ELŻBIETA SADZYŃSKA

Sekretarz Generalny Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Urodziła się 23 kwietnia 1939 r. w Poznaniu, w rodzinie żołnierza zawodowego, pełniącego służbę w 3. Pułku Lotniczym Poznań.

Ojciec, przydzielony do II rzutu poznańskiej Bazy Lotniczej, walczył w kampanii wrześniowej.

Pod koniec 1939 r. została wraz z matką wysiedlona przez Niemców z Poznania i wywieziona do miejscowości Dębica w Generalnej Guberni. W nowym miejscu pobytu matka nawiązała kontakty z organizacją Polskiego Państwa Podziemnego i 4 lutego 1941 r. została zaprzysiężona w szeregi ZWZ AK, przyjmując pseudonim „Ważka”. Do sierpnia 1944 r. pełniła obowiązki obserwatora i łącznika Placówki Dębica.

Po maturze Elżbieta Sadzyńska studiowała, w latach 1956-1959, na Wydziale Biologii UJ w Krakowie. Ukończyła również Studium Analityki Medycznej.

Ostatnie 15 lat przed emeryturą pracowała w Zakładzie Serologii Instytutu Hematologii w Warszawie.

W 1985 r., po śmierci pierwszego męża, powstańca warszawskiego, została członkiem podopiecznym Związku Kombatantów. W 2000 r. w macierzystym kole Warszawa Rakowiec została skarbnikiem, a następnie przewodniczącą. Z chwilą powstania w Warszawie kół dzielnicowych – wiceprzewodnicząca Koła Dzielnicowego Warszawa Ochota.

Od 2008 r. związana z działalnością Środowiska Synów Pułku. Jest rzecznikiem prasowym Rady Krajowej, a od 2017 r., po śmierci męża kmdr. Józefa Czerwińskiego, na jego miejsce przewodniczącą Warszawskiego Środowiska.

Od 2008 r. w zespole publicystów i korespondentów miesięcznika „Polsce Wierni”.

W związku z wieloletnią współpracą, Lubelski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP powierzył jej mandat delegata na VII Kongres, na którym została wybrana członkiem ZG i powołana na stanowisko sekretarza generalnego ZG ZKRPiBWP.

30 czerwca 2023 r. na VIII Kongresie Związku została ponownie wybrana na stanowisko sekretarza generalnego ZKRPiBWP.