W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

Obrady prowadził prezes Zarządu Głównego Janusz Maksymowicz według zatwierdzonego programu. Najpierw chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych ostatnio zasłużonych członków Związku, w tym Henryka Bajduszewskiego, Eugeniusza Skrzypka, Bogdana Jagodzińskiego, Zdzisława Dobruta.

Następnie, miłą uroczystością było wręczenie 101-letniemu, byłemu prezesowi Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego, Marcinowi Kusowi aktu nadania tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Dziękując za uhonorowanie i wiązankę czerwonych róż, Marcin Kus wspominał pięć kadencji prezesowania i zapowiedział dalszą współpracę ze Związkiem.

Działalność Prezydium Zarządu Głównego, w okresie od czerwcowego posiedzenia omówiła sekretarz generalna Związku Elżbieta Sadzyńska.  Był to czas wielu uroczystości państwowych, historycznych i lokalnych, w których kierownictwo Związku brało aktywny udział. Był to również czas zjazdów sprawozdawczo-wyborczych organizacji wojewódzkich i okręgowych. W większości z nich (Poznań, Warszawa, Katowice, Zamość, Bydgoszcz, Chełm, Radom, Olsztyn, Łódź) brał udział prezes ZG Janusz Maksymowicz.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się przedstawiona przez skarbnika ZG Czesława Lewandowskiego informacja o wynikach pracy Nadzwyczajnej Komisji ZG powołanej z uwagi na pytania i sygnały z terenu dotyczące okoliczności zbycia w latach 2008-2018 nieruchomości należących do Związku oraz transferów środków finansowych uzyskanych z ich sprzedaży. Po przeanalizowaniu dokumentów księgowych dotyczących m.in. wpływów finansowych, w tym wpływów ze zbycia nieruchomości, kosztów działalności Związku, kosztów działalności Fundacji Weteranów II Wojny Światowej oraz kosztów druku miesięcznika „Polsce Wierni”, komisja nie stwierdziła znamion korupcji lub wyprowadzania środków finansowych z kont ZG. Widoczna jest natomiast rozrzutność, a nawet daleko idąca niefrasobliwość finansowa.

Członkowie Zarządu Głównego przyjęli uchwały dotyczące likwidacji Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP w Krośnie z siedzibą w Jaśle. Wysłuchano informacji Michała Izdebskiego, redaktora naczelnego miesięcznika „Polsce Wierni” o sytuacji periodyku, w tym wzroście kosztów wynikających z rosnących cen papieru, energii, druku. Cena jednostkowa wydania jednego egzemplarza miesięcznika wynosi obecnie 6,70 zł za egzemplarz. Mimo intensywnych wysiłków Zarządu Głównego i redakcji, nie udało się doprowadzić do wzrostu prenumeraty. W tej sytuacji Prezydium Zarządu Głównego zaproponowało podniesienie, od 1 stycznia 2023 r.,  ceny miesięcznika z 6 do 9 zł za egzemplarz (zaakceptowane przez ZG na niniejszym posiedzeniu). Koszty przesyłki miesięcznika do adresatów ponosić będzie nadal wydawca.

W wielowątkowej dyskusji głos zabrali: Jan Karczewski, Zdzisław Lach, Zbigniew Gołąbek, Lidia Kusz, Kazimierz Wilk, Romuald Jóźwiak. Wiele uwagi poświęcono przedstawionej przez prezesa Janusza Maksymowicza nie najlepszej sytuacji finansowej Związku, wynikającej zdaniem wielu ogniw ze zbyt niskiej, w porównaniu do innych stowarzyszeń, wysokości składek członkowskich, niezmienionych od 8. lat. Obecne wpływy (przy podziale 50% Koło, 40% Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe, 10% Zarząd Główny), przy obowiązującej wysokości składek, nie zaspokajają podstawowych potrzeb np. Koła. W toku dyskusji, większość dyskutantów opowiadała się za wzrostem wysokości składki, sugerując podniesienie jej, dla wszystkich kategorii członków, o złotówkę miesięcznie. Rozważano także sposoby podniesienia stanu opłacalności składek, zwłaszcza w rozproszonych, terenowych Kołach. Mówiono także o potrzebie uzupełnienia składu ZG z uwzględnieniem przedstawicieli ZW oraz ujęcia w Statucie zmian sugerowanych w czasie Zjazdów.

Podsumowując obrady VI Plenum, prezes Janusz Maksymowicz podziękował za interesujące tematy podjęte w dyskusji. Zapowiedział, że wszystkie propozycje i wnioski zostaną wnikliwie rozpatrzone, a wyniki przedstawione na planowanym na styczeń 2023 r. posiedzeniu ZG.

Poinformował, że dzięki podpisanej umowie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Związek otrzymał 180 paczek świątecznych, które rozprowadzone zostaną wśród kombatantów. Podziękował wszystkim za całoroczną pracę i złożył życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.

Końcowym akcentem obrad była świąteczna modlitwa odmówiona przez kapelana OSP ks. dr. Kazimierza Gołąbka. Zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia. Spotkanie zakończono wspólnym obiadem, sponsorowanym przez MON.

MIZ

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *