PAMIĘTAJĄC O PRZESZŁOŚCI, PAMIĘTAJĄC O BOHATERACH

Bitwa, stoczona przez niedoszkoloną i słabo dowodzoną dywizję, mimo niezwykłego bohaterstwa żołnierzy, wobec silniejszego i dysponującego lotnictwem przeciwnika nie mogła zakończyć się powodzeniem. Dywizja przełamała brawurowo pierwszą pozycję Niemców, ale nie zdołała jej utrzymać i w nocy z 13 na 14 października została zluzowana. Starcie przyniosło straty sięgające 25% stanu osobowego 1 DP, w tym 510 zabitych, 1776 rannych, 776 zaginionych (w większości w niewoli). Niemniej tym chrztem bojowym na białoruskich polach rozpoczęły swój szlak bojowy Polskie Siły Zbrojne na Wschodzie, kończąc go zwycięsko udziałem Dywizji w walkach o Berlin.

Na zaproszenie organizatora, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w obchodach uczestniczyli m.in. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z prezesem płk. dr. Czesławem Lewandowskim, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, Związek Weteranów i Rezerwistów RP, Związek Inwalidów Wojennych RP, Klub Kombatantów 1 Dywizji Piechoty, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Obecni byli posłowie – Katarzyna Piekarska i Andrzej Rozenek.

Zgromadzenie otworzył, witając uczestników, w tym uczestnika bitwy kpt. Jerzego Henkla, płk Henryk Budzyński. Odegrano hymn państwowy, pochyliły się sztandary.

Głos zabrał, w imieniu Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców gen. Zenon Poznański, były dowódca 1 WDZ. Dywizja z honorem wykonała wszystkie stawiane przed nią zadania – przypomniał – przechodząc następnie w walkach najdłuższy i najkrwawszy szlak bojowy spośród jednostek walczących na froncie wschodnim. Z goryczą mówił,że ostatnio próbuje się wymazać i zniekształcać dokonania PSZ na Wschodzie, w tym 1 Dywizji. Dziś przed Grobem Nieznanego Żołnierza spotykamy się w 80. rocznicę bitwy, aby oddać hołd poległym, zmarłym i żyjącym weteranom Dywizji i przypomnieć prawdę o tamtych dniach.

Delegacje obecnych na uroczystości stowarzyszeń złożyły na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Związku Kombatantów RP i BWP wieniec złożyła delegacja w składzie – prezes ZG Czesław Lewandowski, wiceprezes Zbigniew Gołąbek, sekretarz generalna Elżbieta Sadzyńska.

Kontynuacją obchodów przed Grobem Nieznanego Żołnierza było spotkanie integracyjne uczestników, odbyte w sali konferencyjnej Zarządu Głównego, z udziałem grupy kadetów z Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich Kryptologów.

Po przywitaniu zebranych przez dyrektora ZG, mec. Krzysztofa Rinasa głos zabrał gen. Zenon Poznański. W nawiązaniu do młodych lat mówił o swojej drodze do wojska, dowodzeniu Dywizją, która należała do przodujących w wojsku, kontynuacji kościuszkowskich tradycji przez Stowarzyszenie.

Do wystąpienia nawiązał prezes ZG płk dr Czesław Lewandowski, wskazując na potrzebę upowszechniania tradycji polskiego oręża wśród młodego pokolenia, wspomniał o swoich licznych spotkaniach z młodzieżą, która miała możność poznania od niego prawdy, którą nie zawsze można znaleźć w podręcznikach historii. Wysoko ocenił wkład Stowarzyszenia Rodzina Kościuszkowców w kontynuowaniu tradycji Wojska Polskiego, zwłaszcza w przygotowanie tegorocznych rocznic.

W uznaniu zasług na tym polu Zarząd Główny Związku przyznał gen. dyw. Piotrowi Czerwińskiemu, gen. bryg. Zenonowi Poznańskiemu oraz kpt. Jerzemu Henkel – uczestnikowi bitwy pod Lenino, najwyższe związkowe wyróżnienie – Komandorię „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”.

Za upowszechnianie tradycji i wkład w przygotowanie obchodów 80. rocznicy Bitwy pod Lenino Odznakę „Krzyż Czynu Frontowego I i II Armii WP” otrzymał mec. Krzysztof Rinas. Aktu dekoracji wyróżnionych dokonał prezes Zarządu Głównego płk dr Czesław Lewandowski.

W interesującej dyskusji nawiązywano do uroczystości na placu Józefa Piłsudskiego oraz ważnych dla upamiętniania tradycji przypadających w br. wydarzeń – 80 lat sformowania 1 Dywizji Piechoty i jej bitwy pod Lenino .

W naszych oczach odchodzą ostatni kombatanci spod Lenino – powiedział Tomasz Kurzydło z Klubu Kościuszkowców przy ZKRPiBWP. Tu, na tej sali byli z nami niedawno płk Eugeniusz Skrzypek, płk Jan Duda, Adela Jaworowska. Niech pamięć o nich i ich czynach nie ulegnie zapomnieniu – apelował.

Nawiązywał do nich, frontowych kolegów, jeden z nielicznych żyjących uczestników bitwy, 99-letni kpt. Jerzy Henkel, wspominając formowanie jednostki i piekło nad Miereją.

Nie można zapomnieć o przeszłości – mówił prezes Związku Żołnierzy WP płk Marek Bielec. Wojsko Polskie niezależnie od ustroju zawsze było polskie i zawsze służyło Ojczyźnie. Tradycji nie wolno się wypierać, trzeba zawsze o nią dbać i ją szanować. Po 1989 roku starano się wymazać z pamięci pokoleń cały dorobek i tradycje Wojska Polskiego na Wschodzie, i niestety ten proces nadal jest kontynuowany.

Do wystąpień przedmówców nawiązał poseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Andrzej Rozenek. Pamięć o żołnierzach – kościuszkowcach jest ważna, tak jak ważna jest każda tradycja nawiązująca do szczytnych tradycji polskiego oręża. Armia jest jedna – Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej i broniąca dziś naszej wschodniej granicy Straż Graniczna. Nie wolno używać jej dla celów politycznych.

Prezes Stowarzyszenia Proobronnego „Amor Patriae” Piotr Edward Goruk-Górski, opiekun grupy kadetów obecnych na spotkaniu, dziękując za zaproszenie, podkreślił patriotyczny wymiar dzisiejszych obchodów, zgodny z realizowaną przez Stowarzyszenie ideą kształtowania pozytywnego wizerunku polskiego żołnierza, weterana i Kombatanta.

MIZ

Similar Posts