W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

W połowie grudnia 2022 r. odbyło się VI plenarne posiedzenie Zarządu Głównego ZKRPiBWP. Skupiono się głównie na rozwiązaniu pilnych spraw organizacyjnych. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu i silne mrozy) na obrady nie dotarła część członków ZG i omawiane w czasie posiedzenia projekty uchwał, łącznie z kartami do zdalnego głosowania, zostaną im dostarczone pocztą.