GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA ZKRPiBWP

Józef KARBOWNIK
Przewodniczący
Warszawa

Irena BIELECKA
Członek
Warszawa

Barbara KALINOWSKA
Członek
Warszawa

Hieronim KOWALSKI
Członek
Poznań

Bernadeta ORŁOWSKA
Członek
Poznań