POLSCE WIERNI” – NR 9/2023

JESTEŚCIE WZOREM DLA MŁODEGO POKOLENIA
1 sierpnia 2023 r., w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godzinie 17.00 zawyły syreny, zamarł ruch w stolicy i w wielu miastach na terenie kraju.

LEKARZ, POWSTANIEC, ETYK
Leon Edward Manteuffel-Szoege („Krab”), profesor chirurgii, wybitny kardiochirurg, twórca szkoły chirurgii serca i klatki piersiowej, uczony, dydaktyk.

SILNA BIAŁO-CZERWONA
Narodowe Święto Sił Zbrojnych RP ustanowiono dla upamiętnienia „Bitwy Warszawskiej’, kluczowej bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

POLSCE WIERNI” – NR 8/2023

VIII KONGRES ZAKOŃCZYŁ OBRADY
W dniach 29-30 czerwca w Sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie obradował VIII Kongres Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

BITWA WARSZAWSKA – „GWIAZDY MÓWIĄ, ŻE PIĘTNASTEGO BĘDZIE ZWYCIĘSTWO”
Co zdecydowało o zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej – cud, czy strategia, złamanie szyfrów Armii Czerwonej oraz odwaga żołnierzy? Czyja strategia doprowadziła do wiktorii…

POLSKA CHYLI CZOŁA PRZED OFIARAMI WOŁYNIA
80. rocznica Rzezi Wołyńskiej, zaplanowanego i przeprowadzonego przez ukraińskich nacjonalistów ludobójstwa na ponad stu tysiącach obywateli polskich na Wołyniu…

POLSCE WIERNI” – NR 7/2023

WŁOCHY – 79. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO
16 maja, od modlitwy przy grobach św. Jana Pawła II i Benedykta XIV oraz złożenia kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się pielgrzymka Weteranów…

PRZYSIĘGAM ZIEMI POLSKIEJ I NARODOWI POLSKIEMU…
80 lat temu, w letnim obozie szkoleniowym Moskiewskiego Okręgu Wojskowego w Siel
cach nad Oką, rozpoczęło się formowanie 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki,…

ZACZĘŁO SIĘ W PAROŚLI
Ukraińscy nacjonaliści pragnęli własnego państwa, a szansę na nie dostrzegli w wybuchu II wojny światowej. Gdy jednak marzenia o wolnej Ukrainie okazały się mrzonką,…

POLSCE WIERNI” – NR 6/2023

DNI, KTÓRE ŁĄCZĄ POLAKÓW
Trzydniowe majowe uroczystości: Święto pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Narodowe 3 Maja rozpoczęły się…

WARSZAWA W HOŁDZIE OBROŃCOM OJCZYZNY
Przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 8 maja, odbyła się, zorganizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i OR, uroczystość…

RAVENSBRÜCK – PIEKŁO KOBIET
Pod hasłem walki z antysemityzmem, rasizmem i dyskryminacją, w niedzielę, 23 kwietnia, na terenie niemieckiego kobiecego obozu koncentracyjnego…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Nie wolno było płakać…
Prezydencji emigracyjni 1939-1990.
Miejsca związane ze szlakiem bojowym…

POLSCE WIERNI” – NR 5/2023

NA BOJOWYM SZLAKU I W POKOJOWYM SZKOLENIU
Historia kościuszkowskiej dywizji zaczęła się w 1943 r. Po ewakuacji z ZSRR do Iranu armii gen. Andersa…

11 DNI KRWAWYCH WALK
Zima 1945 r. była wyjątkowo sroga. Po trudach walk na Wale Pomorskim…

OPÓR W CIENIU ZAGŁADY
80 lat wstecz, w kwietniu 1943 r. garstka żydowskich powstańców, dowodzonych przez Mordechaja Anielewicza…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Spotkania ze świadkami historii.
Nawiązano wartościową współpracę…

POLSCE WIERNI” – NR 4/2023

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP
Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego, 9 marca w Warszawie, zajmowało się głównie problemami organizacyjnymi, związanymi z czerwcowym VIII Kongresem Związku.

NA POMOC ŻYDOWSKIEMU WESTERPLATTE
Powstańcy żydowscy, którzy 19 kwietnia 1943 roku uderzyli na Niemców wkraczających do getta, nie mieli żadnych szans. Walczyli „tylko” o honor i godną śmierć z bronią w ręku.

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚC OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH CZ. 2
Zdaniem części historyków, za obóz koncentracyjny można uznać Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej, utworzone na mocy rozporządzenia prezydenta Mościckiego, z 17 czerwca 1934 r.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Numer alarmowy 112.
II edycja Międzyszkolnego Konkursu „Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”. Apel. Poszukujemy rodziny Cecylii Przygody, łączniczki i sanitariuszki z Batalionu „Parasol”. Zakończenie realizacji programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych w 2023 roku.

POLSCE WIERNI” – NR 3/2023

KOBIETY – PISTOLETY
W końcu września 1944 r., przed upadkiem Powstania Warszawskiego, do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, leżącego opodal Gdańska, dotarła nowa, licząca 40 osób grupa młodych kobiet, w wieku od 18 do 28 lat.

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH CZ. 1
Obozy koncentracyjne kojarzą się Polakom głównie z II wojną światową. Jednak pierwsze powstały już pod koniec XIX w. na Kubie, będącą wówczas kolonią hiszpańską. W 1896 r. Hiszpanie utworzyli na wyspie „campos de concentración”.

78. ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ
W 78. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz, 27 stycznia 2023 r., byli więźniowie, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz korpusu dyplomatycznego oddali hołd pomordowanym.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Podziękowanie dla MON. Komitet ds. organizacji 80. rocznicy utworzenia polskiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Wyższe dodatki do emerytur w 2023. Komu przysługują? Ile wyniosą? Program rehabilitacji domowej w 2023 roku.

WARSZAWA – 79. ROCZNICA UTWORZENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DP AK
Na Wołyniu stosunki polsko-ukraińskie nigdy nie układały się poprawnie. W 1942 r. antypolskie akcje nasiliły się, a w lipcu 1943 r. osiągnęły apogeum, zwane „rzezią wołyńską”. W celu powstrzymania fali ukraińskich zbrodni, powstały liczne ośrodki samoobrony, a także dziewięć oddziałów partyzanckich podporządkowanych AK.

POLSCE WIERNI” – NR 2/2023

NASI BIJĄ NIEMCÓW W POZNANIU
Wielkopolska, wcielona w wyniku rozbiorów 1793 r. do Prus, nie zapomniała nigdy o swojej tożsamości i więzi z macierzą. Uczniowskie strajki, będące sprzeciwem wobec zakazu nauczania w języku polskim, nieustanne problemy pruskiej administracji przy próbach rugowania Polaków…

NAPRZECIW BUNKROM, ZASIEKOM, POD OGNIEM WROGA
Turyści, odwiedzający coraz liczniej malownicze tereny Pomorza Zachodniego, w tym Pojezierza Drawskiego, Wałeckiego, liczne parki krajobrazowe, nie kojarzą najczęściej tych terenów z krwawymi bitwami polskich żołnierzy, walczących w tych okolicach prawie 80 lat temu o przełamanie potężnej, niemieckiej…

WARSZAWA, 17 STYCZNIA
Odkąd sięgam pamięcią, 17 stycznia 1945 r. był zarówno dla moich bliskich, jak i dla mnie, datą szczególną. Po ponad pięciu latach niemieckiej okupacji nasza stolica – Warszawa – była wolna. Wolność Warszawy utożsamiamy z wolną Polską.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Programy szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej w 2023 r.

POLSCE WIERNI” – NR 1/2023

155. ROCZNICA URODZIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Z okazji 155. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urząd do Spraw Kombatantów i OR zorganizował na Litwie, 4-5 grudnia 2022 r., uroczystości upamiętniające jednego z Ojców polskiej niepodległości.

TO NIE MOGŁO SIĘ UDAĆ, ALE…
Prawie bez broni i zaplecza wojskowego, bez wyraźnej gwarancji wsparcia z zewnątrz, w środku zimy Polacy rzucili wyzwanie stutysięcznej armii rosyjskiej stacjonującej w Królestwie Polskim. 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się najdłuższe powstanie niepodległościowe.

NA PIERWSZEJ LINII. POŻEGNANIE PROFESORA
W Lublinie pożegnano prof. dr. hab. med. Mariana Markiewicza, wybitnego lubelskiego kardiologa, społecznika, żołnierza Batalionów Chłopskich, oficera WP, zasłużonego członka Związku Kombatantów RP i BWP.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Seniorzy i przyszłość Polski.
Nowa edycja programu Opieka 75+.

POLSCE WIERNI” – NR 12/2022

WILIA I PO WILII
W Bielawie już wrzało. Już co chwila przybywał ktoś nowy witany wybuchami radości. Nie nawalił ani jeden z urlopników. I zaraz – warty, służbowi – dosyć dziadowania, znowu rozpoczynamy wojsko.

WARSZAWA
25 października 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, dzień 25 października przyjęto jako Święto Sztabu Generalnego WP.

POZNAŃ
W Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbył się, 6 października, VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiego ZW ZKRPiBWP.

OLSZTYN
26 października 2022 r. odbył się VIII Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Zjazd Delegatów ZKRPiBWP.

W 104. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Pod hasłem „Weekend dla Niepodległej” odbyło się w kraju kilkaset różnorodnych imprez, związanych ze 104. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

POLSCE WIERNI” – NR 11/2022

NASTAŁ DZIEŃ KRWI I CHWAŁY…

Lato 1830 r. było naprawdę gorące, ale nie przez aurę, lecz politykę. W lipcu wybuchła rewolucja we Francji, a w sierpniu w Belgii. Posypał się układ gwarantowany przez Święte Przymierze mocarstw. Car Mikołaj I szykował interwencję zbrojną…

ODZNACZENIE PREZESA

W siedzibie Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP jubileuszową odznaką kombatancką „Polska Niepodległa – 1918” („Gwiazda”) został odznaczony mgr inż. Henryk Krudos, prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP.

MIĘDZYMORZE W KONCEPCJI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Jesienią 1918 r. blok państw centralnych, inicjator wojennej zawieruchy, znajdował się w całkowitym rozkładzie. Cesarstwo Austro-Węgierskie rozpadało się na samodzielne państwa. Niemcy, przygniecione sytuacją gospodarczą i sytuacją na froncie, znajdowały się w stanie…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany w POZ od 1 października 2022 r.
Jak rozpoznać autentyczność banknotów?

WARSZAWA WSPIERA SWOICH BOHATERÓW

Chociaż od Powstania Warszawskiego minęło już blisko 80 lat, stolica pamięta o swoich bohaterach. Weteranki i weterani na pomoc mogą liczyć nie tylko od święta. Co roku od początku sierpnia…


POLSCE WIERNI” – NR 10/2022

PIERWSI DALI ODPÓR NIEMIECKIEJ NAWALE
O świcie, 1 września br., odezwały się syreny alarmowe. Przed Pomnikiem Obrońców Polskiego Wybrzeża na Westerplatte stanęła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, harcerze, kombatanci. Obecni byli…

RAVENSBRÜCK
W Fürstenbergu nad Havelą, 6 września br., miał miejsce uroczysty pochówek odnalezionych przez Biuro Poszukiwań IPN szczątków polskich więźniarek, zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i OR, …

HARCERZ, SPRAWIEDLIWY, ŻOŁNIERZ
Witold Wincenty Lisowski (ur. 2 października 1932 r. w Warszawie) – uczestnik Powstania Warszawskiego, pułkownik, doktor habilitowany, historyk. Do 1939 r. mieszkał w Henrykowie (obecnie gmina Białołęka w Warszawie)…

LOKALNY PATRIOTA, DZIAŁACZ SPOŁECZNY
Franciszek Zwierzyński (ur. 23 października 1932 r. w Drożdżówce, gm. Siennica) – pasjonat, badacz lokalnej historii. Po ukończeniu Gimnazjum Telekomunikacyjnego w Warszawie (1950 r.) otrzymał nakaz pracy w Szczecinie, …


POLSCE WIERNI” – NR 9/2022

DANE MI BYŁO PRZEŻYĆ

Z Czesławem Lewandowskim o dramacie ludzi w pierwszych dniach okupacji, walce w Szarych Szeregach i na powstańczych barykadach…

LORETO, ANKONA, REGGIO EMILIA
225. rocznica powstania Mazurka Dąbrowskiego – przyszłego hymnu narodowego niepodległej Rzeczypospolitej oraz 78. rocznica wyzwolenia Ankony legły u podstaw pielgrzymki polskich kombatantów, którzy w składzie rządowej delegacji…

POLSCE WIERNI” – NR 8/2022

WAŻNE PROBLEMY, ISTOTNE DECYZJE
W ostatnim dniu czerwca br. odbyło się w Warszawie, opóźnione z powodu pandemii COVID-19, V plenarne posiedzenie Zarządu Głównego. Wzięli w nim również udział prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, nie będący członkami ZG. W obradach…

„DZIŚ IDĘ WALCZYĆ, MAMO…”
Muzeum Niepodległości w Warszawie, mieszczące się w odrestaurowanym pałacu Przebindowskich-Radziwiłłów, zorganizowało, nawiązując do 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową…

1050. ROCZNICA BITWY POD CEDYNIĄ
U podnóża góry Czcibora obchodzono 1050. rocznicę bitwy pod Cedynią, którą stoczył Mieszko I i jego brat Czcibor z wojskami margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbecka 24 czerwca 972 roku…

„NIE CHODZI NAM O ZEMSTĘ, NIE CHODZI NAM O ODWET…”
79 lat temu, wczesnym niedzielnym rankiem, na polskich mieszkańców ponad 150 osad i wsi w powiatach włodzimierskim, kowelskim, horochowskim, Ukraińska Powstańcza Armia dokonała bezprzykładnej, zbrodniczej napaści. Polaków…

POLSCE WIERNI” – NR 7/2022

POLAKÓW PORTRET WŁASNY
Na historii Polski zaważają, niestety, nasze typowo polskie wady narodowe.
Jan Długosz (XV w.) pisał: Bo jeżeli różne narody odznaczają się rozmaitymi przymiotami jak i wadami, to naród polski uważa się za…

PIELGRZYMKA WETERANÓW 2. KORPUSU NA UROCZYSTOŚCI 78. ROCZNICY BITWY O MONTE CASSINO
16 maja Br. rozpoczęła się pielgrzymka do Republiki Włoskiej Weteranów Walk o Niepodległość w 78. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uczestniczący w niej kombatanci, w tym prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP Janusz Maksymowicz,…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Medal „Pro Bono Poloniae”, „Medal „Pro Patria”.
Bezpłatne leki.
Ustawa z 12 maja 2022 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

POLSCE WIERNI” – NR 6/2022

77. ROCZNICA FORSOWANIA ODRY
Po dwóch latach spowodowanych pandemią, 23 kwietnia, w piękny słoneczny dzień, organizacje kombatanckie, przedstawiciele władz lokalnych – m.in. wojewoda zachodniopomorski…

TRUDNA DROGA DO DOMU
W marcu 1946 r., w momencie demobilizacji, 2. Korpus Polski pełniący po zakończeniu wojny funkcje okupacyjne we Włoszech, liczył ponad 113 tysięcy oficerów i żołnierzy. Pomimo strat poniesionych w kampanii włoskiej…

MOSKIEWSKI PROCES SZESNASTU
W lutym 1945 r. gen. Iwan Sierow, szef NKWD do spraw ochrony tyłów Armii Czerwonej i jeden z zastępców Ławrentija Berii, otrzymal polecenie ujęcia kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego. Wykorzystał w tym celu…

POLSCE WIERNI” – NR 5/2022

STANĄŁ W PIERWSZYM SZEREGU WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
W sali konferencyjnej Zarządu Głównego ZKRPiBWP odbyła się podniosła uroczystość stulecia urodzin płk. w st. spocz. JÓZEFA KOLEŚNICKIEGO. W obchodach uczestniczył szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych min. Jan Józef Kasprzyk…
REALIZACJA ARTYKUŁU 5 ŚWIĘTYM OBOWIĄZKIEM NATO
Ponad dwa miesiące temu Europa, w tym Polska, wydawały się oazą spokoju i stabilizacji. Ale nic nie trwa wiecznie…
RZUCAJĄC PIERŚCIEŃ W TWE FALE, BIORĘ Z TOBĄ ŚLUB…
Zapamiętajcie sobie: to jest historia. Kiedyś o tym dniu przyszłe pokolenia będą mówić z czcią, jak my mówimy o naszych wielkich przodkach. Wy tworzycie historię…

POLSCE WIERNI” – NR 4/2022

BOLONIA – OSTATNIE ZWYCIĘSTWO 2. KORPUSU POLSKIEGO

Niewiele bitew stoczonych pod koniec II wojny światowej przez żołnierza polskiego wciąż budzi takie zainteresowanie, jak zdobycie Bolonii…

PRIORYTETEM – OBRONA OJCZYZNY

W obliczu inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Sejm RP, w trybie przyspieszonym, przyjął liczącą 495 stron i około 800. artykułów ustawę „O obronie Ojczyzny”.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

Dodatek kombatancki – ile wynosi i kto ma do niego prawo?
Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy.

POLSCE WIERNI” – NR 3/2022

SANITARIAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOBIET I WOJSKOWEJ SŁUŻBY OCHRONY POWSTANIA
Członkinie Wojskowej Służby Kobiet i Wojskowej Służby Ochrony Powstania pełniły służbę sanitarną w szpitalach polowych i punktach ratowniczo-sanitarnych. Walczyły na pierwszej linii frontu…

WIERZYLI, ŻE POLECĄ WALCZYĆ W WARSZAWIE
27 grudnia 1944 roku dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, generał Stanisław Sosabowski, na uroczystym apelu przed frontem Brygady odczytał rozkaz Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza…

NIEZWYKŁA HISTORIA POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DOBREM
Pomniki upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego były w okresie Polski Ludowej niszczone bądź ukrywane. Z nastaniem III Rzeczypospolitej Marszałkowi zaczęto przywracać należne mu miejsce…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z programem Senior+ 2022.

POLSCE WIERNI” – NR 2/2022

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…
Jednym z ciekawszych wątków, który ostatnio zainteresował opinię publiczną, jest przygotowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt usta
wy w sprawie zmian…

9. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH W WOJNIE OBRONNEJ 1939 ROKU
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu był chwalebny udział 9. Pułku Strzelców Konnych w wojnie obronnej 1939 r….

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Programy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej w 2022 r.; Informator dla osób ubiegających się o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu przebywania w obozie przejściowym w Pruszkowie.

POLSCE WIERNI” – NR 1/2022

GLANÓW – POWSTAŃCZE TERMOPILE
Choć powstanie styczniowe było najdłuższym zrywem zbrojnym przeciwko zaborcy rosyjskiemu…

HONOR I DUMA
W grudniu 2021 r., w gmachu Sejmu RP otwarto wystawę „Honor i duma – od drużyn do legionów”…

SPOTKANIE POKOLEŃ
Dla uczczenia Święta Niepodległości, z inicjatywy Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Jak uzyskać uprawnienia kombatanta?; W imię obrony Ojczyzny…

POLSCE WIERNI” – NR 12/2021

JAKI BYŁ MINIONY ROK – PRÓBA BILANSU
Kończący się rok 2021 nie był dla Związku zbyt pomyślny…

WOJENNE BOŻE NARODZENIE – TRADYCJA
I RZECZYWISTOŚĆ

Pierwsze święta po jesiennej klęsce w 1939 roku okazały się dla Polaków szczególnie ciężkie…

TRADYCJE POLSKIE – BOŻE NARODZENIE
Tradycja obchodzenia Bożego Narodzenia narodziła się
w Polsce w XV wieku…

POLSCE WIERNI” – NR 11/2021

NASZĄ SIŁA TOŻSAMOŚĆ I DZIEDZICTWO ZWIĄZKU
W połowie października odbyło się w Warszawie IV Plenarne Posiedzenie Zarządu Głównego ZKRPiBWP…

CHCIAŁEM BRAĆ ODWET NA NIEMCACH
Z Januszem Maksymowiczem o konspiracyjnej przeszłości i szybkim dojrzewaniu w czasie wojny rozmawia Piotr Korczyński…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Nowe uprawnienie kombatanckie; współpraca z Archiwum Państwowym w Szczecinie…

POLSCE WIERNI” – NR 10/2021

Z SYBERYJSKICH ŁAGRÓW POD MONTE CASSINO
W sierpniu br. minęło 80 lat od powstania Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR…

BILANS 30. LAT PRACY
Od powstania Związku w 1990 r. do pierwszego Kongresu pięć lat później ukształtowały się ostatecznie, łącznie z wyborem władz na szczeblu krajowym i wojewódzkim, poszczególne związkowe Środowiska.
ZŁĄCZYŁA ICH WSPÓLNA , ŻOŁNIERSKA POWINNOŚĆ
29 czerwca 1945 r. Szwecja i Francja, a 5 lipca Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej…

POLSCE WIERNI” – NR 9/2021

TO OD NAS ZALEŻY, CZY BYŁO WARTO
To hasło przyświecało tegorocznym obchodom 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego…

ROCZNICA WYZWOLENIA ANKONY
77 lat temu, 18 lipca 1944 r., żołnierze Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa wyzwolili Ankonę…

ZAPOMNIANA BARKA DESANTOWA Z NORMANDII
W nocy z 5 na 6 czerwca 1944 r. rozpoczął się, będący najważniejszym elementem operacji Overlord, desant morski pod kryptonimem Neptun…

POLSCE WIERNI” – NR 8/2021

NIEŁATWE ZADANIA W NIEŁATWYM OKRESIE
W połowie lipca odbyło się rozszerzone posiedzenie Prezydium ZG ZKRPiBWP poświęcone działalności organizacyjnej i programowo-statutowej Związku…
KIEDY GINĘLI POECI
Pięciu młodych warszawskich poetów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Każdy traktował siebie jako jednego z wielu obrońców ojczyzny. Poetami byli dopiero na drugim miejscu…
PŁK DR LEON KAZIMIERZ STREHL PS. „FELIKS” SZEF SŁUŻBY SANITARNEJ KG ARMII KRAJOWEJ
Powstaniec Wielkopolski i Śląski, komendant Szpitala Ujazdowskiego w latach 1940-1944, szef sanitarny AK, uczestnik Powstania 1944. Całym życiem służył ojczyźnie…

POLSCE WIERNI” – NR 7/2021

List gratulacyjny od szefa UdSKiOR dla prezesa Janusza Maksymowicza.
ZA KULISAMI KATASTROFY W GIBRALTARZE
Katastrofa nie przestaje budzić emocji i wątpliwości. Pojawiło się wiele teorii na temat tego, co wydarzyło się 4 lipca w Gibraltarze…
ZWIĄZKOWA ODZNAKA JUBILEUSZOWA „SETNA ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920-2020”
Prezydium ZG ZKRPiBWP pragnąc uczcić wysiłek polskiego żołnierza w wojnie polsko-bolszewickiej i Zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej ustanowiło Związkową Odznakę Jubileuszową…
POMOC PIENIĘŻNA NA LECZENIE UZDROWISKOWE W 2021 ROKU
Zasady Programu leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów, obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku…

POLSCE WIERNI” – NR 6/2021

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
Wiele regionów Polski posiada wyróżniające je, charakterystyczne „miejsce kultowe”. Dla Opolszczyzny takim miejscem jest Góra św. Anny i historia wiążąca się z powstańczymi walkami o polskość Śląska…
DALEJ NIŻ DO BERLINA: 1. SAMODZIELNA KOMPANIA ZWIADOWCZA NA FRONCIE WSCHODNIM
Każda wielka jednostka 1. Armii, a później i 2. Armii WP posiadała w swych strukturach pododdziały zwiadowcze. Do jednych z najsłynniejszych należała 1. samodzielna kompania zwiadowcza 1 DP im. T. Kościuszki…
O TYM WARTO WIEDZIEĆ
O zmianie w ustawie z 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR w latach 1936-1956…

POLSCE WIERNI” – NR 5/2021

Janusz Maksymowicz został wybrany, w kwietniu 2021 r., na prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP.

TO DLA ZWIĄZKU CZAS PRÓBY

Rozmowa z prezesem Zarządu Głównego ZKRPiBWP por. w st. spocz. Januszem Maksymowiczem. „Związek będzie działał nadal, do odejścia ostatniego kombatanta i weterana walk o niepodległość na wieczną wartę”.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

O pomocy finansowej dla kombatantów i ofiar represji…

POLSCE WIERNI” – NR 4/2021

WIELKANOC W OKUPOWANEJ POLSCE
W czasie II wojny światowej zorganizowanie tradycyjnej Wielkanocy nie było łatwe…
KATYŃSKIE DOŁY ŚMIERCI
Ciała zamordowanych w barbarzyński sposób polskich żołnierzy wrzucono do przygotowanych dołów, zasypano, a na wierzchu zasadzono, dla zatarcia śladów, sosnowy młodniak…
SZCZEPIENIA
Najważniejsze pytania i odpowiedzi kierowane do ministerstwa zdrowia, dotyczące szczepień przeciwko COVID-19…

POLSCE WIERNI” – NR 3/2021

DZIĘKI WAM CIESZYMY SIĘ DZIŚ WOLNOŚCIĄ
Na zaproszenie Prezydium ZG ZKRPiBWP, 15 lutego gościł w siedzibie Związku Szef UdSKiOR Minister Jan Józef Kasprzyk, który został odznaczony Kombatancką Gwiazdą Pamięci „Polska Niepodległa 1918”.
PRZESŁANIE PREZYDENTA WARSZAWY
Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się z przesłaniem do Powstańców Warszawskich…
WYNALAZKI, KTÓRE ZAWDZIĘCZAMY KOBIETOM
Wiele wynalazków zawdzięczamy kobietom. Przypominamy 15 z nich…

POLSCE WIERNI” – NR 2/2021

26 grudnia 2020 r. zmarł kmdr dypl. Henryk Leopold Kalinowski, zasłużony działacz polskiego i międzynarodowego ruchu kombatanckiego, prezes ZG ZKRPiBWP.
POŻEGNANIE KOMANDORA HENRYKA LEOPOLDA KALINOWSKIEGO

Uroczysty, ekumeniczny pogrzeb kmdr. Henryka Leopolda Kalinowskiego, z asystą wojskową odbył się 4 stycznia 2021 r….
O BEZPŁATNYCH LEKACH DLA KOMBATANTÓW

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wystąpienie prezesa Koła ZKRPiBWP w Świnoujściu w sprawie bezpłatnych leków dla kombatantów…
APEL ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZKRPIBWP

Dzisiaj najważniejszą sprawą dla kombatantów są szczepienia ochronne przeciwko grypie i COVID-19…

POLSCE WIERNI” – NR 1/2021

WARSZAWA MIASTO NIEUJARZMIONE

„Przez wszystkie te długie i ciężkie lata, od początku wojny, śniło nam się nocami, jak w polskich mundurach maszerujemy i wkraczamy do wolnej, radosnej, roześmianej, pijanej szczęściem Warszawy…”

LISTY Z OKAZJI 300. NUMERU

„Miesięcznik Polsce Wierni, który w grudniu 2020 r. wyszedł po raz trzechsetny, należy obecnie do najlepszych i najciekawszych czasopism w Polsce”. „Każdy nowy numer pisma to ważne wydarzenie…”.