SPOTKANIA TERENOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP (6 LIPIEC)

Po owocnych spotkaniach na Dolnym Śląsku prezes Zarządu Głównego Janusz Maksymowcz w towarzystwie sekretarz Elżbiety Sadzyńskiej i kierownika biura mec. Krzysztofa Rinasa odwiedzili Zarządy Okręgowe i Wojewódzkie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wszystkie struktury Związku nękają te same problemy związane z drastycznie zmniejszającą się liczbą członków, co pociąga za sobą trudności w skompletowaniu składów zarządów wszystkich szczebli. Maleją dochody ze składek, co w znacznej mierze utrudnia funkcjonowanie, szczególnie tam, gdzie Zarządy nie posiadają własnych lokali a władze samorządowe nie uwzględniają próśb o zwolnienie z opłat za czynsz i media. Na szczęście nie jest to regułą, spotkaliśmy bowiem przykłady świetnie układającej się współpracy. Omówiono w ogólnych zarysach przygotowania do kampani sprawozdawczo-wyborczej jak również propozycję powołania Stowarzyszenia Pamięci Weteranów II Wojny Światowej.

6 lipca br. w godzinach popołudniowych podjechaliśmy pod Starostwo Powiatowe w Chełmie. Oczekiwał nas pan prezes kpt. Franciszek Golik w towarzystwie zastępcy pana Stanisława Koszewskiego. Wśród osób przybyłych na spotkanie z nami był między innymi dowódca Pocztu Sztandarowego, członkinie Chóru „Kombatant”, które urozmaiciły nasze spotkanie wykonaniem wojskowych piosenek, pełniący obowiązki prezesa Zarządu Głównego ZWiR WP Marian Lipczuk i inni. W związku z 95 rocznicą urodzin, w podziękowaniu za dotyczczasową działalność prezes Zarządu Głównego odznaczył kpt. Franciszka Golika naszym najnowszym odznaczeniem „100 – lecie Bitwy Warszawskiej”. Po części merytorycznej i towarzyskiej w związku z przypadającą 11 lipca rocznicą „Krwawej Niedzieli” pod pomnikiem „PietyWołyńskiej” wspólnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Spotkanie w Zamościu miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Przewodniczył mu prezes Zarządu Okręgu Tadeusz Pszenniak a przybyli członkowie zarządu i prezesi kół. W gronie zaproszonych obecny był pan Mariusz Zając Sekretarz Powiatu Zamojskiego. Wśród omawianych spraw wypłynął temat godnego uczczenia przypadającej w przyszłym roku 80 rocznicy pacyfikacji Zamojszczyzny. Padła propozycja by prosić o Patronat Honorowy nad uroczystościami zarówno IPN jak i Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i OR Jana Józefa Kasprzyka osobiście. Zarząd Główny Związku Kombatantów oczywiście włączy się do tych obchodów. Kończąc część oficjalną spotkania prezes Janusz Maksymowicz uhonorował sekretarza Marię Kiszkę i i przewodniczącego komisji rewizyjnej Tadeusza Stryjka odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów”. My otrzymaliśmy piękne albumowe wydawnictwa o powiecie Zamojskim oraz rozsianych na jego terenie miejscach pamięci narodowej.

We własnej siedzibie oczekiwali nas członkowie Zarządu Okręgu w Przemyślu. Niewielki jednopiętrowy budynek mieści zarówno pomieszczenia biurowe jak i obszerną salę konferencyjną. Serdecznie powitał nas pan prezes Henryk Burdon, obecna była pani sekretarz Katarzyna Babis , członkowie zarządu oraz prezes koła miejskiego w Przeworsku. Jak dowiedzieliśmy się z rozmowy mając własną siedzibę zarząd w czasie pandemii tylko w niewielkim stopniu ograniczył swoją działalność. Z zadowoleniem przyjęto proponowaną przez Zarząd Główny możliwość podjęcia uchały o przedłużeniu pracy w kołach w tym samym składzie na kolejną kadencję.

W pobliżu dworca kolejowego w Jaśle znajduje się spory dwupiętrowy budynek, którego właścicielem jest Związek Kombatantów. Z dużym trudem, po stromych schodach wchodzimy na 2 piętro, tutaj bowiem ma swoją siedzibę Zadząd Okręgowy w Krośnie, parter i 1 piętro są podnajęte. Przyjął nas prezes pan Kazimierz Korczykowski wraz z sekretarzem. Obecny był prezes koła w Jaśle, natomiast weteranów, ani podopiecznych na tym spotkaniu nie było.

Podkarpacki Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie – niegdyś prężnie działający obecnie przeżywa poważne trudności. Od połowy 2020 roku nie posiada swojej siedziby a w jego strukturach działają zaledwie 4 koła z czego jedno już podjęło decyzję o rozwiązaniu. Znikoma ilość członków nawet gdyby w 100% opłacali składki nie zabezpieczy środków na dalsze funkcjonowanie. Próby nieodpłatnego podnajęcia lokalu nie powiodły się pomimo starań pana prezesa Józefa Lorenca i jego prawej ręki pana Zdzisława Domino, który tymczasowo sekretariat prowadzi we własnym mieszkaniu. My jako Zarząd Główny pozostawiamy sprawę otwartą i oczekiwać będziemy decyzji. Robocze spotkanie umożliwił nam Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Wizyty w strukturach terenowych naszego Związku będą konsekwentnie realizowane.

E. Sadzyńska

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *