PRENUMERATA MIESIĘCZNIKA „POLSCE WIERNI” NA 2022 ROK

Informujemy, że decyzją Prezydium ZG cena naszego miesięcznika pozostaje bez zmian i wynosi 6 zł za egzemplarz (prenumerata roczna to 72 zł). Koszt przesyłki ponosi Zarząd Główny ZKRPiBWP. Nie wysyłamy paczek za  pobraniem.

Prenumerata zbiorowa, realizowana przez Zarządy Wojewódzkie,  Okręgowe i Koła pozostaje bez zmian, ale istnieje możliwość, aby wraz
z wpłatą zbiorową, przekazać adresy indywidualnych odbiorców, pod które kancelaria Związku prześle miesięcznik. 

Prenumeratorzy, zarówno indywidualni jak i zbiorowi, proszeni są o wpłaty na konto ZG ZKRPiBWP, 00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6A: Millenniumbank SA
18 1160 2202 0000 0000 4263 6733
z podaniem dokładnego adresu nadawcy oraz okresu prenumeraty.

Zapraszamy do prenumeraty i wspólnego redagowania naszego miesięcznika, który towarzyszy Związkowi w jego codziennej działalności, informuje o pracy Zarządów Wojewódzkich, Okręgowych i  Kół. Pamiętamy o rocznicach walk, ważnych wydarzeniach oraz wspieramy Kombatantów
w ich codziennej egzystencji.

Informujemy, że decyzją Prezydium ZG cena naszego miesięcznika pozostaje bez zmian i wynosi 6 zł za egzemplarz (prenumerata roczna to 72 zł). Koszt przesyłki ponosi Zarząd Główny ZKRPiBWP. Nie wysyłamy paczek za  pobraniem.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *