POLSCE WIERNI” – NR 12/2021

JAKI BYŁ MINIONY ROK – PRÓBA BILANSU
Kończący się rok 2021 nie był dla Związku zbyt pomyślny…

WOJENNE BOŻE NARODZENIE – TRADYCJA
I RZECZYWISTOŚĆ

Pierwsze święta po jesiennej klęsce w 1939 roku okazały się dla Polaków szczególnie ciężkie…

TRADYCJE POLSKIE – BOŻE NARODZENIE
Tradycja obchodzenia Bożego Narodzenia narodziła się
w Polsce w XV wieku…

 

 

POLSCE WIERNI” – NR 11/2021

NASZĄ SIŁA TOŻSAMOŚĆ I DZIEDZICTWO ZWIĄZKU
W połowie października odbyło się w Warszawie IV Plenarne Posiedzenie Zarządu Głównego ZKRPiBWP…

CHCIAŁEM BRAĆ ODWET NA NIEMCACH
Z Januszem Maksymowiczem o konspiracyjnej przeszłości i szybkim dojrzewaniu w czasie wojny rozmawia Piotr Korczyński…

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Nowe uprawnienie kombatanckie; współpraca z Archiwum Państwowym w Szczecinie…

POLSCE WIERNI” – NR 10/2021

Z SYBERYJSKICH ŁAGRÓW POD MONTE CASSINO
W sierpniu br. minęło 80 lat od powstania Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR…

BILANS 30. LAT PRACY
Od powstania Związku w 1990 r. do pierwszego Kongresu pięć lat później ukształtowały się ostatecznie, łącznie z wyborem władz na szczeblu krajowym i wojewódzkim, poszczególne związkowe Środowiska.
ZŁĄCZYŁA ICH WSPÓLNA , ŻOŁNIERSKA POWINNOŚĆ
29 czerwca 1945 r. Szwecja i Francja, a 5 lipca Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej…

POLSCE WIERNI” – NR 9/2021

TO OD NAS ZALEŻY, CZY BYŁO WARTO
To hasło przyświecało tegorocznym obchodom 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego…

ROCZNICA WYZWOLENIA ANKONY
77 lat temu, 18 lipca 1944 r., żołnierze Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa wyzwolili Ankonę…

ZAPOMNIANA BARKA DESANTOWA Z NORMANDII
W nocy z 5 na 6 czerwca 1944 r. rozpoczął się, będący najważniejszym elementem operacji Overlord, desant morski pod kryptonimem Neptun…

POLSCE WIERNI” – NR 8/2021

NIEŁATWE ZADANIA W NIEŁATWYM OKRESIE
W połowie lipca odbyło się rozszerzone posiedzenie Prezydium ZG ZKRPiBWP poświęcone działalności organizacyjnej i programowo-statutowej Związku…
KIEDY GINĘLI POECI
Pięciu młodych warszawskich poetów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Każdy traktował siebie jako jednego z wielu obrońców ojczyzny. Poetami byli dopiero na drugim miejscu…
PŁK DR LEON KAZIMIERZ STREHL PS. „FELIKS” SZEF SŁUŻBY SANITARNEJ KG ARMII KRAJOWEJ
Powstaniec Wielkopolski i Śląski, komendant Szpitala Ujazdowskiego w latach 1940-1944, szef sanitarny AK, uczestnik Powstania 1944. Całym życiem służył ojczyźnie…

POLSCE WIERNI” – NR 7/2021

List gratulacyjny od szefa UdSKiOR dla prezesa Janusza Maksymowicza.
ZA KULISAMI KATASTROFY W GIBRALTARZE
Katastrofa nie przestaje budzić emocji i wątpliwości. Pojawiło się wiele teorii na temat tego, co wydarzyło się 4 lipca w Gibraltarze…
ZWIĄZKOWA ODZNAKA JUBILEUSZOWA „SETNA ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920-2020”
Prezydium ZG ZKRPiBWP pragnąc uczcić wysiłek polskiego żołnierza w wojnie polsko-bolszewickiej i Zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej ustanowiło Związkową Odznakę Jubileuszową…
POMOC PIENIĘŻNA NA LECZENIE UZDROWISKOWE W 2021 ROKU
Zasady Programu leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów, obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku…

POLSCE WIERNI” – NR 6/2021

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
Wiele regionów Polski posiada wyróżniające je, charakterystyczne „miejsce kultowe”. Dla Opolszczyzny takim miejscem jest Góra św. Anny i historia wiążąca się z powstańczymi walkami o polskość Śląska…
DALEJ NIŻ DO BERLINA: 1. SAMODZIELNA KOMPANIA ZWIADOWCZA NA FRONCIE WSCHODNIM
Każda wielka jednostka 1. Armii, a później i 2. Armii WP posiadała w swych strukturach pododdziały zwiadowcze. Do jednych z najsłynniejszych należała 1. samodzielna kompania zwiadowcza 1 DP im. T. Kościuszki…
O TYM WARTO WIEDZIEĆ
O zmianie w ustawie z 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR w latach 1936-1956…

POLSCE WIERNI” – NR 5/2021

Janusz Maksymowicz został wybrany, w kwietniu 2021 r., na prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP.

TO DLA ZWIĄZKU CZAS PRÓBY

Rozmowa z prezesem Zarządu Głównego ZKRPiBWP por. w st. spocz. Januszem Maksymowiczem. „Związek będzie działał nadal, do odejścia ostatniego kombatanta i weterana walk o niepodległość na wieczną wartę”.

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

O pomocy finansowej dla kombatantów i ofiar represji…

POLSCE WIERNI” – NR 4/2021

WIELKANOC W OKUPOWANEJ POLSCE
W czasie II wojny światowej zorganizowanie tradycyjnej Wielkanocy nie było łatwe…
KATYŃSKIE DOŁY ŚMIERCI
Ciała zamordowanych w barbarzyński sposób polskich żołnierzy wrzucono do przygotowanych dołów, zasypano, a na wierzchu zasadzono, dla zatarcia śladów, sosnowy młodniak…
SZCZEPIENIA
Najważniejsze pytania i odpowiedzi kierowane do ministerstwa zdrowia, dotyczące szczepień przeciwko COVID-19…

POLSCE WIERNI” – NR 3/2021

DZIĘKI WAM CIESZYMY SIĘ DZIŚ WOLNOŚCIĄ
Na zaproszenie Prezydium ZG ZKRPiBWP, 15 lutego gościł w siedzibie Związku Szef UdSKiOR Minister Jan Józef Kasprzyk, który został odznaczony Kombatancką Gwiazdą Pamięci „Polska Niepodległa 1918”.
PRZESŁANIE PREZYDENTA WARSZAWY
Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się z przesłaniem do Powstańców Warszawskich…
WYNALAZKI, KTÓRE ZAWDZIĘCZAMY KOBIETOM
Wiele wynalazków zawdzięczamy kobietom. Przypominamy 15 z nich…

POLSCE WIERNI” – NR 2/2021

26 grudnia 2020 r. zmarł kmdr dypl. Henryk Leopold Kalinowski, zasłużony działacz polskiego i międzynarodowego ruchu kombatanckiego, prezes ZG ZKRPiBWP.
POŻEGNANIE KOMANDORA HENRYKA LEOPOLDA KALINOWSKIEGO

Uroczysty, ekumeniczny pogrzeb kmdr. Henryka Leopolda Kalinowskiego, z asystą wojskową odbył się 4 stycznia 2021 r….
O BEZPŁATNYCH LEKACH DLA KOMBATANTÓW

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wystąpienie prezesa Koła ZKRPiBWP w Świnoujściu w sprawie bezpłatnych leków dla kombatantów…
APEL ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZKRPIBWP

Dzisiaj najważniejszą sprawą dla kombatantów są szczepienia ochronne przeciwko grypie i COVID-19…

POLSCE WIERNI” – NR 1/2021

WARSZAWA MIASTO NIEUJARZMIONE

„Przez wszystkie te długie i ciężkie lata, od początku wojny, śniło nam się nocami, jak w polskich mundurach maszerujemy i wkraczamy do wolnej, radosnej, roześmianej, pijanej szczęściem Warszawy…”

LISTY Z OKAZJI 300. NUMERU

„Miesięcznik Polsce Wierni, który w grudniu 2020 r. wyszedł po raz trzechsetny, należy obecnie do najlepszych i najciekawszych czasopism w Polsce”. „Każdy nowy numer pisma to ważne wydarzenie…”.