DZIAŁACZ SPOŁECZNY, LEKARZ

Urodził się w 1933 r. w Wilkowiecku-Dąbrówce, w powiecie kłobuckim, w wielodzietnej rodzinie. W czasie okupacji Jego rodzice pomagali Żydom z getta częstochowskiego, ukrywając siedmiu w swoim gospodarstwie. Za karę, 1 września 1943 r., zostali rozstrzelani, a Józef wraz z rodzeństwem został wywieziony do Niemiec, gdzie przebywał do kwietnia 1945 r. Po powrocie do Polski wychowywał się w rodzinach zastępczych, ukończył szkołę podstawową i gimnazjum wieczorowe, po czym wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego – do Oficerskiej Szkoły Centrum Wyszkolenia Medycznego. Podczas służby pełnił obowiązki lekarza w pułkach, m.in. w Częstochowie, Nysie i w Opolu. W 1989 r. przeszedł na emeryturę.

Pełnił wiele ważnych funkcji społecznych, m.in. wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Międzynarodowego „Deportowanych i Przesiedlonych” z siedzibą w Słowenii oraz członkiem Rady Kombatantów w Częstochowie. Był założycielem Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. W latach 2006-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego, a do końca swoich dni Prezesem Honorowym oraz prezesem Oddziału w Częstochowie.

Brał czynny udział w uroczystościach państwowych oraz w spotkaniach, podczas których propagował wiedzę na temat Holocaustu i losów polskiej ludności cywilnej w okresie hitlerowskiej okupacji.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej Józef Sowa został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi oraz zagranicznymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Komandorią Orderu „Missio Reconcilatione”, Medalem „Pro Patria”, Medalem „Pro Memoriam”.

Pogrzeb odbył się 18 lutego 2023 r. w Częstochowie.

Płk Józef Sowa napisał książkę „Zapiski z mojego życia” (2020): Napisałem tę książkę, gdyż na podstawie moich przykrych przeżyć, chciałem ukazać młodemu pokoleniu okrucieństwo wojny. Ale również dać i pewne przesłanie, że wszystkie trudności można pokonać, jeśli się tylko ma wolę życia…opisuję tu losy dzieci…Ukazuję dzieje dziecka oderwanego od rodziny i skazanego na cierpienie, wywiezionego w 1943 roku na przymusowe roboty do Niemiec, poddawanego razem ze swoim rodzeństwem zniemczeniu. Książka ta jest hołdem…dla moich drogich Rodziców…Zachęcam każdego, kto po moje wspomnienia sięgnie do zadumy.

22 lutego 2023 r., w wieku 94. lat odszedł Eugeniusz Sowa, starszy brat Józefa.
Irena Chamielec

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *