odsłonięcia tablicy w hołdzie ppłk. Kiełbasie dokonali: inicjator upamiętnienia, sołtys wsi Ptaszkowa w woj. małopolskim, gdzie urodził się ppłk Władysław Kiełbasa, wraz z bratankiem ppłk. Kiełbasy, w asyście m.in. przedstawiciela fundatora Jana Kwaśniewicza – naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, Barbary Prasol, prezesa Śląskiego ZW ZKRPiBWP Włodzimierza Czechowskiego.

Na terenie naszego województwa jest wiele…miejsc…, ale niewiele żyje jak to miejsce. Dlatego cieszę się, że to właśnie tutaj powstała ta tablica. Wierzę, że będzie ona też takim znakiem pamięci i miejscem, w którym ludzie będą o ppłk. Kiełbasie pamiętać – powiedział Jan Kwaśniewicz.

1 września to również Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP. Uroczystość w Gostyni była okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w utrwalanie i pielęgnowanie pamięci o weteranach II wojny światowej. Prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP płk dr Czesław Lewandowski udekorował: Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP – Włodzimierza Czechowskiego i Zbigniewa Piątka; odznaką „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP” – Marię Baranowską-Ślusarczyk, a odznaką „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” – Janusza Ćmiela, Radosława Pyrtka i Mirosława Sikorę.

Listy okolicznościowe do uczestników uroczystości skierowali wicemarszałek Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka oraz Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Głos zabrał Włodzimierz Czechowski. Odczytano okolicznościowy apel pamięci i oddano salwę honorową. Przy Pomniku i tablicy złożono wiązanki kwiatów.

Muzeum Śląskiego Września 1939 w Tychach przygotowało wystawę poświęconą dowódcy i 73 Pułkowi Piechoty.

Elżbieta Sadzyńska

Similar Posts