DAWID BINEMANN-ZDANOWICZ
Wiceprezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Urodził się 14 listopada 1949 r. na zesłaniu w północnym Kazachstanie. Adwokat i działacz społeczny, dziennikarz prasowy, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach odbył aplikację prokuratorską w Toruniu, a następnie pracował w PAN oraz w Instytucie Problematyki Przestępczości w Warszawie. W 1979 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Toruniu.

W latach 1986-1995 obrońca wojskowy przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Aktywny działacz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego “Misja Pojednania” – odznaczony Komandorią „Missio Reconciliationis” oraz ruchu ekumenicznego – wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Toruniu.

Pracę adwokacką łączy z działalnością literacką i dziennikarską. Jest autorem powieści oraz wielu felietonów i artykułów z zakresu publicystyki, prawa i historii. Wieloletni wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. Członek Związku Sybiraków. Członek zwyczajny Związku Kombatantów RP i BWP, doradca prawny Zarządu Głównego. Na VIII Kongresie wybrany został wiceprezesem Zarządu Głównego.

Żona Teresa jest notariuszem, w stanie spoczynku, a dorosły syn informatykiem, po doktoracie na Uniwersytecie w Kilonii.

Organizator spływów kajakowych Wisłą i rzekami Pomorza. W latach osiemdziesiątych XX w. aktywny członek Jacht Klubu Marynarki Wojennej RP “Kotwica” w Gdyni.