STANĄŁ W PIERWSZYM SZEREGU WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

W sali konferencyjnej Zarządu Głównego ZKRPiBWP odbyła się podniosła uroczystość stulecia urodzin płk. w st. spocz. Józefa Koleśnickiego

W obchodach uczestniczył szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych min. Jan Józef Kasprzyk. Obecny był dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego dr Jan Tarczyński oraz burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kempa. List gratulacyjny od prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego odczytała pełnomocnik prezydenta Agnieszka Pawelec, a od marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika (który przyznał jubilatowi specjalną nagrodę pieniężną) jego pełnomocnik Józef Czaplicki…

Obecna była najbliższa rodzina Jubilata – córka Jolanta oraz syn Adam, przedstawiciele organizacji i środowisk kombatanckich, przyjaciele bohatera uroczystości.

Po przywitaniu gości, prowadzący uroczystość prezes ZG ZKRPiBWP Janusz Maksymowicz zwracając się do Jubilata powiedział: Wielce Szanowny Jubilacie. Drogi kolego kombatancie. Drogi Józefie… Poczytuję to za zaszczyt, że w tak dostojnym gronie dane mi jest przybliżyć Twoją sylwetkę oficera Wojska Polskiego, członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, wieloletniego szanowanego działacza społecznego. Twoje bogate życie, równe czterem pokoleniom Polaków, to przykład odwagi, honoru i ofiarności, czym zasłużyłeś sobie na szacunek i wdzięczność potomnych, stanowiąc, zwłaszcza dla młodzieży, wzór do naśladowania.

Jubilat urodził się na Kresach Wschodnich w rodzinie o wieloletnich tradycjach patriotycznych, co wpłynęło na Jego przyszłe życie i ukształtowanie charakteru. Jako młody chłopiec wstąpił do harcerstwa. Tuż przed wojną ukończył seminarium nauczycielskie. Wybuch wojny był dla niego, młodego człowieka, jak i całego kresowego, polskiego społeczeństwa wielkim wstrząsem, zwłaszcza następujące po aneksji polskich ziem wschodnich przez ZSRR, brutalne deportacje tysięcy polskich rodzin na Syberię, czy stepy Kazachstanu. Ale wierzył, podobnie jak wielu jemu podobnych, że trzeba walczyć, mieć wiarę, że Polska z tej wojny wyjdzie wolna, niepodległa i zwycięska.

Po wkroczeniu na Kresy Armii Czerwonej i 1. Armii Polskiej w ZSRR, wiosną 1944 roku, Józef Koleśnicki otrzymał powołanie do wojska i po ukończeniu szkoły oficerskiej  artylerii,  w stopniu chorążego, przydział do  4. baterii 5. Brygady Artylerii Ciężkiej. To w jej składzie, przez walki o przełamanie Wału Pomorskiego, bój o Kołobrzeg, gdzie został ranny, dotarł do przedmieść Berlina wspierając ogniowo uczestników szturmu na stolicę III Rzeszy. Po zakończeniu wojny ukończył kurs dowódców baterii, dowódców pułku, oraz wyższy kurs Akademii Sztabu Generalnego, w grupie oficerów artylerii.

W czasie prawie 40-letniej służby wojskowej Jubilat pełnił wiele ważnych funkcji w jednostkach liniowych oraz w Sztabie Generalnym WP. W latach 1954-1955 oddelegowany został do służby w międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie, Laosie i Kambodży zyskując szacunek i uznanie miejscowej społeczności.

Po zakończeniu w 1983 roku służby wojskowej rozpoczął aktywną pracę społeczną w środowiskach kombatanckich, którą w skromniejszym wymiarze kontynuuje do dziś. Dwa lata temu brał udział w odsłonięciu tablicy pamięci polskich wyzwolicieli Berlina, w ubiegłym miesiącu, jako stulatek, uczestniczył w rocznicowych uroczystościach walk o Kołobrzeg. Z uwagi na wojenną przeszłość i osobiste cechy charakteru przez 12 lat pełnił odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy marszałku województwa mazowieckiego.

To z jego inicjatywy opracowany został, cieszący się wielkim uznaniem program „Szpital przyjazny kombatantom”. Dobrze znany jest mazowieckim kombatantom – przez wiele kadencji pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego, któremu po przejściu na kombatancką emeryturę,  w uznaniu zasług, przyznano tytuł „Honorowego Prezesa”.

Cieszę się, i myślę że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich obecnych, że ten wyjątkowy i doniosły Twój jubileusz możemy obchodzić wspólnie.

Ważnym momentem uroczystości było odczytanie przez przedstawiciela Urzędu, ppłk. Adama Kownackiego aktu nadania płk. Józefowi Koleśnickiemu medalu „Pro Bono Poloniae”, przyznanego w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych oraz krzewieniu postaw patriotycznych. Aktu dekoracji dokonał minister Jan Józef Kasprzyk, który wręczył również Jubilatowi Ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej z okresu Konfederacji Barskiej. To dla mnie ogromny honor i zaszczyt, że mogę w dniu jubileuszu wręczyć medal „Pro Bono Poloniae”, który w swej definicji i nazwie ma słowa „dla dobra Polski”. Bo pańskie życie było właśnie takie, jak dewiza tego medalu” – powiedział szef UdSKiOR.

Z kolei z rąk prezesa Janusza Maksymowicza Jubilat otrzymał piękną buławę marszałkowską oraz dyplom gratulacyjny, a  burmistrz Ursynowa Robert Kempa wręczył portret olejny Jubilata.

Od warszawskich kombatantów, przyjaciół, znajomych Pułkownik otrzymał liczne dowody pamięci – dyplomy, (w tym od Klubu Kościuszkowców), drobne upominki, kwiaty.

Wzruszony Jubilat serdecznie podziękował szefowi Urzędu, ministrowi Janowi J. Kasprzykowi za odznaczenie i życzenia, prezesowi Januszowi Maksymowiczowi za marszałkowską buławę, która będzie mu wskazówką na dalszą drogę, prezydentowi Warszawy oraz marszałkowi województwa mazowieckiego za  pozdrowienia przekazane drogą pisemną.

Jubileuszową uroczystość zakończył uroczysty obiad, sponsorowany przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego.

MICHAŁ IZDEBSKI

Fot.: Krzysztof Orzechowski

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *