ODZNACZENIA

Odznaka „Za Zasługi dla ZKRPiBWP”

Odznaka nadawana jest zasłużonym członkom Związku, osobom współpracującym ze Związkiem, instytucjom państwowym i samorządowym, zakładom pracy, podmiotom gospodarczym, organizacjom społecznym, Wojsku Polskiemu, stowarzyszeniom środowisk kombatanckich krajowych i zagranicznych, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju działalności Związku.


Odznaka „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”

Odznaka nadawana jest osobom i podmiotom, które wcześniej zostały odznaczone odznaką “Za Zasługi dla ZKRPiBWP”. W wyjątkowych przypadkach prezes Zarządu Głównego może odstąpić od tego wymagania.


Jubileuszowa odznaka kombatancka „Polska Niepodległa – 1918” („Gwiazda”)

Jubileuszowa odznaka nadawana jest osobom uczestniczącym w wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji, a także osobom i podmiotom zbiorowym zasłużonym w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.


Awers

Odznaka Związkowa „Polska Niepodległa 1918-2018”

Odznaka związkowa nadawana jest osobom uczestniczącym w wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji, a także osobom i podmiotom zbiorowym, zasłużonym w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.

Rewers

Awers

Związkowa Odznaka Jubileuszowa „Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-2020”

(owal 60×40 mm)

Odznaka związkowa nadawana jest kombatantom ZKRPiBWP będącym uczestnikami walk o niepodległość Polski oraz osobom i podmiotom zbiorowym mającymi zasługi w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji kombatanckich.

Rewers

Awers

Związkowa Odznaka Jubileuszowa „Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-2020”

(owal 47×30 mm)

Odznaka związkowa nadawana jest kombatantom ZKRPiBWP będącym uczestnikami walk o niepodległość Polski oraz osobom i podmiotom zbiorowym mającymi zasługi w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji kombatanckich.

Rewers

Odznaka „Kombatancki Krzyż Zwycięstwa”

Nadawany jest osobom jako wyraz szacunku za zasługi w dziele wyzwolenia kraju, a także upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich.


Odznaka „Kombatancki Krzyż Zwycięzcom 1945”

Nadawany jest za działalność służącą upowszechnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny oraz upamiętnianiu historycznego zwycięstwa odniesionego w II wojnie światowej nad niemieckim najeźdźcą.


Odznaka pamiątkowa „Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej”

Odznaka nadawana jest za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi formacjami OUN-UPA w latach 1939-1945 oraz za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.


Odznaka „Krzyż Czynu Frontowego I i II Armii WP”

Nadawany jest za upowszechnianie czynów bohaterstwa i ofiarności polskiego żołnierza, przejawionych w walkach frontowych z niemieckim agresorem w latach II wojny światowej, a także za głoszenie prawdy o wkładzie 1 i 2 AWP w dzieło wywalczenia niepodległości Polski i odzyskania historycznych Zachodnich i Północnych Ziem Piastowskich.