VIII KONGRES ZAKOŃCZYŁ OBRADY

W wyniku głosowania tajnego wybrano 17-osobowy Zarząd Główny, 4-osobową Główną Komisję Rewizyjną oraz 5-osobowy Główny Sąd Koleżeński.

W czasie pierwszego posiedzenia nowo wybranego ZG na prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP wybrano jednogłośnie powstańca warszawskiego i więźnia KL Stutthof płk. dr. Czesława Lewandowskiego.

Prezes Lewandowski podziękował delegatom za aktywność, a kończącemu kadencję Zarządowi za owocną, czteroletnią działalność. Szczególne wyrazy podziękowania skierował pod adresem ustępującego prezesa Janusza Maksymowicza. Podziękował także kierownictwu i pracownikom Muzeum Niepodległości, w tym szczególnie zastępcy dyrektora ds. programowych dr Beacie Michalec.

Następnie w krótkiej wypowiedzi przedstawił kluczowe kierunki pracy nowego Zarządu Głównego, do których zaliczył – sprawy socjalne i zdrowotne członków, działalność służącą utrwalaniu i krzewieniu patriotyzmu i tradycji polskiego oręża, dbałość o kondycję finansową Związku. Będziemy działać bez podziałów, zjednoczeni, bo to stanowi o sile naszej organizacji – powiedział na zakończenie nowy prezes.

Szczegółowe informacje o przebiegu i wynikach VIII Kongresu przekażemy Państwu w specjalnym, bezpłatnym numerze miesięcznika „Polsce Wierni”.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *