ZARZĄDY WOJEWÓDZKIE ZKRPiBWP 

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP we Wrocławiu
53-330 Wrocław, ul. Energetyczna 14,
godz. pracy: poniedziałek – środa 9.00-13.00
Tel.: 71 361 62 12, e-mail: kombatantwroclaw@wp.pl
Prezes: Kazimierz Wilk, tel. kom. 504 989 608
Wiceprezesi: Teresa Włodarek, tel. kom. 534 639 617
Nr konta: 83 1240 6670 1111 0000 5647 16 70

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Bydgoszczy
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 87
godz. pracy: poniedziałek – czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-13.00
Tel. 52 322 21 28, e-mail: kombatant.byd@op.pl
Prezes: Jerzy Krzemiński, tel. kom. 783 028 385
Wiceprezes: Paweł Libront, tel. kom. 609 970 366
Skarbnik: Halina Wiśniewska, księgowa: Anna Walczak, tel. kom. 502 021 313
Nr konta: 48 1320 1117 2031 0637 2000 0007

Lubelski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Lublinie
20-078 Lublin, ul. 3-go Maja 20, lok. 1,
godz. pracy: wtorek – czwartek 9.00-12.00
Tel. 81 532 45 13, e-mail:
Prezes: Henryk Czerkas, tel. 81 744 39 90
Wiceprezesi: Jan Falecki, Czesław Walczak, skarbnik Helena Olech, tel. 506 130 861
Nr konta: 59 1240 5497 1111 0000 5010 9072

Lubuski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Zielonej Górze
65-018 Zielona Góra, ul. Jedności 67,
godz. pracy: wtorek – czwartek 9.00-12.00
Tel. 68 320 28 43, e-mail:
Prezes: Wiktor Augustowski, tel. kom. 695 602 439
Kierownik biura: Teresa Rudzka
Nr konta: 93 1090 1535 0000 0000 5301 9137

Łódzki Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Łodzi
90-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15
godz. pracy: pon. – piątek 12.00-13.00
Tel. 42 637 08 78, e-mail:
Prezes: Tadeusz Kaczor, tel. kom. 730 300 803,
Wiceprezes: Bernard Zboiński, tel. kom. 506 714 903
Księgowa: Alina Tomaszewska, skarbnik Dorota Olbromska
Nr konta: 84 1240 3028 1111 0000 2822 2912

Małopolski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 2a,
godz. pracy: wtorek 11.00-14.00
 e-mail: zkrpibwp.krakow@gmail.com
Prezes: Zofia Bałazy, tel. kom. 519 353 281 

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Warszawie
00-461 Warszawa, al. Ujazdowskie 6a,
godz. pracy: poniedziałek – środa 9.00-13.00
Tel.: 22 621 12 42, e-mail: kombatanci.warszawa@wp.pl
Prezes: Józef Maliński
Wiceprezes: Waldemar Baranowski
Nr konta: 20 1160 2202 0000 0000 3041 8674

Opolski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Opolu
45-057 Opole, ul. Ozimska 8 (oficyna),
godz. pracy: środa, czwartek 9.00-14.00
Tel.: 77 454 96 52, e-mail: irena@list.pl
Prezes: Edward Królicki
Wiceprezes: Irena Chamielec tel. kom. 608 415 566
Nr konta: 96 1090 2138 0000 0005 5600 0611

Podlaski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Białymstoku
15-436 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 13,
godz. pracy: poniedziałek, środa 10.00-12.00
Tel.: 85 743 54 05, e-mail: barbarakawa@wp.pl
Prezes: Barbara Kawa
Sekretarz: Grażyna Filipow
Nr konta: 75 1240 2890 1111 0000 3102 4066

Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Gdańsku
80-821 Gdańsk, ul. Dolna Brama 8, pok. 22, II piętro
godz. pracy: środa 10.00-13.00
Tel.: 58 526 81 95, księgowość: 780 516 013,
e-mail: zwiazekkombatantow@wp.pl
Prezes: Lidia Kusz, tel. kom. 503 773 737
Wiceprezes: Bogdan Klimecki, sekretarz: Irena Olszewska, skarbnik: Gertruda Miąc
Nr konta: 88 1020 1811 0000 0402 0015 1373

Śląski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Katowicach
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2, pok. 403 (wejście od ul. Lompy 13)
godz. pracy: poniedziałek, środa, piątek: 9.00-13.00
Tel.: 32 259 93 25, wew. 20, 21, 22, e-mail: zkrpibwp.katowice@op.pl
Prezes: Włodzimierz Czechowski, tel. kom. 604 535 311
Wiceprezes: Stanisław Piasecki, tel. kom. 501 830 767
Nr konta: 97 1240 2959 1111 0010 5663 9871

Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Olsztynie
10-539 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 10
godz. pracy: poniedziałek, czwartek-piątek 9.00-12.00
Tel.: 89 527 55 55, e-mail: biuro.kombatant.olsztyn@wp.pl
Prezes: Romuald Jóźwiak tel. kom. 603 031 895
Wiceprezes: Tadeusz Chorbot tel. kom. 696 616 527
Sekretarz: Wiesława Bujnowska tel. kom. 728 456 485
Nr konta: 12 1240 5598 1111 0000 5023 8583

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17,
godz. pracy: wtorek, środa, czwartek 9.00-13.00
Tel.: 61 307 20 90, e-mail: sekretariat@kombatancipoznan.pl
www.kombatancipoznan.pl
Prezes: Mirosław Grzędowski, p.o. prezes Mariusz Mikołajewski, tel. kom. 601 334 835
Wiceprezesi: Bernadeta Orłowska, Sławoj Maciejewski
Skarbnik: Waldemar Szostak
Nr konta: 47 1600 1462 1836 7228 8000 0001

Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Szczecinie
71-604 Szczecin, ul. Szarotki 4/U1
godz. pracy: poniedziałek, środa 10.00-13.00
Tel.: 91 433 72 73, e-mail: kombatanci.szczecin@wp.pl
www.kombatanci.szczecin.pl
Prezes: Henryk Krudos, tel. kom. 690 386 005
Wiceprezes: Henryk Tomczak, tel. kom. 573 977 374
Nr konta: 95 1240 3813 1111 0000 4375 67