JAN ANTONI WITKOWSKI

Wiceprezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Po wybuchu Powstania ojciec, członek AK, żołnierz batalionu transportowego, zarekomendował syna, który następnie przyjął pseudonim „Jaś” i pełnił funkcje łącznika w 3. plutonie 1. kompanii saperów batalionu „Iwo”, wchodzącego w skład Obwodu „Radwan”.

Jan Witkowski uczestniczył w działaniach bojowych w rejonie Śródmieścia Południowego – przenosił meldunki, rozkazy, służbowe polecenia dowódców.

Był świadkiem ciężkich walk, bombardowań, tragicznych skutków działania ciężkiego moździerza „Karl” niszczącego do fundamentów całe budynki, obserwował zrzuty dokonywane przez amerykańskie „Liberatory”. Z ojcem spotkał się po zawieszeniu broni, a następnie na ostatnim apelu po kapitulacji Powstania.

Jako jeniec wojenny przebywał początkowo w obozie , gdzie znajdowali się także żołnierze września 1939. Panowały tam trudne warunki – głód, choroby, terror strażników. Następnie został przeniesiony do obozu w pobliżu Hamburga – Grosbostel, gdzie jeńcy pracowali przy odgruzowaniu miasta po alianckich nalotach. Po wyzwoleniu obozu przez jednostki angielskie, powstała w nim kompania młodzieżowa, w której ukończył 6 klasę.

Pod koniec grudnia 1946 r. Jan Witkowski powrócił do Polski, do Warszawy, a następnie do ojca, który otrzymał pracę koło Olsztyna. Po przeprowadzce do Warszawy ukończył Technikum Kolejowe. Aktywnie uprawiał sport, gimnastykę, uzyskując wyniki na skalę krajową. W czasie pełnienia zasadniczej służby wojskowej był zawodnikiem CWKS „Legia”. Po odejściu do rezerwy podjął pracę w Falenicy, w Przedsiębiorstwie Automatyki Przemysłowej

Po 1989 r. wstąpił do Związku Powstańców Warszawskich, gdzie pełni funkcje prezesa środowiskowego koła żołnierzy AK batalionu IWO – Ostoja. Od 2017 r. jest prezesem dzielnicowego Koła ZKRPiBWP Warszawa Ochota. Na VII Kongresie wybrany został do władz Związku.