GDAŃSZCZANIN, KOMBATANT, SPOŁECZNIK

Uroczystości pogrzebowe
śp. prezesa kpt. Henryka Bajduszewskiego
odbędą się 26 września, o godz. 13.00 w kościele pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku, ul. Kartuska 349.
Po mszy przejazd na Cmentarz “Srebrzysko” we Wrzeszczu,

ul. Srebrniki 12

Kpt. Henryk Bajduszewski urodził się 19 stycznia 1924 r. w Bydgoszczy. Ojciec był zawodowym oficerem, walczył w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Młodzieńcze lata spędził w Toruniu. Pierwsze lata wojny przeżył w okupowanym mieście, przyłączonym do III Rzeszy. W 1942 roku, podobnie jak dziesiątki tysięcy Pomorzan został siłą wcielony do Wehrmachtu. Dostał przydział do wojsk okupujących południową Francję, gdzie już po kilku miesiącach nawiązał kontakt z ruchem oporu. Po lądowaniu wojsk alianckich na Riwierze Francuskiej w 1944 r. zdezerterował i poddał się wojskom amerykańskim. Po weryfikacji  jako jeniec-Polak, został w porcie w Neapolu na własną prośbę  skierowany do  2 Korpusu pod dowództwem gen. Andersa. Tak zaczął się kolejny rozdział w życiu Henryka Bajduszewskiego.    Po złożeniu przysięgi wojskowej pełnił służbę jako mechanik w czołówce naprawczej Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych 2. Korpusu. Po zakończeniu wojny ewakuowany został z formacją do Wielkiej Brytanii. Mimo niepewnej sytuacji zdecydował się w 1946 r. na powrót do kraju, czego nigdy nie żałował. Całe swoje życie związał z Pomorzem i Gdańskiem, gdzie mieszkał od 1949 r. Pomimo wielu przeszkód konsekwentnie podwyższał wykształcenie, aż do uzyskania dyplomu inżyniera łączności na Politechnice Gdańskiej. Pracował na różnych stanowiskach: był kierownikiem Pracowni Elektrycznej i Teletechnicznej w Technikum Łączności w Gdańsku, pełnomocnikiem dyrektora Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Gdańsku, wreszcie dyrektorem Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych w Gdańsku. 

Był szanowanym działaczem ruchu kombatanckiego, znanym z publicznych wystąpień w rocznicę wyzwolenia Gdańska, w hołdzie  obrońcom Westerplatte, polskim obrońców Poczty Gdańskiej… Był także prezesem Pomorskiej Rady Kombatantów, członkiem Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturalno-Historycznego przy marszałku Województwa Pomorskiego

Kpt. Henryk Bajduszewski, członek Korpusu Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług frontowych, działalności zawodowej i społecznej uhonorowany był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, brytyjskim medalem War Medal 1939-1945, Gwiazdą Italii, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, medalem Pro Patria oraz najwyższymi odznaczeniami związkowymi, w tym Gwiazdą „Polska Niepodległa 1918-2018” i  Komandorią „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”.

Kapitan Henryk Bajduszewski odszedł na wieczną wartę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny.

Rodzinie, bliskim, przyjaciołom i pomorskiej społeczności kombatanckiej składamy szczere  kondolencje i zobowiązanie, że pamięć o Henryku Bajduszewskim pozostanie na zawsze w Naszych Sercach. 

Zarząd Główny ZKRPiBWP

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *