POLSCE WIERNI” – NR 2/2024

ŻELBETONOWE PIEKŁO
Siarczyste mrozy i śnieżyce witały rok 1945, co zarówno na froncie zachodnim, jak i na wschodnim jeszcze bardziej uprzykrzyło żołnierzom życie.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Pamiętaj!!! Jako kombatant masz prawo do korzystania:……
Programy dla środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej w 2024 r.
Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Związku.


POLSCE WIERNI” – NR 1/2024

PRZED NAMI JESZCZE WIELE ZADAŃ
Z prezesem Zarządu Głównego ZKRPiBWP płk. dr. Czesławem Lewandowskim rozmawia Michał Izdebski.

Z NOWYM ROKIEM NOWE ZADANIA
Świąteczno-noworoczne, III plenarne posiedzenie Zarządu Głównego, 20 grudnia 2023 r., miało roboczy charakter.

PRZEZ PUSTYNIĘ RUIN SZLIŚMY ZE ŚCIŚNIĘTYM SERCEM
Z początkiem stycznia 1945 r. 1 Armia WP w składzie 1 Frontu Białoruskiego, zgrupowana była na prawym brzegu Wisły w oczekiwaniu na początek zimowej ofensywy frontu wschodniego, która okazała się ostatnią tak wielką ofensywą II wojny światowej.

POLSCE WIERNI” – NR 12/2023

WSŁUCHUJEMY SIĘ W GŁOS SPOŁECZEŃSTWA
Z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem rozmawia Michał Izdebski.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – DZIEŃ RADOŚCI, DUMY I CHWAŁY
105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości obchodzona była na terenie kraju radośnie, hucznie i z rozmachem.

TARGÓWEK SWOJEMU JUBILATOWI
20 października, w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbył się, zorganizowany z dużym rozmachem i na wysokim poziomie, Jubileusz 95-lecia urodzin płk. dr. Czesława Lewandowskiego.

ROCZNICA, KTÓRA SKŁANIA DO REFLEKSJI
W listopadową rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, Zarząd Główny i Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP zorganizowały wielopokoleniową uroczystość patriotyczną.

GOŚCIE Z NIEMIEC W PAŁACU REMBIELIŃSKIEGO
Niecodzienni goście zawitali 2 listopada do siedziby Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

POLSCE WIERNI” – NR 11/2023

STARY CMENTARZ W SIENIAWCE
W połowie drogi między Lubaczowem a Niemirowem istniała niegdyś królewska wieś Sieniawka.

WOJCIECH KOSSAK – MALARZ WOJSKA POLSKIEGO
Dziennikarze przedwojennego tygodnika dla podoficerów „Wiarus”, w 1936 r., w imieniu czytelników złożyli hołd mjr. Wojciechowi Kossakowi w jego pracowni z okazji 60-lecia pracy artystycznej.

SOMOSIERRA – SŁYNNE OSIEM MINUT POLSKIEJ KAWALERII
Po podpisaniu w lipcu 1807 roku pokoju w Tylży, Napoleon Bonaparte czekał tylko na pretekst, aby zająć Hiszpanię i Portugalię, dwie byłe potęgi kolonialne.

POLSCE WIERNI” – NR 10/2023

W NOWEJ KADENCJI NOWE ZADANIA
23 sierpnia 2023 roku odbyło się w Warszawie II posiedzenie Zarządu Głównego VIII kadencji, które dotyczyło głównie pokongresowych problemów organizacyjnych.

WOLNOŚĆ NIE JEST DANA RAZ NA ZAWSZE
W atmosferze powagi, na cmentarzach wojennych i parafialnych, przed pomnikami i setkami miejsc pamięci na terenie całego kraju Polacy oddali hołd bohaterom września 1939 roku.

BITWA O MAPY SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ AK „SCHRONISKO”
Od wieków dobra mapa w rękach dowództwa to jeden z gwarantów pomyślności na polu bitwy.

POLSCE WIERNI” – NR 9/2023

JESTEŚCIE WZOREM DLA MŁODEGO POKOLENIA
1 sierpnia 2023 r., w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godzinie 17.00 zawyły syreny, zamarł ruch w stolicy i w wielu miastach na terenie kraju.

LEKARZ, POWSTANIEC, ETYK
Leon Edward Manteuffel-Szoege („Krab”), profesor chirurgii, wybitny kardiochirurg, twórca szkoły chirurgii serca i klatki piersiowej, uczony, dydaktyk.

SILNA BIAŁO-CZERWONA
Narodowe Święto Sił Zbrojnych RP ustanowiono dla upamiętnienia „Bitwy Warszawskiej’, kluczowej bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

POLSCE WIERNI” – NR 8/2023

VIII KONGRES ZAKOŃCZYŁ OBRADY
W dniach 29-30 czerwca w Sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie obradował VIII Kongres Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

BITWA WARSZAWSKA – „GWIAZDY MÓWIĄ, ŻE PIĘTNASTEGO BĘDZIE ZWYCIĘSTWO”
Co zdecydowało o zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej – cud, czy strategia, złamanie szyfrów Armii Czerwonej oraz odwaga żołnierzy? Czyja strategia doprowadziła do wiktorii…

POLSKA CHYLI CZOŁA PRZED OFIARAMI WOŁYNIA
80. rocznica Rzezi Wołyńskiej, zaplanowanego i przeprowadzonego przez ukraińskich nacjonalistów ludobójstwa na ponad stu tysiącach obywateli polskich na Wołyniu…

POLSCE WIERNI” – NR 7/2023

WŁOCHY – 79. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO
16 maja, od modlitwy przy grobach św. Jana Pawła II i Benedykta XIV oraz złożenia kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się pielgrzymka Weteranów…

PRZYSIĘGAM ZIEMI POLSKIEJ I NARODOWI POLSKIEMU…
80 lat temu, w letnim obozie szkoleniowym Moskiewskiego Okręgu Wojskowego w Siel
cach nad Oką, rozpoczęło się formowanie 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki,…

ZACZĘŁO SIĘ W PAROŚLI
Ukraińscy nacjonaliści pragnęli własnego państwa, a szansę na nie dostrzegli w wybuchu II wojny światowej. Gdy jednak marzenia o wolnej Ukrainie okazały się mrzonką,…

POLSCE WIERNI” – NR 6/2023

DNI, KTÓRE ŁĄCZĄ POLAKÓW
Trzydniowe majowe uroczystości: Święto pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Narodowe 3 Maja rozpoczęły się…

WARSZAWA W HOŁDZIE OBROŃCOM OJCZYZNY
Przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 8 maja, odbyła się, zorganizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i OR, uroczystość…

RAVENSBRÜCK – PIEKŁO KOBIET
Pod hasłem walki z antysemityzmem, rasizmem i dyskryminacją, w niedzielę, 23 kwietnia, na terenie niemieckiego kobiecego obozu koncentracyjnego…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Nie wolno było płakać…
Prezydencji emigracyjni 1939-1990.
Miejsca związane ze szlakiem bojowym…

POLSCE WIERNI” – NR 5/2023

NA BOJOWYM SZLAKU I W POKOJOWYM SZKOLENIU
Historia kościuszkowskiej dywizji zaczęła się w 1943 r. Po ewakuacji z ZSRR do Iranu armii gen. Andersa…

11 DNI KRWAWYCH WALK
Zima 1945 r. była wyjątkowo sroga. Po trudach walk na Wale Pomorskim…

OPÓR W CIENIU ZAGŁADY
80 lat wstecz, w kwietniu 1943 r. garstka żydowskich powstańców, dowodzonych przez Mordechaja Anielewicza…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Spotkania ze świadkami historii.
Nawiązano wartościową współpracę…

POLSCE WIERNI” – NR 4/2023

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP
Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego, 9 marca w Warszawie, zajmowało się głównie problemami organizacyjnymi, związanymi z czerwcowym VIII Kongresem Związku.

NA POMOC ŻYDOWSKIEMU WESTERPLATTE
Powstańcy żydowscy, którzy 19 kwietnia 1943 roku uderzyli na Niemców wkraczających do getta, nie mieli żadnych szans. Walczyli „tylko” o honor i godną śmierć z bronią w ręku.

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚC OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH CZ. 2
Zdaniem części historyków, za obóz koncentracyjny można uznać Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej, utworzone na mocy rozporządzenia prezydenta Mościckiego, z 17 czerwca 1934 r.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Numer alarmowy 112.
II edycja Międzyszkolnego Konkursu „Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”. Apel. Poszukujemy rodziny Cecylii Przygody, łączniczki i sanitariuszki z Batalionu „Parasol”. Zakończenie realizacji programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych w 2023 roku.

POLSCE WIERNI” – NR 3/2023

KOBIETY – PISTOLETY
W końcu września 1944 r., przed upadkiem Powstania Warszawskiego, do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, leżącego opodal Gdańska, dotarła nowa, licząca 40 osób grupa młodych kobiet, w wieku od 18 do 28 lat.

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH CZ. 1
Obozy koncentracyjne kojarzą się Polakom głównie z II wojną światową. Jednak pierwsze powstały już pod koniec XIX w. na Kubie, będącą wówczas kolonią hiszpańską. W 1896 r. Hiszpanie utworzyli na wyspie „campos de concentración”.

78. ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ
W 78. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz, 27 stycznia 2023 r., byli więźniowie, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz korpusu dyplomatycznego oddali hołd pomordowanym.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Podziękowanie dla MON. Komitet ds. organizacji 80. rocznicy utworzenia polskiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Wyższe dodatki do emerytur w 2023. Komu przysługują? Ile wyniosą? Program rehabilitacji domowej w 2023 roku.

WARSZAWA – 79. ROCZNICA UTWORZENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DP AK
Na Wołyniu stosunki polsko-ukraińskie nigdy nie układały się poprawnie. W 1942 r. antypolskie akcje nasiliły się, a w lipcu 1943 r. osiągnęły apogeum, zwane „rzezią wołyńską”. W celu powstrzymania fali ukraińskich zbrodni, powstały liczne ośrodki samoobrony, a także dziewięć oddziałów partyzanckich podporządkowanych AK.

POLSCE WIERNI” – NR 2/2023

NASI BIJĄ NIEMCÓW W POZNANIU
Wielkopolska, wcielona w wyniku rozbiorów 1793 r. do Prus, nie zapomniała nigdy o swojej tożsamości i więzi z macierzą. Uczniowskie strajki, będące sprzeciwem wobec zakazu nauczania w języku polskim, nieustanne problemy pruskiej administracji przy próbach rugowania Polaków…

NAPRZECIW BUNKROM, ZASIEKOM, POD OGNIEM WROGA
Turyści, odwiedzający coraz liczniej malownicze tereny Pomorza Zachodniego, w tym Pojezierza Drawskiego, Wałeckiego, liczne parki krajobrazowe, nie kojarzą najczęściej tych terenów z krwawymi bitwami polskich żołnierzy, walczących w tych okolicach prawie 80 lat temu o przełamanie potężnej, niemieckiej…

WARSZAWA, 17 STYCZNIA
Odkąd sięgam pamięcią, 17 stycznia 1945 r. był zarówno dla moich bliskich, jak i dla mnie, datą szczególną. Po ponad pięciu latach niemieckiej okupacji nasza stolica – Warszawa – była wolna. Wolność Warszawy utożsamiamy z wolną Polską.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Programy szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej w 2023 r.

POLSCE WIERNI” – NR 1/2023

155. ROCZNICA URODZIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Z okazji 155. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urząd do Spraw Kombatantów i OR zorganizował na Litwie, 4-5 grudnia 2022 r., uroczystości upamiętniające jednego z Ojców polskiej niepodległości.

TO NIE MOGŁO SIĘ UDAĆ, ALE…
Prawie bez broni i zaplecza wojskowego, bez wyraźnej gwarancji wsparcia z zewnątrz, w środku zimy Polacy rzucili wyzwanie stutysięcznej armii rosyjskiej stacjonującej w Królestwie Polskim. 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się najdłuższe powstanie niepodległościowe.

NA PIERWSZEJ LINII. POŻEGNANIE PROFESORA
W Lublinie pożegnano prof. dr. hab. med. Mariana Markiewicza, wybitnego lubelskiego kardiologa, społecznika, żołnierza Batalionów Chłopskich, oficera WP, zasłużonego członka Związku Kombatantów RP i BWP.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Seniorzy i przyszłość Polski.
Nowa edycja programu Opieka 75+.